Annonce
Annonce
Danmark

FN kritiserer Danmarks handicap-indsats

Danmark har været til eksamen i handikap og får ros, men også kritik for at mangle en central del af handikapkonventionen.

Fakta

FNs anbefalinger

FN’s handikapkomite er kommet med 72 anbefalinger til Danmark:

Et totalt forbud mod diskrimination af handikappede.

Bedre adgang til transport og bygninger.

Handikapkonventionen skrives ind i dansk lov.

Tvang i psykiatrien afskaffes helt.

Stop for statsgaranterede lån til institutionslignende handikapboliger.

I Danmark må en butik afvise en blind, fordi han har en førerhund.

En restaurant må afvise en udviklingshæmmet, fordi hun ikke pynter. Og det er i orden, hvis der er trapper op til bibliotekets foredragssal, så kørestolsbrugere må stå ude i regnen.

Men det skal være slut, lyder det fra FN’s handikapkomite, der nu rejser kritik af, at Danmark ikke har et generelt forbud mod diskrimination af handikappede.

Kritikken kommer, efter at FN for første gang, siden vi i 2009 ratificerede handikapkonventionen, har tjekket, hvordan det går med at efterleve bestemmelserne om lige rettigheder til personer med funktionsnedsættelse.

LÆS OGSÅRegeringen svigter de handikappede

I alt 72 punkter med kritik og anbefalinger har komiteen skrevet til Danmark, og i Danske Handicaporganisationer er formand Thorkild Olesen begejstret.

»Det er klokkeklare anbefalinger, der bliver svære at sidde overhørig politisk set i Danmark«, siger formanden, som forventer, at regeringen tager anbefalingerne til sig og som det første udarbejder et forslag, der sikrer et forbud mod diskrimination på grund af handikap.

Skiller Danmark ud

Som det er i dag, har Danmark kun et forbud mod diskrimination af handikappede på arbejdsmarkedet, hvilket betyder, at der ikke kan klages over diskrimination på baggrund af handikap i modsætning til diskrimination på grund af eksempelvis køn, seksualitet eller religion. Et lignende generelt forbud mod diskrimination af handikappede har alle andre øvrige nordiske lande.

Også Institut for Menneskerettigheder, som overvåger implementeringen af handikapkonventionen herhjemme, fremhæver, at FN-komiteen som ventet slog ned på det manglende forbud, som er Danmarks ømme punkt.

LÆS OGSÅMinister afviser ønske om flugtveje for handikappede

»Det er der, Danmark virkelig skiller sig ud, og det bliver forventet af en stat som Danmark, at vi har det diskriminationsforbud, som er en helt central del af konventionen«, siger Maria Ventegodt Liisberg, som er teamleder af instituttets handikapteam.

Hun fremhæver, at FN-komiteen roste den danske regering for at gå konstruktivt ind i evalueringen, ligesom der var ros for den handikappolitiske plan, regeringen præsenterede for et år siden. Der var dog også en efterlysning af mere klare og målbare retningslinjer. Det gælder for eksempel forbedring af tilgængeligheden til transport og til nybyggeri, hvor det krav, der allerede i dag er om, at nybyggeri bliver opført tilgængeligt, ofte ikke bliver efterlevet.

Stop statsstøtte til institutioner

Et punkt, som fyldte en del under eksaminationen, var de nye handikapboliger, som opføres så mange sammen, at de kan minde om fortidens institutioner. Ifølge regeringens egne tal er en ud af syv nybyggede handikapboliger, kaldet almene plejeboliger, til mere end 60 beboere.

Det bliver forventet af en stat som Danmark, at vi har det diskriminationsforbud, som er en helt central del af konventionen

Maria Ventegodt Liisberg, Institut for Menneskerettigheder

Det er kommunerne, som opfører handikapboliger, og regeringen har derfor henvist til, at kommunerne lokalt må gøre, hvad der giver bedst mening.

FN-komiteen anbefaler dog nu, at regeringen lukker eksisterende institutioner og stopper med at give statsgaranterede lån til nybyggeri, som vil få institutionel karakter.

Spørgsmålet er, om 72 anbefalinger til et ellers velfungerende land som Danmark overhovedet giver mening, og om det ikke er så mange, at det er umuligt for en regering at efterleve. Til det siger Maria Ventegodt Liisberg:

»Det er vores opgave sammen med interesseorganisationerne at få prioriteret og holdt regeringen fast på, at der bliver fulgt op på anbefalingerne«.

LÆS OGSÅForsker: Københavns Kommune diskriminerer

Socialminister Manu Sareen (R) forklarer, at Socialministeriets handikapudvalg vil gå hver enkelt anbefaling igennem på sit næste møde her i efteråret.

Og han vil ikke på stående fod tage stilling for eller imod et generelt forbud mod diskrimination af handikappede.

»Det er klart, at når man får kritik fra FN, er det oplagt at se på den danske indsats en ekstra gang, og det er noget, vi tager meget alvorligt«, siger Manu Sareen, som forklarer, at anbefalingerne vil blive læst uden for Socialministeriet, da en række af anbefalingerne omfatter Justitsministeriet og Sundhedsministeriet.

Del link
Annonce
Mest læste
Dit politiken
Annonce