Annonce
Annonce
Internationalt

Verdens frihed svinder ind

Andelen af lande, der indskrænker borgernes frihed, er den største i ti år.

Flere og flere borgere rundt omkring i verden får indskrænket deres frihedsrettigheder.

For tiende år i træk er friheden og den demokratiske udvikling på tilbagetog. Samtidig er antallet af lande, der har indskrænket borgernes frihed, det højeste i løbet af de ti år.

Det konkluderer den amerikanske organisation Freedom House i dens årlige rapport om verdens udvikling i frihed, demokrati og autokrati.

Kritik af Vestens håndtering af flygtningestrøm

Freedom House har undersøgt 195 landes udvikling i borgerrettigheder og politiske rettigheder i løbet af 2015. Her er 72 lande på et år blevet mindre frie og demokratiske, mens kun 43 lande har taget skridt mod mere frihed.

Til sammenligning var der for ti år siden stort set lige mange lande, der indskrænkede borgernes frihedsrettigheder, som der var lande, der udvidede dem.

LÆS EKSPERTFORKLARING Vestlige lande presser for lidt på for demokrati

Organisationen er nået frem til deres resultat ved at måle landene på forskellige kriterier som valgproces, politisk deltagelse og individuelle menneskerettigheder.

Ifølge Freedom House skyldes faldet i globale frihedsrettigheder blandt andet borgerkrigen i Syrien, men også vestlige demokratiske lande får kritik i rapporten.

»Spændinger i Mellemøsten og flygtningestrømmen førte til populistiske reaktioner samt nye sikkerhedsforanstaltninger i demokratiske lande. Begge dele truer grundlæggende værdier i et åbent samfund«, skriver Freedom House.

Fakta

Sådan vurderer Freedom House frihed
  • Freedom House vurderer de enkelte lande ud fra flere kriterier og giver landene point ud fra hvert kriterium. Den samlede score viser, om et land er gået frem eller tilbage i løbet af et år.
  • De to hovedkriterier, der måles på, er politiske rettigheder og borgerrettigheder med tilhørende underkategorier.
  • Politiske rettigheder: Valgproces, politisk deltagelse og regeringsudøvelse.
  • Borgerrettigheder: Ytringsfrihed, religionsfrihed, forsamlingsfrihed, lighed for loven og individuelle rettigheder.
  • Organisationen indhenter viden om landene via deres egen forskningsafdeling samt via analytikere, der befinder sig i hele verden.

Freedom House peger desuden på, at det spiller en væsentlig rolle i frihedsudviklingen, at autoritære regimer som Kina og Saudi-Arabien har øget politisk undertrykkelse internt i landene og over for udenlandske fjender. For eksempel har Kina øget censur og propaganda.

I grafikken herunder ses udviklingen i landenes placeringer i kategorierne fri, delvis fri og ikke fri mellem 1885-2015.

Frihed.  Når et land har fået en samlet score ud fra de målte kriterier, placerer Freedom House landene i 3 kategorier: Fri, delvis fri, ikke fri. Et land kan godt være i kategorien fri/demokratisk, selvom landet har oplevet tilbagegang i frihedsrettigheder, ligesom at et land godt kan være placeret i kategorien ikke fri/autokratisk, selvom landet er gået frem i forhold til frihedsrettigheder. Kilde: Freedom House

Redaktionen anbefaler

Ekspert: Vestlige lande presser for lidt på for demokrati

Tilbagegang i demokratisering skyldes blandt andet Vestens ændrede fokus, lyder det fra ekspert.

Del link
Annonce
Mest læste
Dit politiken
Annonce