Vandvognen. Tegning: Mette Dreyer.

Vandvognen. Tegning: Mette Dreyer.

Debatindlæg

Nu må vi gøre op med de unges drukkultur

Unges druk præger skolegangen negativt, mener rektoren for Ørestad Gymnasium.

Debatindlæg

Somme tider skal fænomener iagttages lidt på afstand, for at man kan se det mønster, de danner.

Som nu drukkulturen blandt de danske unge, som jo ikke ligefrem har været nogen statistisk hemmelighed, men som vi som samfund ikke rigtig har ønsket at forholde os til.

Når tusindvis af danske unge slippes løs i en storby kendt for godt og billigt øl, viser drukkulturen sig for fuld udfoldelse med dens følgebegivenheder: knivstikkerier, slagsmål mellem grupper af unge og med politiet, hærværk på hotellerne og almindelig larm og hooliganisme i gaderne.

Nu iagttager vi fænomenet med den undrende omverdens og lokalbefolknings blik, og så holder vor kollektive virkelighedsfornægtelse ikke længere.

Nu må vi se virkeligheden i øjnene, og alle instanser i samfundet må samarbejde om at gøre noget ved det.

LÆS OGSÅ

Problemet er, at de danske unge drikker mere end unge i andre lande. De drikker ikke bare i weekenderne, men også i hverdagene. Det præger deres skolegang negativt, og det medvirker til at øge stress, fordi man er uoplagt til at møde udfordringerne i skolen og fritidslivet.

Når unge debuterer med alkohol i en tidlig alder, og når alkoholkulturen er en væsentlig faktor i det sociale samvær, er der overhængende fare for, at nogle unge grundlægger et egentligt misbrugsproblem og senere pådrager sig alkoholbetingede sygdomme og skavanker.

Drukkulturen skaber et massivt gruppepres på den enkelte unge: Enten udgrænses du og er kedelig, eller også drikker du og er en af vore. Man skal være en meget stærk ung for at stå imod dette gruppepres, og mange holdes ude af de sociale fællesskaber, og nogle mobbes for at holde sig udenfor.

Regeringen bør formulere klare mål for at nedbringe alkoholforbruget blandt børn og unge og gennemføre lovgivning, der klart understøtter dette

Artiklen fortsætter efter annoncen

AnnonceMange unge tror, at drukkulturen styrker de sociale relationer. Jeg tror, at den i den nuværende form skaber en fattigdom i de sociale fællesskaber, når den eneste aktivitet bliver druk, og når man foretager sig ting påvirket af alkohol, som man bagefter fortryder.

Politikkerne skal starte med at erkende, at der er et problem og turde italesætte det. Drukkulturen er et af vore store tabuer, og derfor tør politikkerne ikke tale om det, af frygt for at vælgerne skal finde dem kiksede.

Når f.eks. formanden for SFU, Gry Møger Poulsen, i Politiken forsøger at forstå de unges hærgen som en fuckfinger til præstationsræs og individualisme, så taler hun drukkulturen efter munden i stedet for at adressere den som selvstændigt problem. Politikerne skal have mod til komme med også upopulære forslag og lovgivningsinitiativer.

LÆS OGSÅ

Regeringen bør formulere klare mål for at nedbringe alkoholforbruget blandt børn og unge og gennemføre lovgivning, der klart understøtter dette.

Det bør stå klart, at der ikke kan reklameres for alkohol over for unge - heller ikke skjult. Jeg har tidligere gjort mig til talsmand for at gennemføre lovgivning mod udskænkning af alkohol på uddannelsesinstitutioner.

Selv om forebyggelsesinitiativer og -kampagner ikke er særligt effektive, er det dog væsentligt, at de prioriteres, og at der udvikles nye initiativer med klar adresse til ungdommen.

Synes Rejsemægleren virkelig, at det er i orden at sende unge, hvoraf mange er under 18 år, på tur til Prag, der klart kommunikeres ud som en drukferie? Er det virkelig i orden at markedsføre turene gennem stråmænd (elever) på skolerne og dermed skabe indtrykket af et rent elevinitiativ?

Er det o.k. med guider, der er lige så fulde som gæsterne? Tilsvarende spørgsmål kan man stille til værtshuse og diskoteker med deres direkte markedsføring af druktilbud på hverdagsaftener over for skoleelever.

LÆS OGSÅ

Forældrene skal påtage sig deres opgave som opdragere, også mht. alkoholvaner. Det kræver, at de er forbilleder, tør sætte grænser og ikke overlader opdragelsen til de unges subkulturer og diskotekerne.

Det er vigtigt, at de unges alkoholdebut foregår se sent som muligt, og det er forældrenes opgave - hver for sig og i forældrenetværk omkring børnene - at formulere klare normer for børns og de unges alkoholforbrug.

Vi har opdraget de unge til at være selvstændige og kunne træffe valg. Vi har særdeles kompetente og ansvarsfulde unge, og vi må formulere den forventning til dem, at de selv går i gang med at bryde med drukkulturen i stedet for bevidstløst at sejle med strømmen og drikke sig i hegnet.

Ikke mindst de stærke, velformulerede og populære unge har en vigtig opgave her. Også skolerne har selvfølgelig en helt central rolle. Gør vi nok for at afgrænse os fra drukkulturen? Er vore alkoholregler, til hverdag og fest, hjemme og på studieture, præget af klare værdier om at begrænse alkoholindtaget?

LÆS OGSÅ

Gør vi nok for sammen med eleverne at organisere sjove alkoholfrie begivenheder på skolen? Kunne vi ikke have gjort mere for at forhindre rejsebureauernes markedsføring af drukturene over for eleverne? Jeg tror, vi kan gøre meget mere, men vi har brug for hjælp fra politikerne.

Aktørerne kan gøre meget mere, end de gør i øjeblikket. Men for at det for alvor skal forandre noget, skal det være led i en prioriteret national indsats.

Der bør fra regeringens side formuleres klare mål for en indsats over for drukkulturen, og der bør i et partnerskab mellem stat, kommuner, forældre, elever, uddannelsesinstitutioner, virksomheder og medier organiseres et 'nationalt drukråd'.

Drukrådet skal formulere tiltag ift. lovgivning, forebyggende initiativer og projekter og opstramning af politimæssige indsatser.

Og så kan man forhåbentlig en dag komme dertil, at det er helt o.k. at nyde en stille Pilsner Urquell i Prag uden at behøve at skamme sig over at være dansker.

For alternativet til druk er jo ikke nødvendigvis afholdenhed.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Annonce

Politiken tog med, da 45 gymnasieelever fra Odense rejste på vinterferie til Prag.

Foto: Simon Fals

Kilde: Politiken.tv

  • Ældste
  • Nyeste
  • Mest anbefalede

Skriv kommentar

2000 tegn tilbage

Redaktionen anbefaler:

Læs mere:

Annonce

Mest læste

  • Annonce

Annonce

For abonnenter

Annonce

Forsiden

Annonce