Bagsiden

ATS: ATS: Parlør for museumsgæster

De færreste museumsgæster forstår et ord af de tekster, som ledsager billederne på kunstmuseerne.

Bagsiden

Som en særlig service bringer vi her oversættelser af enkelte udvalgte kunsttekster:

»Som beskuer bliver man slået af værkets tilsynekomstflade, som i sin sansebevidsthedsudvidende taktilitet danner en dokumentflade med iboende libidoiske undertoner i hvilke kunstneren har udforsket sin egen eksponentielle drivkraft som megalomanisk masturbatør med tydelige referencer til freudianske excesser«.

Betyder: Selvtilfreds kunstner har malet portræt af sig selv.

»Ved at associere på værkets subjetive lag og dets virtuelle spejling af universets sammenhængskraft – som en excerperende parallelitet til den rurale eksplicitet, forstået på den nuancerede måde, som er implicit i kunstnerens tydelige forankring i sit overjegs ubrydelige hippoligiske interessesfære – opleves hos beskueren et genkendelseselement, der anticiperer nuet i et klart endossement«.

Betyder: Kunsteren har forsøgt at male en hest i solnedgang

»Kunstneren vil uden tvivl fortælle os – ved hjælp af sit kakofoniske fodnoteapparat – at forbrugsmønsteret i det designerede gastromonumentale perceptionssamfund (i overført betydning, naturligvis) destruktiverer vor peristaltiske emancipation til et fiksativ, som i overskriftsform er den egentlige modulent i vort årtusind.

Betyder: Billedet skal forestille noget mad af en slags.

»Med sin agressive brug af typologiske grundtoner sammensat i destruktive formelementer, der momentvis leder tankerne hen på erogene metamorfoser (som de også ses i antikonformisternes situationistiske metodisme), bliver vi som beskuere fanget ind i det epileptiske formsprog, der fylder lærredet i en auditiv samklang med hypofysiske delelementer, hvis trankose fanges af det tydelige behov for en tyrolerhat«.

Betyder: Værket er skabt af en kunstner, som har været ude af kontrol med sig selv og sine pensler, men som et sted på lærredet har skabt et motiv, der med lidt god vilje kan ligne en tyrolerhat.

ats@pol.dk

Annonce

For abonnenter

Annonce

Forsiden

Annonce