Annonce
Annonce

Rasmus Brygger

PR-konsulent og tidl. landsformand for Liberal Alliances Ungdom

Debat

Rigtige hippier er liberale

Venstrefløjen har taget monopol på hippie-bevægelsen, men hippierne har langt mere til fælles med liberale.

68
Tegning: Mette Dreyer Foto: DREYER METTE

Tegning: Mette Dreyer Foto: DREYER METTE

Hippiebevægelsen i 60’erne og 70’erne er nok den gruppering, der kulturelt har defineret mest af vores nuværende samfund.

Det seksuelle frisind, autoritetskritik, brud i forældede familiemønstre, børneopdragelsen og ikke mindst den fantastiske musiske frigørelse har på mange måder bånd tilbage til hippie-tiden.

Der er dog sidenhen sket en forfærdelig ting: Den yderligtgående venstrefløj har været i stand til at monopolisere hippie-bevægelsen. Men i virkeligheden repræsenterer venstrefløjen de diametrale modsatte værdier af, hvad der i virkeligheden var en liberal bevægelse.

Her følger fem områder, hvor venstrefløjen betragteligt adskiller sig fra hippierne:

Det skal naturligvis nævnes at hippierne som bevægelse havde følgere af meget forskellige overbevisning – her nævnes nogle klassiske karaktertræk ved bevægelsen som helhed

1. Make love, not war

En af de måske vigtigste doktriner i hippiebevægelsen var, at krig ikke var løsningen på verdens problemer. Selve antikrigs-sloganet ’make love, not war, stammer fra demonstrationer mod Vietnamkrigen, som den yderste venstrefløj i Danmark da også deltog i og arrangerede – dog med ordrer fra Sovjet.

Udover den tydelige støtte til det krigeriske Sovjetunionen, har venstrefløjen en lang historie for at støtte tanken om legitim vold og krig. Særligt kan naturligvis nævnes de ekstreme revolutioner i Cuba, Sovjetunionen, Kina og Cambodia, hvor millioner af uskyldige blev slagtet under røde faner.

LÆS DEBATINDLÆGForbuddet mod peberspray er komplet vanvid

Men også den dag i dag har kandidater hos Enhedslisten intet problem i at støtte terrororganisationer som Farc og PFLP, der begge har talløse uskyldige liv på samvittigheden.

Slutteligt, i forhold til borgerkrigen i Syrien, var SF varme fortalere for militær intervention uden om FN, modsat hvad der tidligere blev lovet, aldrig ville ske. Alt i alt tegnes der sig intet fredeligt billede af den yderste venstrefløj, der i virkeligheden mener at målet retfærdiggør midlet.

Det er i krig, at staten viser sig fra sin sande side: svulmer i magt, i størrelse, i stolthed, i absolut herredømme over økonomien og samfundet

Murray Rotbard, liberal tænker og økonom

Modsat socialismen, har liberalismen en stærk antikrigsmentalitet. Krige skal for alt i verden undgås undtagen i de yderste nødstilfælde, hvor borgerne i et land er truet. Staten skal holde sig fra alle former for imperialisme og ’demokratibygning’.

2. Live and let live

Retten til at leve livet som man selv ønsker, ryge hvad man vil, have sex med hvem man vil og frihed i alle aspekter af ens liv, var også vigtige værdier for hippierne. Listen af nypuritanske og formynderiske love den yderste venstrefløj i dag kæmper for, er længere end værd at nævne i dette indlæg, men herunder fås et udpluk af bare nogle af de ting, der angiveligt skal forbydes: Købesex, exitpolls, Google Analytics, minkavl, Happy Meals, rabatkuponer, solarier, SMS-lån, vandpiber, sliktobak, alkoholreklamer, indendørs rygning på offentlige steder og TV-reklamer for slik, fastfood og sodavand.

Der er i det hele taget langt fra den grundlæggende hippie-ideologi om frisind og tolerance til den yderste venstrefløj.

I stedet har man overtaget mange af de værdier, som hippierne i sin tid bekæmpede. De sweaterbærende feel-good socialister har fået så meget selvtillid, at de har overhalet datidens konservative puritanere inden om.

En vis og mådeholden stat, der ikke begrænser mænd i at skade andre, som ellers skal lade dem være fri til at styre deres egen stræben efter møjsommelighed og forbedring, og som ikke tager fra munden, det brød det har belønnet. Dette er opsummeringen på en god stat og det er hvad der er nødvendigt for at slutte cirklen af vores lykke.

Thomas Jefferson, liberal tænker og underskriver af den amerikanske uafhængighedserklæring

For liberalismen er friheden til at definere eget liv, en af de allermest centrale ideer. Man skal have friheden til at gøre som man vil, så længe man ikke skader andre.

