Annonce
Annonce
Uddannelse

Rektor: Vi taber en investering i Danmarks fremtid

Rektor Ralf Hemmingsen svarer på fem spørgsmål om stor fyringsrunde på Københavns Universitet.

Ralf Hemmingsen, rektor på Københavns Universitet, hvilke konsekvenser får det, at universitetet skærer over 500 stillinger?

»Man kan sige det på en anden måde. Det, vi har opnået ved, at både blå og røde regeringer gennem 10 år har investeret mere i forskning og uddannelse, er, at vi har en styrket forskningsproduktion og et langt stærkere internationalt netværk. Nogle af de danske universiteter ligger i den internationale elite. Risikoen ved at køre en nedskæringslinje videre er, at vi mister det løft, vi har fået. Vi har brugt 10 år på at komme i den internationale top, hvor vi ikke har været de sidste 100 år. Det er en meget stor investering, der har givet et godt resultat, og det skal vi nødig sætte over styr«.

Sker sparerunden udelukkende på grund af regeringens besparelser?

»Ja, det gør den. Hvis ikke vi havde fået den dramatiske ændring ved finansloven for 2016, havde vi ikke foretaget den reduktion, der er tale om her«.

Fyringsrunde på KU

Hver fjerde stilling, der forsvinder, er en forsker.

Fyringsrunden sker 9.-11. februar 2016, hvor berørte medarbejdere bliver indkaldt til partshørings-samtaler og varslet om påtænkt afskedigelse.

Antallet af nedlagte stillinger svarer samlet set til 7,4% af medarbejderstaben. Fordelt på fakultetsniveau svarer det til:

  • Samfundsvidenskab 5,8 %
  • Jura 7,1%
  • Teologi 13,2%
  • Sundhedsvidenskab 6,6%
  • Naturvidenskab 7,6%
  • Humaniora 8,7%
  • Fællesadministrationen 8,1%

Kilde: Københavns Universitet

Kan man forestille sig lignende sparerunder i fremtiden?

»Vi har sat en del arbejde i gang for at se, om vi – uden at skabe alt for meget ravage i kerneydelsen – kan hente endnu flere penge ved at lave mere effektive indkøb og ved at strukturere visse ting anderledes. Vi skal finde et par hundrede millioner mere de næste 3-4 år. Jeg tror ikke, vi står foran en så stor fyringsrunde som den her, men der kommer yderligere besparelser og nedskæringer. Og kører det her videre 6-7 år, får det alvorlige konsekvenser for forskningshøjden og vores uddannelser«.

LÆS OGSÅKøbenhavns Universitet skærer 500 stillinger væk

Får den nuværende situation alvorlige konsekvenser?

»Det, der sker nu, får konsekvenser for serviceniveauet og på forskeruddannelsen. Vi reducerer små hundrede stillinger til unge forskere, og der taber vi her og nu en investering i Danmarks fremtid«.

Aarhus Universitet var ude i en sparerunde for nogle år siden. Kunne Københavns Universitet have vist rettidig omhu og på forskellig vis gjort tingene smartere noget før?

»Der har år for år været en rationaliseringsproces, også på Københavns Universitet. Jeg kan fremhæve, at vi har øget forskningsproduktionen og forskningshøjden og også studentertallet til en vis grad uden at øge administrationsomkostningerne tilsvarende. Vi har været i en løbende rationaliseringsproces, men det her er et massivt dyk, som nødvendigvis slår ud i en sparerunde. Min opfordring til politikerne er, at det måske var klogt at standse op og se, hvad der er behov for over de næste 10 år. Er det en vedvarende reduktion, eller er det i virkeligheden en anden tænkning, man skal ind i. Vi skal have en opdateret politisk stillingtagen til, hvad man vil med de danske universiteter i fremtiden«.

Redaktionen anbefaler

KU skal skære: I forvejen er det jo hundesvømning, det her

Del link
Annonce
Mest læste
Dit politiken
Annonce