Annonce
Annonce
Økonomi

Folkepension til langt flere udlandsdanskere

Man mister ikke retten til dansk folkepension efter mange år i udlandet. Men der kan være stor forskel på, hvor fed pensionen bliver.

Folkepension i udlandet

Folkepensionen består af et grundbeløb og et tillæg.

Grundbeløbet er i 2007 på 4.952 kroner om måneden for alle.

Det sættes dog ned, hvis du har indtægter på mere end 252.400 kroner ved siden af pensionen.

Hvis du har ret til dansk folkepension, kan du altid få grundbeløbet sendt til udlandet.

-----------------------------

Tillægget er i 2007 på 4.985 kroner for enlige og 2.328 kroner for gifte/samlevende.

Det sættes ned, hvis du har indtægter på mere end 55.700 kroner om året ved siden af pensionen.

Hvis du har ret til dansk folkepension, kan du kun få tillægget sendt til lande indenfor EU samt de øvrige nordiske lande.

Fra næste år får flere tusind dansk-amerikanere mulighed for at få dansk folkepension sendt over Atlanten.

Og dermed kan USA komme op på siden af Sverige, Norge, Tyskland og Spanien, som er de lande, hvor flest personer i dag hæver folkepension som udlandsdanskere.

Mange får gavn af konvention
Aftalen med USA er netop underskrevet, men den får først virkning fra begyndelsen af 2008, siger specialkonsulent Lene Donatsky fra Den sociale Sikringsstyrelse.

»Når konventionen træder i kraft, kan danske statsborgere i USA søge om dansk folkepension. Vi forventer, at mange vil få gavn af de nye regler, men vi kender ikke det præcise antal«, siger hun og understreger, at man først kan få pension fra det tidspunkt, man søger.

Flest pensionister i Sverige
Dansk-amerikanere, der er ældre end 65 år, får altså ikke pensionen med tilbagevirkende kraft.

Sidste år udbetalte Danmark førtids- og folkepension til 32.511 danske pensionister i udlandet. Heraf bor knap 11.000 i Sverige.

Ophold bestemmer pensionens størrelse
Reglerne siger, at man som dansk statsborger altid har ret til folkepension, hvis man har boet mindst tre år i Danmark efter det fyldte 15. år. Opfylder man det krav, kan man altid få pension, hvis man flytter hjem til Danmark igen efter det 65. år.

Det er ligegyldigt, om man i den periode, man har boet i Danmark, har haft en indtægt, der er betalt skat af.

Men størrelsen af pensionen er afhængig af årene i Danmark.

Forholdsmæssig andel
Kun, hvis man har boet herhjemme i 40 år fra man var 15 år, får man det fulde pensionsbeløb. Har man boet her kortere, får man kun en forholdsmæssig del af pensionen.

Er man for eksempel flyttet til USA som 35-årig, har man boet i Danmark i 20 år efter sit 15. år. Så har man ret til halvdelen af pensionsbeløbet. Og flyttede man som 25-årig, har man ret til en fjerdedel af den fulde pension.

Lokal beskatning i Syden
Generelt kan man få sin danske folkepension sendt til de fleste lande. Men hvis man bor i lande uden for EU samt de øvrige nordiske lande, er det kun folkepensionens grundbeløb, man kan få.

For de fleste landes vedkommende gælder det, at pensionen beskattes i Danmark, før pengene sendes afsted. Men i for eksempel Spanien, Frankrig, Italien og Grækenland er det de lokale skatteregler, der gælder for pensionspengene, siger Lene Donatsky.

Del link
Annonce
Mest læste
Dit politiken
Annonce