Annonce
Annonce
Familieliv

Børn med forbud hjemmefra drikker langt mindre

Teenagere i Danmark fulder sig mest i Europa, og nogle af dem begynder tidligt.

fakta

49 % af piger i 9. klasse, der har drukket mere end fem genstande på en aften, har bagefter præsteret dårligere i skolen eller på arbejdet. Risikoen er fire gange større end hos dem, der har drukket mindre.

29 % af piger i 9. klasse, der har drukket mere end fem genstande på en aften, har bagefter præsteret dårligere i skolen eller på arbejdet. Risikoen er fire gange større end hos dem, der har drukket mindre.

24 % af elever i 9. klasse, der har drukket mere end fem genstande på en aften, har været i slagsmål. Det er seks gange højere risiko end for dem, der har drukket mindre.

15 % af elever i 9. klasse, der har drukket mere end fem genstande på en aften, har været i konflikt med politiet. Risikoen er 13 gange større end for dem, der har drukket mindre.

Teenagere i Danmark er dem, der fulder sig oftest og mest i Europa, og nogle af dem begynder tidligt. For eksempel har 4 procent af de 11-årige drenge prøvet at drikke mindst fem genstande på én dag inden for den seneste måned.

Tidlig debut og stort forbrug øger risikoen for ulykker og dårlige oplevelser, men modsat det, mange forældre tror, har fædre og mødre faktisk stor indflydelse på deres børns alkoholvaner.

»Både deres adfærd og holdning har afgørende betydning for, hvor meget børn drikker. Børn, hvis forældre synes, det er okay, at de drikker, indtager op til ti gange så meget alkohol som børn, hvis forældre er klart imod«, siger specialkonsulent i Sundhedsstyrelsen Kit Broholm med henvisning til en amerikansk undersøgelse.

LÆS ARTIKELDet går ned ad bakke for unges helbred

Flere hjemlige undersøgelser peger i samme retning, blandt andet ’Unge, fester og alkohol’ af Peter Gundelach og Margaretha Järvinen fra 2006, der beskriver, at aftaler mellem forældre og børn virker effektivt på både debut og omfang.

»Så drikker de måske tre i stedet for syv genstande, mens de – hvis de får et par alkoholsodavand eller øl med hjemmefra til en fest – typisk oplever, at disse genstande ikke tæller«, siger Kit Broholm.

LÆS ARTIKELUnge ryger passivt i stor stil

Ny forskning bakker op om regler
Samme tendens bekræftes nu af en endnu ikke publiceret undersøgelse om danske unges fuldskabskultur fra Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet.

»Vi kan se, at hvis forældre laver regler, så overholder børnene dem og støtter oven i købet i en vis grad op om dem«, siger projektets leder, lektor Jakob Demant.

De 95 interviewede elever har blandt andet fortalt, at mange forældre holder fast i, at de ikke må drikke eller i hvert fald ikke ret meget, indtil de bliver 16 år, og at reglerne overholdes. Sådan da. For forældre må firkantet sagt regne med at blive snydt. Udsteder de forbud, drikker børnene typisk et par genstande. Får de lov til at drikke to øl, snupper de sikkert fire.

Bange for at blande sig for meget
Undgår forældrene at blive ’snydt’ ved at undlade at forholde sig til drikkeriet, er der til gengæld størst sandsynlighed for, at teenagerne drikker sig helt i hegnet og måske supplerer med stoffer. Trods den veldokumenterede betydning af forældres rolle er det ifølge Jakob Demant stadig flertallets holdning, at deres teenagebørn skal finde ud af, hvor meget de kan tåle at drikke ved at overskride grænsen.

»Forældrene har god indsigt i, hvad der betyder noget for deres børn, herunder at alkohol er et væsentligt aspekt i det sociale, når de går til fest. Det gør forældrene bange for at blande sig for meget«.

Det spiller også ind, at forældre gerne vil snakke sig frem til eventuelle aftaler. For børnene er benhårde forhandlere og langt bedre til at bruge deres netværk end forældrene. De voksne finder det svært at tage kontakt til andre forældre.

LÆS ARTIKEL Skal aldersgrænsen for at købe alkohol hæves fra 16 til 18 år?

Vender det blinde øje til
Endelig kan de sidde i tillidsfælden. TIllid er meget vigtigt for danske forældre, men tillid udvikler sig let til bevidst naivitet. Nogle forældre vender aktivt det blinde øje til, for hvis de konfronteres med konkrete ting i børnenes alkoholkultur, bliver de nødt til at justere på den vigtige tillid.

»Dermed accepterer de ikke bare alkohol, men også fuldskab«, siger Jakob Demant og anbefaler forældre at have konkrete retningslinjer.

Kit Broholm fra Sundhedsstyrelsen opfordrer forældre til at basere reglerne på dialog frem for ren autoritet, for så virker det bedre. De kan forklare, hvorfor de mener, at alkohol/fuldskab er skadeligt, hvad det gør ved krop og hjerne, og hvordan gruppepres kan tackles. Og de skal lytte til, hvorfor den unge synes, det er vigtigt at drikke, og hvad den enkelte får ud af at blive fuld.

Pjecer med fakta og gode råd til forældre: ’Dit barns festkultur’ og ’Hjælp din teenager’ kan downloades eller bestilles fra Sundhedsstyrelsens hjemmeside www.sst.dk

Sådan laver du alkoholregler for dit barn

1. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at børn under 16 år slet ikke drikker, og at 16-18-årige begrænser sig og allerhøjst drikker fem genstande ad gangen. Vær en god rollemodel med dit eget forbrug.

2. Marker som forældre en tydelig holdning. Tag stilling og indgå aftaler om, hvad der er ok, hvis I ikke følger myndighedernes linje. Det virker stadig begrænsende.

3. Tag emnet op på forældremøde i klassen, og lav aftaler om nul alkohol, længe før det bliver aktuelt. Det skal være før, nogle begynder at drikke, men ikke så tidligt, at det giver dem ?gode ideer?.

4. Fortsæt forældresamarbejdet, når de begynder at drikke. Snak om regler, hjemkomsttidspunkter etc., selv om de er forskellige fra familie til familie.

5. Tal med de unge om, hvad der gør en fest god, hvad de gerne vil opleve, og hvordan de kan komme til det. Fuldskab gør det svært at aflæse andres signaler.

6. Fortæl, at risikoen for dårlige/farlige oplevelser øges meget ved mere end fem genstande, at alkohol skader indlæringsevnen og i øvrigt feder næsten lige så meget som fedt.

7. Tal om, at det er vigtigt at respektere dem, der ikke har lyst til at drikke. Det er ikke okay at presse andre eller opfordre til drikkeleg.

8. Juster rammer og aftaler efter behov, og hold fast, når teenageren forlader grundskolen. Skab tryghed ved at hjælpe med transport og gør et klart, at de unge altid kan ringe efter hjælp.

9. Husk, at målet med at være tydelig og sætte rammer er at beskytte barnet mod dårlige oplevelser, hvilket den unge først vil forstå senere.

10. Styrk relationen. Husk alt det gode og sjove. Fortæl om egne ønsker (uden at forvente, at de altid bliver opfyldt. Insister på et ugentligt tidspunkt, hvor I ser film eller bare er sammen uden ?dagsorden?.

Kilde: Gitte Haag, psykolog og forfatter til bogen ’Forstå din teenager – og dig selv’

Del link
Relaterede artikler
Annonce
Mest læste
Dit politiken
Annonce