Her er den britiske aftale med EU

Se 5 af de vigtigste dele af aftalen om Storbritanniens fremtidige medlemskab.

Internationalt

Her er hovedelementerne i den britiske aftale.

Traktatændringer

Næste gang, EU’s grundlæggende traktater skal ændres, skal to ting tilføjes: At Storbritannien er undtaget fra unionens grundlæggende målsætning om »stadig tættere union« - og at landene i eurozonen skal respektere interesserne for lande uden for eurozonen.

Lande med og uden euro

Det bliver også slået fast i den britiske aftale, at lande uden for euroen ikke kan forpligtes til at betale til eurozonens redningsmekanismer i krisesituationer.

Samtidig bliver der skabt en mekanisme, hvor et land uden for euroen kan kræve en euro-beslutning taget op til diskussion på et fælles EU-topmøde.

Sociale løntilskud

Der skabes en ny »nødbremse«, som vil tillade Storbritannien midlertidigt at fratage EU-borgere fra andre medlemslande deres ret til sociale løntilskud i op til fire år efter deres ankomst.

Denne bestemmelse er særlig for Storbritannien. Den gælder kun nytilkomne migranter, og den kan højst anvendes i 7 år.

Børnecheck

Både Storbritannien og andre medlemslande, der måtte ønske det, kan indeksere børnecheck, der sendes ud af landet. Det vil sige, at beløbet kan justeres efter købekraften i det land, hvor børnene bor.

Denne bestemmelse gælder i første omgang kun børn af nytilkomne indvandrere. Fra 2020 kan medlemslande dog indeksere alle EU-indvandrere, der sender børnecheck ud af landet.

Hvornår gælder de nye regler?

Intet i den britiske EU-pakke kan træde i kraft, før briterne har stemt ja til at blive i unionen ved en folkeafstemning. Den ventes at finde sted til sommer, evt. 23. juni.

Bestemmelserne om undtagelse for velfærdsydelser er derefter afhængig af lovændringer, der skal foreslås af EU-kommissionen og vedtages i fællesskab med Europaparlamentet.

Redaktionen anbefaler:

Læs mere:

For abonnenter

Annonce

Mest læste

Annonce

Forsiden

  Onsdag 7. december

  Jakob Nielsen

  Redaktionschef

  Velkommen til det nye Politiken.

  Som du måske har bemærket, har Nobels Fredscenter givet Politikens fotograf Mads Nissen mulighed for at følge årets prismodtager, Colombias præsident Santos, på allernærmeste hold. Se mere her.

  Vi glæder os også til at vise dig flere gode historier fra Football Leaks-lækagen.

  God fornøjelse!