3. Kollektivet

En del af hippierne valgte at forme fællesskaber, hvor de delte ejendom med venner på frivillig vis. Dette forveksles ofte med socialisme og ses som det modsatte af hvad liberalismen står for. Men intet kunne være mere forkert.

Hippierne var netop store modstandere af magt som værktøj, og da tolerance og alsidighed var centralt, mente man ikke, at man skulle tvinge andre til at deltage i kollektivet. Her står socialisme i skærende kontrast: For selvom man da mener, at ejendom færdes bedst i kollektivet, så er det gennem tvang og truslen om vold, at man får adgang til dette. Du er med i fællesskabet om du vil det eller ej!

LÆS INTERVIEWOle Hyltoft: Kultureliten slagter frisindet

En af de største indsigelser mod en fri økonomi er at den (…) giver folk præcis hvad de ønsker i stedet for hvad en bestemt kreds tænker at du burde ønske. Underlæggende i de fleste argumenter mod det frie marked, er en manglende tro på friheden selv

Milton Friedman, Liberal tænker og økonom.

Det frie marked er derimod det perfekte eksempel på frivillig interaktion og deling af værdier og ejendom med andre. Faktisk er det fuldkommen i trit med liberal tænkning, at man skal have retten til at indgå i de fælleskaber, som man selv ønsker. Socialister går ind for fællesskab, men kun deres fællesskab, og ser ned på deltagelse i andre fællesskaber. Under en socialistisk stat, kan du nemlig ikke dele din ejendom med dem omkring dig på den måde I ønsker – du skal dele den med alle på statens præmisser.

4. It’s the man, man

En kritisk tilgang til autoriteter er igen et centralpunkt for hippierne. De mente ikke, at autoriteterne, myndighederne, handlede i deres bedste interesse. Med undtagelse af få lyspunkter, bl.a. Enhedslistens kritik mod overvågning, benytter den yderligtgående venstrefløj konstant af myndigheder, når de ønsker noget ændret i samfundet. Forkærligheden for krig og forbud kræver en stærk stat, der kan gennemføre deres ideologi. Det kan godt være, at der i det socialistiske utopia ikke eksisterer en stat, men indtil da, er venstrefløjen ikke blege for at give autoriteter så meget magt som muligt.

Det virkelige skel er ikke mellem konservative og revolutionære, men mellem autoritære og liberalister

George Orwell, britisk forfatter

Liberalismen stiller sig helt grundlæggende kritisk overfor en stærk stat og en for stærk autoritet. Løsninger skal komme fra samfundet mellem ligeværdige og ikke gennem et statsligt magtapparat styret af de der sig som autoriteter.

5. Revolution

Et af de måske stærkeste bånd mellem liberalismen og hippierne er den urokkelige tro på, at minoriteter har magten til at ændre kulturen. Liberalismen byder i sig selv ikke på færdige løsninger om hvordan samfundet skal være: Vi ønsker alene at give mennesker muligheden for selv at forme det, som de ønsker. Heri ligger den store lighed med hippie-mentaliteten om frihed og tolerance.

LÆS INTERVIEW Joan Ørting: Porno gør os til ensomme onanister

Selvom en stor del af venstrefløjen i dag har groet sig fast og hellere beskytter status quo, sikrer borgmesterbiler og ministerpensioner end at kalde på samfundsomvæltning, er der dog stadig Enhedslisten støvede principprogram, der kalder på revolution. Men modsat en hippie-revolution, der byder på kærlighed og frihed, så byder kommunisternes først og fremmest på tvang og vold for dem, der står i vejen.

Selvom liberale ikke ønsker en fuldstændig omvæltningen af samfundet, så ønsker vi alligevel mange ting ændret – og særligt statens størrelse. Først når staten når ned på en passende størrelse, er det nemlig muligt for os mennesker at definere rammerne for vores liv, som vi nu ønsker.

Grover Norquist, amerikansk liberal politiker formulerede det sådan her: »Jeg ønsker ikke at afskaffe staten. Jeg ønsker alene at reducere den til en størrelse, hvor det er muligt at kunne slæbe den ind i badeværelset og drukne den i badekaret.

Vi klæder os måske ikke som datidens hippier. Vi taler ikke som dem og har ikke nært så mange blomster i håret som dem. Men vi tænker ligesom dem. Vi ønsker frihed, kærlighed og tolerance ligesom dem. Sandheden står klart: De rigtige hippier – de er liberale.

Del link
Relaterede artikler
Annonce
Mest læste
Dit politiken
Annonce