Foto: AP.

Foto: AP.

Internationalt

Polen: Vi vil ikke blande os i dansk politik, men ...

Enhver indgriben over for gasledningen Nord Stream 2 hilses velkommen af Polen, siger polsk europaminister.

Internationalt

Med sit mangeårige engagement i politik kender Konrad Szymański de diplomatiske spilleregler. Derfor understreger den polske europaminister, at det er op til Danmark selv at tage stilling til ansøgningen om gasledningen Nord Stream 2 fra Rusland gennem dansk farvand til Tyskland. Men polakkernes egen holdning er klar:

»Det er et stort fundamentalt problem for EU«, siger Konrad Szymański i et interview med Politiken.

Vil du gerne have, at Danmark tager afstand fra Nord Stream 2?

»Enhver intervention mod Nord Stream 2 – især hvis den implementeres uden forpligtelse i forhold til EU-regler – er vigtig. Fordi det er en del af vores europæiske ansvar for fremtidens energimarked og har konsekvenser for vores sikkerhed. Så selvfølgelig: Vores holdning er velkendt. Også for den danske regering«.

Ifølge FN’s havretskommission bestemmer Danmark selv over de første 12 sømil fra kysten, hvor der er tale om dansk søterritorium.

I anledning af den konkrete sag har regeringen annonceret, at den vil fremsætte et lovforslag, der skal sikre, at Danmark eventuelt kan sige nej på grund af udenrigspolitiske og sikkerhedspolitiske hensyn.

Til gengæld har andre stater i udgangspunkt ret til at lægge ledninger på havbunden længere fra kysten.

Hvis Danmark siger nej til ansøgningen om at føre gasledningen gennem dansk søterritorium, kan Nord Stream 2 formentlig alligevel blive til virkelighed – blot længere væk fra den bornholmske kystlinje.

Vil det så ikke bare være en meningsløs protest?

»Nej, det mener jeg ikke. Det handler ikke kun om søterritorium. Det handler hovedsagelig om EU-kommissionens rolle i implementeringen af EU-ret for hele projektet. Vi har rejst det spørgsmål lige fra begyndelsen«, siger Szymański, der mener, at projektet strider mod EU-regler.

I 2015 sendte Polen sammen med Slovakiet, Tjekket, Ungarn, Rumænien, Estland, Letland, Litauen og Grækenland et brev til EU-præsident Donald Tusk, hvori de bad hjælp til at bremse projektet. Senere bad Danmark sammen med Sverige EU-kommissionen om at arbejde for en fælles stillingtagen i EU, sådan at det ikke er op til hvert land at vurdere sagen.

I marts kom svaret fra kommissionen, der har gjort det klart, at den ikke har kunnet finde noget retsligt grundlag for at forbyde Nord Stream 2. Tilgengæld har kommissionen også gjort det klart, at Nord Stream 2 ikke kan operere i et »retsligt tomrum« og sagt, at den nu vil bede medlemslandene om et forhandlingsmandat, sådan at den kan lave en aftale med Rusland, der sikrer, at gasledningen overholder »centrale principper«.

Hvor den danske regering har sagt, at den ser »positivt« på initiativet fra EU-kommissionen, er den polske minister langtfra imponeret.

»Jeg forstår ikke helt intentionen. For EU-kommissionen har fuldt mandat til at implementere EU-retten«.

EU-kommissionen har sagt, at der ikke er noget juridisk grundlag for at forbyde Nord Stream 2...

»De tager fejl, simpelthen fejl. De vil ikke røre ved problemstillingen på grund af den politiske sensitivitet«.

Afhængighed af russisk gas

Polen er sammen med andre lande dybt skeptisk over for Nord Stream 2, fordi de mener, at projektet i strid med principperne bag EU’s nye energiunion vil gøre medlemslandene for afhængige af importeret gas fra Rusland.

Ifølge kritikerne er det også modstridende, hvis EU på den ene side straffer Rusland for annekteringen af Krim-halvøen i Ukraine med handelssanktioner og på den anden side accepterer en gasledning, der tilmed kan ramme Ukraines indtægt fra transitafgifter på gas gennem landet.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Annonce

Omvendt fremhæver selskabet bag Nord Stream 2, at ansøgningen om ledningen bør behandles som enhver anden business case. Og at der i øvrigt er gode argumenter for den, såsom at naturgas udleder halvt så meget CO2 som kul.

Hvorfor ikke øge forsyningen af naturgas, som kan hjælpe EU med at nå sit eget mål for CO2-reduktion?

»Vi er ikke imod at øge forbruget af gas i EU. Men forudsætningen er et ordentligt sundt design af markedet«.

Ifølge selskabet bag Nord Stream 2 udgør naturgas fra Rusland 6 procent af energiforbruget i EU. Er sådan et lille tal en trussel mod energiuafhængigheden i EU?

»Det er et samlet tal for hele EU. Tallene ser anderledes ud, når vi ser på Centraleuropa og især nogle medlemslande, der er fuldkommen afhængig af russisk gas«.

Redaktionen anbefaler:

Læs mere:

Mest læste

  • Annonce

Annonce

For abonnenter

Annonce

Forsiden

    Kend din kommune

    Hvor mange penge bruger din kommune på ældreområdet, til daginstitutioner eller på dit bibliotek?

    Vi har samlet en lang række nøgletal, der fortæller om hvordan pengene i din kommune bliver brugt.

Annonce