København mister statsjob

Provinsen har i løbet af seks år fået 3.000 nye statslige arbejdspladser.

Økonomi

Provinsen har i løbet af seks år fået 3.000 nye statslige arbejdspladser. Det er oven i købet sket i en periode, hvor der totalt set er forsvundet arbejdspladser i staten. Hovedstaden har til gengæld mistet 5.000 statsjob fra 1994 til 2000, viser en kortlægning fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE).

Kortlægningen gør op med myten om, at hovedstaden i en årrække er løbet med statens job, mens provinsen er blevet udsultet. Analysen kommer, netop som regeringen har besluttet at flytte Rigsarkivet med 110 arbejdspladser fra København til Odense.

På Kristeligt Folkepartis initiativ besluttede Folketinget faktisk sidste år, at den daværende SR-regering skulle lægge planer for udflytning af statsjob fra København. Det skete på baggrund af et spørgsmål fra partiet, hvor det hed: »Har regeringen, i erkendelse af at antallet af statslige arbejdspladser i hovedstadsområdet er steget kraftigt, medens det er faldet i provinsen, overvejelser om udflytning af statslige arbejdspladser?«.

Fejlagtig opfattelse
»Folketingsdebatten og beslutningen fra marts sidste år hviler på den fejlagtige opfattelse, at man i SR-regeringen har ladet den statslige beskæftigelse vokse kraftigt i hovedstaden, samtidig med at man havde reduceret den i resten af landet. Det passer slet ikke«, siger økonom Martin Windelin fra AE.

Kristeligt Folkepartis ordfører på sagen, Ole M. Nielsen, erkender, at diskussionen for et år siden blev ført på et forkert grundlag.

»Vi skal betragte placering af fremtidige statslige arbejdspladser som en måde at begunstige udkantsområder på. Det kan for eksempel være øerne, Lolland-Falster, Sydfyn eller det nordlige Vendsyssel. Det kan være vanskeligt at flytte statsinstitutioner, som allerede er placeret, men vi skal have koblet automatpiloten fra, der siger, at statslige arbejdspladser skal ligge i København eller de store universitetsbyer«, siger han.

Analysen afslører ikke, hvilke job der er blevet flyttet fra København til provinsen. Alle egne i Danmark har oplevet en markant vækst i beskæftigelsen fra 1994 til 2000, men væksten i hovedstaden har været kraftigere end i resten af landet. Lokomotivet i væksten har imidlertid været en markant større vækst i de private virksomheders beskæftigelse i Københavnsområdet end andre steder i af landet.

Odense er ikke svag
Den aktuelle udflytning af Rigsarkivet fra det centrale København til universitetsbyen Odense styrker ikke de svage regioner ifølge Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

»Hverken Odense eller hele det store pendlingsområde, der ligger rundt omkring Odense, er en svag region. Det er usandsynligt, at de udflyttede arbejdspladser vil medføre nogen nævneværdig vækst i beskæftigelsen og skattegrundlaget i de udsatte kommuner i det sydfynske«, siger Martin Windelin.

Analysen peger på Lolland-Falster, Bornholm, det nordlige Vendsyssel og en stribe øer som svage regioner, der kunne have glæde af at få statslige arbejdspladser.

»Vi er ikke modstandere af udflytning af statslige arbejdspladser, hvis det bliver gjort gennemtænkt. Der er ikke fremlagt nogen dokumentation for, at Rigsarkivet vil styrke udviklingen i en svagtstillet region«, siger Martin Windelin.

Mest læste

  • Annonce

Annonce

For abonnenter

Annonce

Forsiden

Annonce