øjenåbner. En analyse fra den liberale tænketank Cepos viser, at et gennemsnitligt privathospital er 19 pct. billigere end et af de mest effektive offentlige hospitaler, når det gælder simple operationer som f.eks. visse øjenoperationer.
Foto: (Arkivfoto) ADRIAN JOACHIM

øjenåbner. En analyse fra den liberale tænketank Cepos viser, at et gennemsnitligt privathospital er 19 pct. billigere end et af de mest effektive offentlige hospitaler, når det gælder simple operationer som f.eks. visse øjenoperationer.

Analyse

Lad os nu få en sund konkurrence

Sundhedsudgifterne stiger og stiger. Men det behøver slet ikke være så dyrt at drive et effektivt sundhedsvæsen.

Analyse

Sundhedsudgifterne er gennem de seneste 10 år vokset markant hurtigere end BNP.

Tendensen er klar: I takt med at vi som samfund bliver rigere, bruger vi (ligesom andre OECD-lande) stadig flere og flere af vores skattekroner på sundhedsydelser. Dette er i og for sig ikke mærkeligt.

Den teknologiske udvikling gør, at der hele tiden opfindes nye og bedre behandlinger. Og at få en ny eller bedre behandling er noget, vi prioriterer højt, fordi det har en stor betydning for vores velbefindende.Den stigende efterspørgsel efter sundhedsydelser lægger dog samtidig pres på de offentlige finanser. Fremover må vi forvente at skulle tilføre sundhedsområdet flere penge. Dette kan enten være ved at øge brugerbetalingen, hæve skatterne eller skære ned på andet offentligt forbrug. Men der er dog også en smartere løsning.

At prøve at få mere sundhed ud af de 75 mia. skattekroner, vi allerede i dag bruger på de offentlige hospitaler.

For at undersøge, om vi kan få mere sundhed for vores skattekroner, har Cepos lavet en ny analyse, der fokuserer på arbejdsdelingen mellem offentlige og private leverandører af sundhedsydelser.

Analysen er baseret på en sammenligning af prisen på simple operationer. Det kan f.eks. være fjernelse af åreknuder, grå stær og kikkertoperationer i knæ.

Analysen viser, at et gennemsnitligt privathospital er 19 pct. billigere end et af de mest effektive offentlige hospitaler, nemlig Brædstrup Friklinik, når det kommer til sådanne standardiserede operationer. Hvis man vælger at flytte privathospitaler ind på de offentlige hospitaler, kan man altså opnå store besparelser.

Denne arbejdsgang er ikke meget forskellig fra, at det i dag er det privatejede Falck, der står for ambulancekørslen – ganske enkelt fordi de kan gøre det billigere. I tilfældet med Brædstrup Friklinik betyder besparelsen, at man for samme ressourcer vil kunne ansætte godt 17 ekstra sygeplejersker (30 pct. ekstra) eller udføre godt 2.300 ekstra grå stær-operationer årligt.

Der er tre årsager til, at de offentlige friklinikker udgør et godt sammenligningsgrundlag for denne analyse: For det første er friklinikkerne nogle af de mest effektive offentlige hospitaler. For det andet udfører friklinikkerne præcis samme operationer som privathospitalerne. For det tredje er friklinikkerne langt hen ad vejen indrettet på samme måde som privathospitalerne.

F.eks. er friklinikkerne (på samme måde som privathospitalerne) fritaget for akutfunktion samt forsknings- og uddannelsesforpligtigelser. Endvidere er friklinikkerne (sammenlignet med øvrige offentlige hospitaler) ikke underlagt nær så faste ramme for driften, og de har indarbejdet økonomiske incitamenter (f.eks. resultatløn), som understøtter meget effektive arbejdsgange.

I Cepos’ analyse tages der desuden højde for, at friklinikkerne og privathospitalerne ikke er underlagt samme rammevilkår. F.eks. betaler Brædstrup Friklinik ikke for udgifter til el, vand, varme, indvendig vedligeholdelse, administration, røntgen m.v. Denne udgift bæres af det offentlige hospital, som klinikken er placeret på.

Da privathospitalerne selv bærer disse omkostninger, skal der foretages en korrektion, før en egentlig omkostningssammenligning mellem de offentlige friklinikker og privathospitalerne er mulig. Denne korrektion er foretaget i analysen.

