Hvad er dette?

Luftforurening koster liv i hovedstaden

Betalt indhold: I København og Frederiksberg Kommune kræver forureningen alene fra vejtransport årligt omkring 18 for tidlige dødsfald, viser forskning.

I flere af verdens storbyer er luftforureningen efterhånden blevet så alvorlig, at den påvirker det daglige liv i byerne.

I Paris blev der i december sidste år slået alarm, da kombinationen af udledning fra trafik, private brændeovne og vindstille vejr gav de højeste niveauer af luftforurening i 10 år.

Som følge blev offentlig transport fra officielt hold gjort gratis sammen med delebiler og elcykler, mens trafikken blev forsøgt begrænset ved at tillade kørsel med ulige nummerplader den ene dag og lige numre den følgende.

Men det er ikke kun andre steder i verden, at luftforurening er et problem.

Alene i København og Frederiksberg Kommune kræver den samlede udledning fra vejtransport årligt 18 for tidlige dødsfald, viser beregninger fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet.

På globalt plan er tallene anderledes enorme. Udendørs luftforurening er, ifølge verdenssundhedsorganisationen WHO, forbundet med 3,7 millioner for tidlige dødsfald om året.

Ingen mirakelkur

Et skift til eldrevet transport ville ikke være en mirakelkur for disse dødsfald, hverken i Paris, København eller globalt, men det ville formentlig kunne forhindre nogle af dem, vurderer Steen Solvang Jensen.

Han er seniorforsker ved DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet og forsker i luftforurening og forskellige udledningskilders indflydelse på luftkvaliteten. Han er desuden en af forskerne bag beregningerne af de for tidlige dødsfald i København og Frederiksberg Kommune.

Nogle af de dødsfaldene kunne måske undgås, hvis vejtransporten primært bestod af elbiler, hvis fravær af udstødning ville kunne forbedre den lokale luftkvalitet.

»Jeg ser et stort potentiale i at elektrificere vejtransporten. Elbiler reducerer udstødningen til nul lokalt. Hvis alle personbiler var eldrevne, ville det betyde en stor gevinst for den lokale luftkvalitet«, vurderer Steen Solvang Jensen.

Et argument imod elbiler er, at strømmen produceres på kulkraftværker. Det var et validt argument engang, men i dag produceres meget af strømmen af vedvarende energi

Han understreger dog, at luftforurening er mere kompleks, end man umiddelbart skulle tro.

Hvis du forestiller dig, at du befinder dig på en gade i en given by, så står du og indånder luft, som indeholder partikler fra en række forskellige forureningskilder og steder. Luften er altså ikke kun forurenet af det lokale miljø.

Der er det regionale bidrag, som er langtransporteret luftforurening fra resten af landet og det øvrige Europa. Dertil har du byens bidrag, og til sidst har du det helt lokale bidrag fra den trafik, som findes på den gade, hvor du står.

Steen Solvang Jensens beregninger viser, at for en trafikeret gade i København er omkring 17% af de skadelige såkaldte PM-partikler i luften fra gadens trafik, mens resten stammer fra byens og den regionale udledning.

Selv om moderne bilers udstødningsfiltre tager en stor del af de skadelige partikler, så indeholder udstødningen stadig PM-partikler, som er mere skadelige for organismen end større partikler. PM er massen af partikler,  som er mindre end 2,5 mikrometer i diameter.

Gamle modargumenter holder ikke

Men når man kører bil, er udstødningen dog ikke det eneste, der indeholder skadelige partikler. Der er en ikke ubetydelig udledning fra bilernes bremsebelægning, partikler fra dækslid, partikler fra vejslid og ophvirvling heraf, fortæller Steen Solvang Jensen.

Det kan elbilerne ikke sige sig fri for at bidrage til. Han er dog stadig ikke i tvivl om, at det vil være til stor gavn for den lokale luftkvalitet, hvis udledningen bliver flyttet fra en udstødning og op i en høj skorsten fra et strømproducerende kraftværk.

»Et argument imod elbiler er, at strømmen produceres på kulkraftværker. Det var et validt argument engang, men i dag produceres meget af strømmen af vedvarende energi. Forureningen er ubetydelig i forhold til forureningen fra trafik«, siger Steen Solvang Jensen og peger på, at det blandt andet er en stor fordel, at udledningen på et kraftværk er flyttet op i en høj skorsten, så forureningen er mere spredt, mere fortyndet og i øvrigt meget bedre filtreret og renset.

»Så både luftforureningsmæssigt og klimamæssigt er der store fordele at hente ved elbiler«, siger Steen Solvang Jensen.

785.000 boliger belastet af støj

En ting er udledningen fra trafikken.

Noget andet er den støj, som trafikken er skyld i. Vejstøj kan ifølge WHO medføre gener som søvnproblemer, hovedpine, stress og forøget risiko for hjertesygdomme.

Der er også indikationer på, at børn, der udsættes for vedvarende ekstern støj, har risiko for indlæringsproblemer.

Ifølge Miljøstyrelsen er cirka 785.000 boliger i Danmark belastet af støj i en grad, som ligger over Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi. Hovedparten af de støjbelastede boliger befinder sig i de større byer.

Elbiler støjer mindre end brændstofbiler, men forskellen udlignes ved højere hastigheder. Derfor vil der især være en støjreducerende gevinst at hente i byerne, hvor hastigheden ofte er lav.

Ifølge et studie fra Vejdirektoratet fra 2013 er forskellen på støj fra elbiler og brændstofbiler op til 7 dB ved lave hastigheder. Forskellen udlignes dog stort set, hvis hastigheden bevæger sig meget over 40 kilometer i timen på grund af dækstøj.

De sundhedsmæssige fordele ved elbiler skal derfor primært findes i det faktum, at de ikke forurener det lokale miljø med udstødning indeholdende sundhedsskadelige PM-partikler.