Spejderånd. Alle skal spare som en gradvis slankning af den offentlige sektor, siger kulturministeren.
Foto: Line Ørnes Søndergaard (arkiv)

Spejderånd. Alle skal spare som en gradvis slankning af den offentlige sektor, siger kulturministeren.

Kultur

Kulturminister: Regeringens håb er jo, at vi ikke mister noget

INTERVIEW. Bertel Haarder medgiver, at besparelser på 600 millioner kroner over fire år på kulturområdet risikerer at gøre indhug i kerneaktiviteter .

Kultur

Den nye regering freder ikke kulturområdet, når det gælder besparelser. Står det til regeringen skal alle statens driftsområder levere en årlig besparelse på to pct. fra 2016 til 2019. Kun forskning, kunststøtte og filmstøtte er friholdt.

Bertel Haarder, hvad betyder besparelserne for kulturlivet?

»Besparelsen på 2 procent om året er et fælles vilkår for alle de statslige driftsområder«.

Det er en regeringsbeslutning, at man fordeler smerten på alle, men hvordan ser du på det som kulturminister?

»Jeg er besjælet af den spejderånd, som en minister skal have. At arbejde med på den fælles opgave, som er denne gradvise slankning af den offentlige sektor. Det har jeg mildest talt prøvet før«.

Ser du ikke besparelsen som et problem?

»Det er et problem for alle ministrene. Det kræver mange overvejelser om, hvordan man bedst får tilpasset budgetterne«. ´

Hvad mister man ved besparelsen?

»Regeringens håb er jo, at vi ikke mister noget. Der er jo f.eks. i sundhedssektoren mulighed for at øge produktiviteten med 2 procent om året, og jeg ved godt, at det kan være vanskeligt på visse kulturområder, men der ligger da rapporter, der peger på, hvad man kan gøre«.

Hvad kunne det være?

»Digitaliseringen giver visse muligheder, og så er der de indgåede aftaler, som ikke altid fremmer effektiviteten«.

I friholder kunststøtten og filmstøtten. Hvorfor?

»Og forskningen. Det er ikke rammebelagte områder. Det er driften, vi belægger med en besparelse, så den bliver 2 procent mere effektive hvert år«.

Munden lukket

Nogle vil nok sige, at friholdelsen af kunststøtten bare skal lukke munden på kulturens folk, der plejer at råbe højt ved besparelser?

»Det er meningsløst. Man kan jo ikke rationalisere direkte støttemidler. Man kan rationalisere driften. Jeg siger ikke, at det er let«.

Der vil komme institutioner, som vil sige, at deres arbejde nu bliver amputeret. Hvad vil du sige til dem?

»Jeg går ud fra, at du og andre vil spørge dem, om det virkelig kan passe, at der slet ikke er noget, de kan effektivisere«.

Og hvis de siger, at det er der ikke?

»Ja, så vil besparelsen selvfølgelig gå ud over deres kerneaktiviteter. Det kan man ikke bestride, men målet er, at kerneaktiviteterne så vidt muligt skal friholdes, vel vidende at det ikke er sikkert, at det er muligt i fuldt omfang«.

Vi gør det for at kunne få råd til noget nyt

Grønthøsteren kører hen over kulturen i fire år. Hvor mange år kan man gøre det, før kulturen tager afgørende skade?

»Det ved jeg ikke, men man skal huske på, at da jeg var undervisningsminister fra 1982 til 1993, sparede vi hvert år. Det gjorde alle, bortset fra Justitsministeriet. Alligevel voksede den offentlige sektor og det statslige personale, fordi man hele tiden finder på nye ting. Besparelsen skal også sikre en dynamik, så der er råd til nye ting«.

Dansk kultur gror nedefra

Den tidligere regering friholdt kultur og undervisning fra besparelser. Hvorfor er det nødvendigt nu?

»De høstede 2 procent om året, men tilbageførte pengene, og det gør vi ikke. Derved sikrede de en vis dynamik, og det har vi ikke gjort. I hvert fald ikke det første år. Derefter må vi se, hvad der sker«.

Generelle besparelser siger ikke noget om din vision. Hvad vil du opprioritere?

»Der er ikke meget visionært i at effektivisere. Vi gør det for at kunne få råd til noget nyt«.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Annonce

Væksten nedefra

Hvad skal det være?

»Dansk kultur er som regel groet nedefra og ikke ved dekreter fra oven, og sådan lægger jeg meget vægt på, at det fortsat skal være«.

Jeg siger ikke, at det er let

Man kunne også vælge at prioritere noget helt væk og til gengæld få råd til at opretholde resten. Hvorfor er det ikke en god løsning?

»Jeg vil nødig være den kejser, der siger ’duer ikke, væk’ til bestemte aktiviteter«.

Men kan du huske, at det nogensinde er sket?

»Jeg har for ti minutter siden haft en samtale om præcis det. Jeg siger ikke, hvilket museum der er tale om, men det er bestemt ikke bare tomme ord«.

Fra borgerligt hold og måske især fra Venstre har I været kritiske over for DR, men institutionen er vel friholdt fra besparelser på grund af det brede medieforlig?

»Ja, forliget muliggør ikke driftsbesparelser til fordel for staten på DR«.

DR bliver nødt til at effektivisere

Hvad synes du om det?

»Direktøren for Danske Medier, Ebbe Dal, er jo kommet med et spændende oplæg om, at licensen skal sættes end«.

DR's ledelse gør måske klogt i at tage højde for, at der kommer ændringer

Det, synes du, er interessant?

»Det er ikke sådan, at DR skal ikke skal effektivisere. Det bliver de simpelthen nødt til«.

Men der ligger jo et medieforlig, der løber i flere år?

»Det gør der, og vi overholder alle forlig. Men derfor kan vi godt varme op til det, der skal ske, når forliget løber ud«.

Så du synes, at Danske Mediers Ebbe Dals forslag er godt?

»Ja, jeg har jo selv haft dialog med ham, længe før jeg blev minister, og jeg har netop foreslået, at han skulle komme med konkrete forslag, og det skal jeg da love for, at han har gjort. Jeg indbyder jo DR’s ledelse til dialog med både ham og andre«.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Annonce

Men forliget løber vel i 4 år?

»Jo, men ændringer skal aftales i godt tid, hvortil kommer, at DR’s ledelse måske gør klogt i at tage højde for, at der kommer ændringer. Jo mere DR’s ledelse selv gør, jo mindre behøver vi politikere at skubbe til dem«.

Du lægger ikke op til, at medieforliget skal åbnes?

»Det, tror jeg, er håbløst. Nej, jeg vil hellere sige det sådan, at det jo kræver enighed blandt alle partier«.

Redaktionen anbefaler:

Læs mere:

Annonce

Mest læste

  • Annonce

Annonce

For abonnenter

Annonce

Forsiden

Annonce