Annonce
Annonce

Herbert Pundik

Seniorkorrespondent på Politiken

Debattører

Egypten risikerer islamistisk flertalsdiktatur

Mohammed Morsi vil tromle Egyptens liberale opposition, selv om det koster dollar og goodwill.

8

Hvad drev Egyptens islamistiske præsident, Mohammed Morsi, til at nedkalde det kaos over Egypten, som ifølge en af oppositionens ledere, Mohamed ElBaradei, fhv. chef for Det Internationale Atomenergiagentur, nu truer med at kaste landet ud i en borgerkrig.

Hvad er forklaringen på, at Morsi har udråbt sig til enehersker, to år efter at hans islamiske bevægelse, de muslimske brødre, havde medvirket til at vælte diktatoren Hosni Mubarak?

Og hvorfor valgte Morsi netop dette tidspunkt, hvor hans stjerne var for opadgående i Det Hvide Hus? To dage før havde Barak Obama lykønsket ham for hans indsats for freden i Mellemøsten. Morsi havde spillet en central rolle under våbenhvileforhandlingerne mellem Israel og Hamas efter otte dages krig.

Glansen er nu gået af den begyndende romance mellem USA og islamisten, som Washington havde bildt sig ind var en moderat, som man kunne forhandle med.

LÆS OGSÅEgyptens præsident vil sætte militæret ind mod demonstranter

Obama har telefonisk opfordret Morsi til at forhandle med oppositionen for at undgå flere dødsofre under sammenstødene mellem sikkerhedsstyrkerne og demonstranterne. Og Morsi har beskyldt »udenlandske interesser«, hvilket i egyptisk sprogbrug plejer at betyde USA og Israel, for at stå bag demonstrationerne, som dagligt tiltager i styrke.

Hvorfor har Morsi valgt at udløse denne konflikt, som ikke kan være kommet overraskende for ham, netop hvor hans regering og Valutafonden er blevet enige om betingelserne for et lån på 4,5 mia. dollar – første rate af et større projekt på 14,5 mia. dollar, finansieret af USA, EU, Qatar og Saudi-Arabien.

Det er tvivlsomt, om første rate nu vil blive bevilget, medmindre fonden får garanti for, at den demokratiske proces i Egypten vil blive genoptaget. Det må Morsi have taget højde for, da han tiltog sig beføjelserne som enehersker.

Det må have været tungtvejende argumenter, der fik Morsi og hans foresatte i de muslimske brødre til at satse så højt. Noget der hverken kunne vægtes i dollar eller amerikansk goodwill.

LÆS OGSÅ»Psykologisk snigmord« får Egyptens forfatningsdommere til at nedlægge arbejdet

Morsi har selv udtalt, at han vil redde revolutionen. Men hvilken revolution – den islamiske eller den egyptiske?

På overfladen handler den aktuelle konflikt, der har udløst voldsomme demonstrationer i alle byer, om Morsis tiltag i de seneste uger, men det underliggende motiv er magtkampen om det nye Egyptens karakter – islamisk eller liberalt?

Et afgørende element i denne kamp er den nye forfatning, som et udvalg, nedsat af parlamentet, har behandlet. Problemet er, at den øverste juridiske forfatningskommission har erklæret, at parlamentet er ulovligt på grund af nogle procedurefejl, og kommissionen af jurister var i gang med at vurdere, om det samme også gjaldt det parlamentariske forfatningsudvalg.

Morsi er de muslimske brødres mand. Islam er hans univers

Herbert Pundik

Det var der tvivl om, bl.a. fordi udvalget kun bestod af islamister, efter at alle andre var udvandret i protest mod, at deres indvendinger blev tilsidesat af det islamiske flertal.

Morsi er de muslimske brødres mand. Islam er hans univers. Valutafondens dollar, der er afgørende for, om Egypten kan brødføde sine fattige, er vigtige, men det er vigtigere at sikre vedtagelse af en islamisk forfatning, der vil sikre de islamiske brødres indflydelse på det egyptiske samfunds fremtidige karakter.

Ved magtovertagelsen 22. november dikterede Morsi, at det parlamentariske forfatningsudvalg fik to måneder til at fuldføre sit arbejde. At udvalget var ensidigt sammensat af islamister, bekymrede ikke Morsi, der ved indsættelsen som præsident havde erklæret, at han nu var »alle egypteres præsident«.

En uge senere var Morsi imidlertid kommet på bedre tanker. Juristerne fik besked om at færdiggøre forfatningsudkastet i løbet af 24 timer, og de 240 paragraffer blev tromlet igennem.

Morsi mistænker, ikke uden grund, store dele af den egyptiske dommerstand for at sabotere hans, altså den islamiske, revolution.

LÆS OGSÅObama efter blodig Egypten-uro: Stop volden

En af de første beslutninger, enehersker Morsi tog, var at genoptage retssagerne mod Hosni Mubarak og de øvrige anklagede fra det gamle system.

For at citere en egyptisk kommentator: »Morsi har berøvet den egyptiske dommerstand enhver indflydelse. Der er en sygdom, men det er ikke måden at behandle den på«.

Efter først at have dekreteret, at forfatningsforslaget skulle til folkeafstemning næste lørdag, har Morsi – under pres fra oppositionen – udskudt afstemningen og opfordret oppositionen til at forhandle.

En af oppositionens ledere Mohammed El Baradei har afvist Morsis forslag: »Det er for lidt og for sent«, siger han.

Hvis det er oppositionens sidste ord, har Egypten ikke oplevet sit sidste militærkup.

Del link
Annonce
Mest læste
Dit politiken