At privathospitalerne er 19 pct. mere effektive, er ikke overraskende. Ser man til Sverige, er der undersøgelser, der viser, at privatansatte læger er mere effektive end deres kollegaer i den offentlige sektor.

Annonce

Artiklen fortsætter efter annoncen

Annonce

Det skyldes bl.a., at offentligt ansatte læger bruger mere tid på papirarbejde og har flere ansatte under sig, hvilket medvirker til, at behandlingerne i den offentlige sektor koster 10-15 procent mere. Endvidere har man eksempler på, at privat drift af offentlige hospitaler kan indbringe betydelige besparelser.

På det offentlige sygehus St. Görans Sjukhus i Stockholm sparede skatteborgerne 30 pct. på enhedsomkostningen efter den private leverandør af sygehusydelser Capio overtog driften. Til sammenligning finder danske og udenlandske undersøgelser i andre sektorer, at private virksomheder generelt er omkring 20 pct. mere effektive på konkurrencemarkeder end offentlige monopoler.

At prøve at få mere sundhed for skattekronerne er ikke et spørgsmål om ideologi. Det er et spørgsmål om økonomi.Det bør fremhæves, at Cepos’ analyse er ikke en kritik af Brædstrup Friklinik. Tværtimod må man ønske, at langt flere offentlige hospitaler var som det, idet det er et af de mest effektive offentlige hospitaler. Men analysen fortæller en hel del om, hvor meget der er at hente på de offentlige hospitaler.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Annonce

Den bedste tilgang er at åbne op for private wings på offentlige hospitaler. På den måde er det muligt at få mere sundhed for de ca. 75 mia. skattekroner, vi i dag bruger på de offentlige sygehuse.

At prøve at få mere sundhed for de skattekroner, vi i forvejen bruger på sundhedsvæsenet, er ikke et spørgsmål om ideologi. Det er et spørgsmål om økonomi.

Den bedste måde at høste dette potentiale på er at tillade, at private og offentlige konkurrerer om, hvem der kan løse disse simple operationer bedst og billigst. Hvis de private er dem, der kan gøre det bedst og billigst, er det dem, der fra et samfundsøkonomisk perspektiv bør løfte opgaven.

Hvis de offentlige kan gøre det bedst og billigst, må det være dem, der løser opgaven.

 • Ældste
 • Nyeste
 • Mest anbefalede

Skriv kommentar

2000 tegn tilbage

Redaktionen anbefaler:

Læs mere:

Annonce

Annonce

For abonnenter

Annonce

Podcasts

 • Kvinder efter flugt fra Baghouz i det østlige Syrien. Foto: Fadel Senna / AFP.

  Du lytter til Politiken

  Hør podcast: Hvad skal vi gøre med syrienskrigerne, deres koner og børn?
  Hør podcast: Hvad skal vi gøre med syrienskrigerne, deres koner og børn?

  Henter…

  USA’s tilbagetrækning fra Syrien har gjort spørgsmålet om de danske IS-krigere højaktuelt. Skal vi tage dem hjem igen, efter at de har kæmpet for et verdensomspændende islamisk kalifat? Og har vi en forpligtelse over for de danske børn, der er blevet født undervejs i kampene?

 • Du lytter til Politiken

  Hør podcast: Overgreb i Guds navn
  Hør podcast: Overgreb i Guds navn

  Henter…

  I morgen byder pave Frans flere end 100 højtstående biskopper fra hele verden velkommen til topmøde i Vatikanet. Emnet øverst på dagsordenen er seksuelle overgreb mod børn begået af katolske præster. Men kan paven forhindre flere overgreb? Og er der overhovedet en fremtid for den katolske kirke?

 • Du lytter til Politiken

  Hør podcast: Michelin-stjerner – fisefornemt snobberi eller brugbar guide?
  Hør podcast: Michelin-stjerner – fisefornemt snobberi eller brugbar guide?

  Henter…

  I aftes udkom årets store madbibel - Michelin-guiden 2019. Michelin har været den højeste kulinariske smagsdommer i en tid, hvor madkultur er blevet en international megatrend, og kokke er blevet rockstjerner. Men er stjernerne lige så vigtige pejlemærker, som de har været?

Forsiden

Annonce