Annonce
Annonce
Sundhed

Find din region: Fyn og Sjælland giver 8 gange mere genoptræning efter operationer end Jylland

Ekspert kalder tallene »meget mærkelige«. I hendes verden genoptræning vigtigt for de fleste.

Vil du gerne tilbydes genoptræning efter en operation i eksempelvis hofte eller knæ, kan du være glad, hvis du bor på Fyn eller Sjælland. Og tilsvarende ærgerlig, hvis du er fra den vestlige side af Lillebælt.

Sygehuse på Fyn og Sjælland henviser nemlig langt oftere deres patienter til genoptræning, end de gør i Jylland. Det viser en undersøgelse fra Det Nationale Institut for Kommuner og Regioners Analyse og Forskning (Kora).

På nogle sygehuse har patienten helt op til otte gange større sandsynlighed for at få genoptræning end på andre sygehuse – vel at mærke efter samme slags operation.

Nogle punkter dækker enkelte hospitaler, mens andre dækker hele regioner.

Størst er forskellen fra Hvidovre til Kolding: Kun 12 procent af de undersøgte hoftepatienter på Kolding Sygehus blev henvist til genoptræning, mens helt op mod 96 procent af patienterne gjorde det på Hvidovre Hospital.

Kora: »Vi kan kun undre os«

Selv om hofteoperationer er den behandling, hvor antallet af tilbud om genoptræning varierer mest, så er der også stor forskel, når det gælder andre operationer. Efter knæoperationer er der eksempelvis 4,5 gange større sandsynlighed for at blive henvist til genoptræning på nogle sygehuse frem for andre.

Vi opererer årligt knæ for 600 mio. kroner: Men er det fornuftigt, spørger forskere

Seniorprojektleder Simon Feilberg, der står bag undersøgelsen, vil ikke sige noget om, hvilket niveau af genoptræning, hospitalerne bør stræbe efter.

»Det er en sundhedsfaglig vurdering, hvad der er det rette niveau. Vi kan blot konstatere og undre os over, at der er så stor forskel«, forklarer han i forbindelse med rapportens udgivelse i sidste uge.

Fra behandling til genoptræning

Vejen til genoptræning
  • Regionen har ansvaret for at henvise patienten til genoptræning
  • Det sker efter kontakt med sygehusvæsenet hvor patientens læge har ansvar for vurderingen af patienten
  • Bliver patienten henvist til almindelig genoptræning, har kommunen ansvaret for at stå for og betale genoptræningen
  • Hvilket type genoptræning, man henvises til, varierer meget fra kommune til kommune
  • Ifølge Koras analyser er antallet af genoptræningsplaner steget med over 90 procent fra 2007 til 2014
  • Analysen viser også, at chancen for at blive tilbudt genoptræning er op til otte gange større på Fyn og Sjælland end i Jylland

Henvisningerne foregår som såkaldte visitationer. Det betyder, at patienterne bliver henvist på baggrund af en faglig vurdering fra deres læge. Og de vurderinger spiller ifølge Simon Feilberg en stor rolle, når det kommer til at finde en forklaring på de store forskelle fra hospital til hospital.

»En del af det bunder i, at man visiterer forskelligt på de forskellige sygehuse, og det vil altid være en induviduel vurdering fra den pågældende læge, om en borger skal have en genoptræningsplan efter sin operation. Der kan også ligge noget slør i, at man har nogle forskellige behandlingsprogrammer på sygehusene, der kan tælle forskelligt i statistikken, men når forskellene er så store som her, kan det ikke alene være en forklaring«, siger han.

Patienter, der træner, kommer sig langt hurtigere

Mens Kora ikke selv vil vurdere, hvor meget genoptræning, hospitalerne bør tilbyde, vækker den store mangel på genoptræningstilbud undren på Syddansk Universitet.

Forskningsleder på universitetets Institut for Idræt og Biomekanik, Ewa M. Roos, forsker i knæ- og hofteoperationer, og hendes erfaring er, at langt de fleste patienter har godt af et tilbud om genoptræning.

EFTER TRÆNINGSFORLØB:»Nu kan jeg tage strømper på igen«

»Det er meget mærkeligt. I min verden tænker jeg, at de fleste har brug for en genoptræningsplan, for du er nødt til at komme i gang med at røre dig og træne for at få det bedre og kunne bevæge dig ordentligt efter en operation. Mange har haft smerter og manglet tilid til deres krop i årene forud for operationen og er derfor blevet mindre fysisk aktive. Skal man øge sit kondital og få sin muskelstyrke tilbage, så er der brug for genoptræning. Det kommer ikke af sig selv«, forklarer hun.

»Vi lavede et projekt, hvor vi genoptrænede patienter forud for deres operation, og der kunne vi se, at de efterfølgende kom sig dobbelt så hurtigt som patienter, der ikke havde trænet op til operationen. Og jeg er overbevist om, at vi ville se samme tendens for dem, der får en ordentlig genoptræning efter deres operation«.

Skal man øge sit kondital og få sin muskelstyrke tilbage efter en operation, så er der brug for genoptræning. Det kommer ikke af sig selv.

Ewa M. Roos, forskningsleder på Københavns Universitet

At genvinde sin normale bevægelighed efter en operation er vigtigt, ikke bare for komfortens skyld, men også for at sikre et ordentligt helbred på længere sigt.

»At kunne være fysisk aktiv er jo enormt vigtigt i forhold til at mindske risikoen for diabetes, hjerte-kar-sygdomme og fremme ens generelle helbred. Og hos mennesker over 65 er den hyppigste barriere til det at være fysisk aktiv netop, at så mange har smerter i hofter eller knæ« slutter Ewa M. Roos.

Mindst 89 procent tilbud på Fyn og Sjælland - højst 34 i Jylland

Generelt er chancen for at få en genoptræningsplan med hjem efter din operation større, hvis du bor øst for Lillebælt, end hvis du er bosat i Jylland.

På de to højest scorende jyske hospitaler - Sygehus Sønderjylland og Sygehus Thy-Mors - bliver 34 procent af patienterne henvist til genoptræning. Til sammenligning henviser alle hospitaler på Fyn og Sjælland mindst 89 procent af deres patienter.

FØRENDE ORTOPÆDKIRURG:Flere ser bagsiden af operationsmedaljen

Men det er ikke kun fra region til region, at forskellene er store.

»På de her typer operationer kan der også spores nogle forskelle inden for regionerne, som man kan undre sig over. Faktisk er der næsten lige så stor forskel på sygehusene inden for en region, som der er på sygehuse på tværs af regioner«, siger Simon Feilberg.

Del link
Annonce
Mest læste
Dit politiken
Annonce