Kontanthjælpsloftet

Den 1. oktober 2016 trådte det såkaldte 'moderne kontanthjælpsloft' i kraft samtidig med en 225-timersregel for modtagere af kontanthjælp, integrationsydelse og uddannelseshjælp.

Tilsammen udgør det en stramning af de tidligere regler på beskæftigelsesområdet med det formål at få flere kontanthjælpsmodtagere i arbejde.

Kontanthjælpsloftet har affødt en stærk debat om den danske beskæftigelsespolitik, arbejdsudbud og forholdene for de svage grupper i samfundet.

Redaktionen anbefaler: