Annonce
Annonce

Tarek Omar

Debatredaktør

Debattører

Fri os for velmenende perkerpriser

Mandag overrakte Karen Hækkerup integrationspriser. Hun burde have fået dem lige i hovedet igen.

26

I mandags blev integrationspriserne for 2012 uddelt for 11. år i træk.

Årets konferencier hed Peter Mygind, og som Social- og Integrationsministeriet skrev i invitationen, var der budt op til et festfyrværkeri af underholdning og musik. Kategorierne var: årets arbejdsplads, årets medarbejder, årets kommune, årets frivillige forening og årets nydanske forældre.

Og vinderne var ... trommehvirvel ... ingen! Alle prisvindere kom ud som tabere.

Fem kategorier, fem tabere, der hver og én bevægede sig op på scenen med en tro på, at de skulle hyldes for deres gode indsats, men i stedet fik et indirekte stempel i panden: ’Tillykke, du er en vellykket perker, det havde vi sgu ikke set komme’. Og til virksomhederne og kommunerne: ’Tillykke med, at I formår at inkludere og ansætte perkere’.

Selv om viljerne utvivlsomt er gode bag integrationspriserne, er det i virkeligheden en stærkt problematisk pris.

Og så hjælper det ikke, at Social- og Integrationsministeriet for at imødegå kritikken har medtaget etniske danskere.

Det groteske i, at virksomheder og kommuner skal have priser for at ansætte og inkludere nydanskere på lige fod med andre borgere, som om det skulle være særlig vanskeligt, er synligt for enhver.

En anden, mere himmelråbende absurditet er de nydanskere, der valgte at tage imod en pris, der først og fremmest hædrer og anerkender deres etnicitet og dernæst deres faglighed.

Tag bare de håbefulde unge fra foreningen o.n.e|Danmark, der til daglig hjælper nydanskere med at danne vidensnetværk med andre unge, som er i gang med en videregående uddannelse.

Der er behov for et opgør med denne ensidige identitetsbaserede tænkning for at komme videre.

Tarek Omar

Mange af dem er født i Danmark og er højtuddannede. Hvis de skal hædres, så giv dem da en pris for deres uddannelsesindsats.

Formår de at løfte socialt svage unge fra underklassen og videre ind på uddannelserne, så tildel dem en mønsterbryderpris for deres arbejde. Men da ikke en pris for deres etnicitet, der stigmatiserer borgere i stedet for at samle dem efter et netop overstået årti, hvor sammenhængskraften for alvor slog revner.

En integrationspris giver mening for asylansøgere i Sandholmlejren eller for udlændinge, der har været i landet kortere tid og ikke ved, hvad en liter mælk koster, hvordan lovgivningen er skruet sammen, eller hvordan de demokratiske processer fungerer. Men for folk, der har været her i tre generationer, er sådan en pris en hån.

Selv om regeringen burde have efterladt integrationsprisen i Integrationsministeriets ruiner, har foreninger som o.n.e|Danmark også et ansvar for at gøre op med os og dem-konstruktionerne, som værdidebatten var med til at skabe, og som min egen generation i høj grad har været med til at reproducere.

LÆS OGSÅFarvel til de fejlbefængte indfødsretsprøver

Hverken o.n.e|Danmark eller den tidligere prisvinder Team Succes fra Vejle, som har haft stor succes med at løfte fagligt svage elever, er gode til det, de gør, fordi medlemmernes bedsteforældre har anden etnisk baggrund end dansk, men på grund af hårdt arbejde og ambitioner.

De tilhører den absolutte elite af unge, men så snart de siger ja til at blive hædret af integrationslobbyen, reduceres deres gode resultater til sensationer, som i sig selv bliver en begivenhed, fordi det ikke forventes af ’folk som dem’.

De bliver til tabere. De to foreninger er ikke de eneste eksempler.

Nydansk Ungdomsråd, der blev iværksat i 2010 af Dansk Ungdoms Fællesråd og Social- og integrationsministeriet, arbejder bl.a. for mere integration. Gode viljer, uden tvivl, men alene navnet er med til at undergrave foreningens idealer om større normalitet blandt etniske danskere og nydanskere.

Når nydanskere har brug for et særskilt ungdomsråd, hvor de kan udfolde sig politisk, socialt og kulturelt – i stedet for at melde sig ind i alle andre ungdomspartier, organisationer og foreninger sammen med unge ligesindede – er de med til at fastholde nydanskere i rollen som ’de andre’, der vitterlig har brug for en pris, når de tager det mindste sociale ryk op ad rangstigen.

LÆS DEBATNydanske forældre er selv skyld i deres sønners deroute

En betydelig del af min generation har tillagt etniciteten så stor betydning identitetsmæssigt, at den har lukket døre for dem og sløret for andre lige så vigtige dele af deres identitet. Der er behov for et opgør med denne ensidige identitetsbaserede tænkning for at komme videre.

I 2007 skrev nobelprisvinderen i økonomi Amartya Sen bogen ’Identitet og vold’.

»Jeg kan på samme tid være asiat, indisk statsborger, bengaler af bangladeshisk oprindelse, indbygger i USA eller Storbritannien, økonom, lommefilosof, forfatter, sanskritist, stærk tilhænger af sekularisme og demokrati, mand, feminist, heteroseksuel og forsvarer af homoseksuelles rettigheder ...«.

Selv om Amartya Sens pointe kan virke banal, udstiller han de reducerende samlebåndsidentiteter, der primært er skabt omkring etnicitet, og som integrationslobbyen er med til at holde i live.

Lad os starte med at blive fri for velmenende integrationspriser.

Del link
Annonce
Mest læste
Dit politiken