Kulkraft. PKA regner med, at kulkraftværker som her Avedøre 1 vil være de første, der bliver faset ud af klimahensyn og overvejer at droppe sine investeringer i kul.
Foto: THOMAS BORBERG

Kulkraft. PKA regner med, at kulkraftværker som her Avedøre 1 vil være de første, der bliver faset ud af klimahensyn og overvejer at droppe sine investeringer i kul.

ressourceøkonomi

Finansfolk advarer mod investeringer i kul og olie

Det er alt for risikabelt at investere i at hente mere olie, gas og kul op af jorden.

ressourceøkonomi

Børsnoterede selskaber sidder på langt større reserver af kul, olie og gas, end vi kan tillade os at udnytte, hvis den globale opvarmning ikke skal løbe løbsk.

Derfor skal pensionsselskaber og andre investorer med en lang tidshorisont tænke sig godt om i forhold til investeringer i disse selskaber. De risikerer simpelthen at blive en rigtig dårlig forretning.

Det er budskabet fra den britiske tænketank Carbon Tracker Initiative, som er stiftet af personer med bred erfaring fra finanssektoren.

Hvor miljøorganisationer argumenterer med, at det er moralsk forkert at tjene penge på udvinding af de fossile brændstoffer, som fører til global opvarmning, er CTI’s argumenter økonomiske.

SE OGSÅ

De går ud fra forskernes ord om, at to tredjedele af de kendte fossile brændstofreserver skal blive i jorden, hvis den globale opvarmning skal holdes under 2 grader, et mål som stort set alle verdens lande har tilsluttet sig.

»Børsnoterede selskaber ejer dobbelt så store fossile reserver, som vi må brænde af, hvis vi skal holde de 2 grader. Derfor giver det ingen økonomisk mening at bruge penge på nye projekter til udvinding«, siger CTI’s chef, Mark Campanale, under et besøg i København. Han stiftede Carbon Tracker Initiative i 2009 efter at have arbejdet i 25 år med formueforvaltning. CTI har blandt andet fremlagt analyser af risici for finansielle investorer i kulminer, af risikoen ved en lang række konkrete olieprojekter, og af hvor udsatte de enkelte olieselskaber er.

Behold olieinvesteringer

CTI argumenterer ikke for, at pensionsfonde og andre investorer skal sælge deres aktier i olie- og gasselskaber. De mener derimod, at investorerne bør bruge deres indflydelse til at få selskaberne til at afstå fra at investere i dyre udvindingsprojekter, som kræver en meget høj oliepris for at tjene sig hjem.

SE OGSÅ

De har nemlig ikke udsigt til nogensinde at kunne give et afkast, hvis verden mener 2 graders-målet alvorligt.

»For der er ingen mangel på fossile brændstoffer. Og hvis selskaberne afstår fra at investere i nye projekter, vil de have råd til at udbetale højere udbytter til deres investorer på basis af deres eksisterende projekter«, siger Mark Campanale.

Det kan derfor være en god forretning for investorerne at få olieselskaberne til at droppe deres risikable investeringer, mener han.

En del selskaber har allerede udskudt eller droppet nye, dyre projekter til olieudvinding fra tjæresand, på dybt hav eller i Arktis. Det gælder også danske Maersk Oil, men det skyldes det seneste års voldsomme fald i olieprisen, og det er endnu uklart, om prisfaldet er midlertidigt eller strukturelt.

Hvis selskaberne afstår fra at investere i nye projekter, vil de have råd til at udbetale højere udbytter

Når det gælder kul, mener CTI til gengæld ikke, at pensionsselskaber og andre investorer bør tøve med at skille sig af med deres aktier. Det fremgik forleden af Financial Times, at aktierne i kulproducenter globalt har mistet over to tredjedele af deres værdi siden april 2011.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Annonce

»Som formueforvalter er det et godt argument for at droppe investeringer i branchen. Det er en solnedgangsindustri, en industri i tilbagegang. Og som formueforvalter har man pligt til at beskytte sin kapital«, siger Mark Campanale.

PKA overvejer at droppe kul

Overvejelserne er også så småt i gang i danske pensionskasser. PKA, som forvalter pensionsindbetalinger for omkring 260.000 personer, fortrinsvis fra sundhedssektoren, har i de senere år opbygget en portefølje på 12-13 milliarder kroner i ’grønne’ investeringer i blandt andet havvindmøller og solceller og er nu i gang med at analysere, om der er ’sorte’ investeringer, dvs. i kul, som man kan trække sig ud af, oplyser administrerende direktør Peter Damgaard Jensen.

»Det er det, der leder til de største CO2-udledninger, og kulkraftværker er nok det første, man vil udfase, hvis man skal leve op til 2 graders-målsætningen. Vi er ved at analysere, hvor mange selskaber på området, vi har investeret i, og hvad det vil betyde afkastmæssigt og CO2-mæssigt at trække sig ud, som nogle norske og svenske investorer allerede har gjort«, siger Peter Damgaard Jensen.

Han venter, at PKA vil træffe en beslutning til foråret. Næste skridt bliver at kigge på, hvordan PKA kan gå i dialog med selskaber, som har både ’sorte’ og ’grønne’ projekter.

Selv om Carbon Tracker Initiative ikke går ind for, at investorerne bare dropper alle investeringer i udvinding af fossile brændstoffer, er organisationens rapporter alligevel blevet udgangspunktet for en global bevægelse, der søger at presse pensionsfonde og andre institutionelle investorer til at gøre netop det. Herhjemme føres kampagnen især af initiativet Ansvarlig Fremtid i forhold til en række akademiker-pensionskasser.

Redaktionen anbefaler:

Læs mere:

Mest læste

  • Annonce

Annonce

For abonnenter

Annonce

Forsiden

Annonce