Annonce
Annonce
Danmark

Byråd til Brixtofte: Betal tilbage

En uvildig advokatundersøgelse anbefaler Farum Byråd at kræve, at den tidligere borgmester Peter Brixtofte og flere embedsmænd betaler de kommunale penge tilbage, som de uretmæssigt har brugt. Peter Brixtofte siger på forhånd, at han ikke vil betale en krone.

Anklagerne mod Brixtofte

Overtrædelse af straffelovens § 155:
 • for at have optaget lån på 250 millioner kr. uden forelæggelse for eller godkendelse af byrådet

  En anklage om mandatsvig af grov beskaffenhed bygger blandt andet på:
 • at Brixtofte lod købesummen for Rørmosegaard i Farum betale for sent, hvilket udløste strafrenter på kr. 325.000 til entreprenør Svend Petersen
 • at Brixtofte uberettiget udbetalte et beløb på 9.037.500 inkl. moms til entreprenør Kay Wilhelmsen
 • at Brixtofte stillede garanti for byggelån i forbindelse med byggeri af ungdomsboliger
 • og afholdt et beløb større end ydelserne var værd i forbindelse med velfærdsrejser m.v. mod, at leverandørerne ydede støtte til Farum Boldklub
 • at Brixtofte afholdt forhøjede priser til Skanska Danmark A/S
 • samt lod Farum Kommune afholde udgifter til fortæring i forbindelse med mødevirksomhed, der var kommunen uvedkommende

  Tiltalen for embedsmisbrug drejer sig om:
 • at Brixtofte undlod at afgive løbende økonomirapporter og undlod at påse, at de bevilgede beløb ikke blev overskredet, samt at reagere ved bevillingsafgivelse
 • at Brixtofte solgte obligationer af kommunens deponerede obligationsbeholdning
 • samt gjorde sig skyldig i urigtig eller vildledende bogføring
 • at Brixtofte undlod at standse byggeri af ungdomsboliger
Farum Byråd har enstemmigt besluttet, at kommunen skal forsøge at inddrive penge fra tidligere borgmester Peter Brixtofte og andre, som i 1998 skønnes at have brugt kommunale penge til ikke-kommunale formål.

Dermed tilsluttede byrådet sig indholdet af en uvildig rapport, som endnu ikke er offentliggjort. Det vil først ske, når de berørte parter har haft mulighed for at udtale sig, fremgik det af beslutningen.

Peter Brixtofte afviser blankt alle krav om tilbagebetaling, som Farum Byråd eventuelt måtte fremsætte.

»De får ikke en krone«, sagde Peter Brixtofte til Ritzau forud for byrådsmødet.

Undersøgelse anbefaler at inddrive pengene
I den uvildige advokatundersøgelse af forbruget på Farums kommunale repræsentationskonto i 1998 anbefales det angiveligt, at det pålægges den tidligere borgmester at betale godt 96.000 kroner tilbage, mens tre daværende embedsmænd tilsammen skal betale 104.000 kroner tilbage til kommunekassen.

Peter Brixtofte kalder imidlertid rapporten for "dybt useriøs", blandt andet fordi han ikke har fået lejlighed til at udtale sig.

Men det får han mulighed for nu, hvor rapporten sendes til høring hos alle parter. Når svarene foreligger, vil administrationen i Farum Kommune gå i gang med at tage udgifterne en for en og undersøge mulighederne for at indgå forlig om tilbagebetaling eller i givet fald at rejse et erstatningskrav.

Del link
Annonce
Mest læste
Dit politiken
Annonce