Annonce
Annonce
Danmark

Dommere vil mægle i tvister

Mægling for forældre

Fra efteråret sidste år har alle statsamter i Danmark kunnet tilbyde mægling til forældre, der er uenige i sager om forældremyndighed og samvær.

Københavns Statsamt har desuden siden 1998 prøvet mægling som forsøg. Lidt over halvdelen af forældrene forlod konfliktmæglingen med et positivt indtryk.

70-80 procent af de aftaler, der indgås ved mægling, holder.

Statsamterne uddanner nu cirka knap 70 mæglere på landsplan.
Mægling er på vej som alternativ konfliktløsning i civile retssager, hvor dommerne skal fungere som neutrale forhandlingsledere. I Norge har modellen ført til lavere sagsbehandlingstider og færre udgifter.

Dommerne i Dommerforeningen lægger op til en ordning med alternativ konfliktløsning i civile retssager - såkaldt retsmægling eller mediation.

Uanset om der er problemer med en skæv fordeling af arven efter bedstemor, en uretfærdig fyring eller fuskeri ved en hushandel, skal det ikke længere bare lyde: »Vi ses i retten« som indledningen til et dyrt hundeslagsmål, hvor dommeren til sidst skærer igennem.

Får det nye princip medvind, skal dommerne snarere være en slags neutrale psykologer og forhandlingsledere, der kan føre parterne frem til en fælles fredsommelig forligsløsning.

»Vi er meget interesserede i at få mulighederne for at bruge retsmægling undersøgt nærmere og at komme i gang med det hurtigt i form af en forsøgsordning. For vi skal også i fremtiden være det centrale konfliktløsningsinstrument i samfundet, og så skal der tænkes nyt«, siger formanden for Dommerforeningen, Henrik Linde, der selv er dommer ved retten i Korsør.

Han oplyser, at foreningen ved bestyrelsesmødet i denne måned vil diskutere et forslag til en forsøgsordning med retsmægling, der derefter vil blive præsenteret for justitsminister Lene Espersen (K).

Succes i Norge
To dommere fra Københavns Byret, Tuk Bagger og Pia Petersen, er netop kommet hjem fra Norge, hvor retsmægling har været et succesrigt forsøg siden 1997. Det har ført til et markant fald i sagsbehandlingstiderne på 60-65 procent, lavere udgifter og mere tilfredse 'kunder'. I fire ud af fem sager indgås forlig.

»Mægling vil om få år formentlig være et princip, der fungerer på mange niveauer af det danske samfund«, forudser Tuk Bagger.

Antallet af civile retssager i Danmark er fra 1998 til år 2000 steget fra 13.000 til 17.500. Og de sluger enorme resurser, idet parterne i flere måneder skriver til hinanden og ridser krav og argumenter op. Dermed forværres deres indbyrdes konflikt, påpeger Tuk Bagger.

»Ved retsmægling gør vi det modsatte. Den neutrale mægler sikrer, at parterne hele tiden forstår hinandens argumenter og er i dialog. I håb om at begge parter kan komme ud af sagen som vindere. Det er op til dem selv. Men forsøget i Norge viser, at det faktisk kan lade sig gøre«, siger hun

Ny masteruddannelse på vej
Tuk Baggers og Pia Petersens notat om den norske model er nu sendt til Advokatrådet, Domstolsstyrelsen og Retsplejerådet.

Dommernes udspil kommer, samtidig med at Københavns Universitet er ved at færdiggøre en ny masteruddannelse i konfliktmægling.

Del link
Annonce
Mest læste
Dit politiken
Annonce