Selvblind. Politikerne vil så gerne fremhæve Danmark som et land, der klarer sig bedre end de fleste andre på alle mulige samfundsområder, skriver professor Martin Marcussen.
Foto: Niels Christensen

Selvblind. Politikerne vil så gerne fremhæve Danmark som et land, der klarer sig bedre end de fleste andre på alle mulige samfundsområder, skriver professor Martin Marcussen.

Analyse

Her er fem myter om Danmark

I denne uge præsenterer regeringen sit bud på den kommende økonomiske strategi. Mon den kigger langt nok ud i fremtiden?

Analyse

Det er i den kommende uge, Lars Løkke Rasmussen vil løfte sløret for, hvor galt det står til i Danmark, og hvad der kan gøres for at redde den danske model. Regeringen skal stå til ansvar over for EU-kommissionen med et nyt konvergensprogram.

Selv om dette i første omgang er et signal til Europa om, at Danmark tager holdbarheden af dansk økonomi seriøst, kommer regeringen ikke uden om, at løsninger på den danske krise skal findes i en global kontekst.

Drømmen om bedre sundhed, velfærd, uddannelse og tryghed til de danske borgere rækker langt ud over de europæiske grænser. På godt og ondt er dansk økonomi, politik og kultur sammenvævet med global økonomi, politik og kultur.

Når Danmark over de sidste tyve år har gjort en indsats for at skabe de rette vilkår for innovation og foretagsomhed, og dermed har placeret sig blandt de mest konkurrencedygtige økonomier i Europa, er det jo ikke kun for at behage de europæiske samarbejdspartnere.

Det er altså ikke kun ’her-og-nu’-reformer, der er brug for

Som repræsentanter for en global rollemodel ved danske politikere udmærket godt, at reformer handler om at kunne konkurrere på de globale markeder. Dét, som regeringen derfor skal fremlægge, er en strategi for, hvordan Danmark også i fremtiden hører til gruppen af globale modellande.


Men en forudsætning for, at netop dette kan lade sig gøre, er, at der gøres op med fem meget udbredte myter omkring Danmark i globaliseringens tidsalder:

•En første myte handler om, at globaliseringen tvinger os til at gøre noget, vi ellers ikke ville have gjort.

Der findes et utal af eksempler på, at politikere og embedsmænd har retfærdiggjort upopulære reformer med, at globaliseringen har en sådan tvingende karakter, og at beslutningstagere i bund og grund bare gør, hvad globaliseringen dikterer. Det er en fejl.

Innovation, planlægning, koordination og tilpasning kræver netop meget proaktivt politisk lederskab. Politikere er ikke magtesløse. Man kan sige, at netop globaliseringen gør proaktiv politisk styring såvel som bred politisk inddragelse og offentlig debat mere nødvendig end nogensinde.

•En anden myte har at gøre med, at der kun er én vej til succes på den globale arena.

I de senere år har det således været på mode at introducere markedsmekanismer i den offentlige forvaltning under overskriften New Public Management. Kontraktstyring, afpolitisering og decentralisering har været blandt de reformelementer, der har været promoveret med reference til den globale mode på dette område.

I realiteten forholder det sig imidlertid på den måde, at globaliseringen ikke fordrer ensartede reformer på tværs af grænser. Offentlige forvaltninger, selvom der måske refereres til den samme forvaltningsmode, ser stadigvæk meget forskellige ud fra land til land.

Annonce

Artiklen fortsætter efter annoncen

Annonce

Selv de lande, vi plejer at sammenligne os med, ligner os ikke.

•En tredje myte er, at Danmark allerede er global, og at vi næsten ikke kan blive mere globalt orienterede.

Det er sandt, at danskerne faktisk er blandt de folkefærd i Europa, der er mindst globaliseringsforskrækkede. I gennemsnit er det sådan, at danskerne ser muligheder på de globale markeder snarere end trusler. Det forholder sig lige omvendt i et land som eksempelvis Frankrig.

Spørgsmålet er imidlertid, om den globale mentalitet også præger den danske elite. Undersøgelser viser, at offentlige topledere i Danmark i overraskende stor udstrækning koncentrerer sig om de helt nære problemstillinger og ikke har blik for de strategiske udfordringer, der er forbundet med global politik, økonomi og kultur.

Det samme gør sig gældende blandt danske eksportvirksomheder, hvor det stadigvæk er nærmarkederne, der udgør det væsentligste fokuspunkt, og ikke højvækstlande på den anden side af kloden.

•En fjerde udbredt myte fastholder, at den danske model er holdbar i al tid fremover.

Vi har i stor udstrækning vænnet os til, at vi gennem de sidste tyve år har været højt placeret i diverse sammenlignende rankings vedrørende innovation og konkurrenceevne, (se f.eks. tabel). Historien viser imidlertid, at rollemodeller har en særdeles kort levetid. Hvem refererer længere til den japanske produktionsmaskine, til det tyske vækstlokomotiv, det hollandske mirakel eller den keltiske tiger i Irland? Ikke mange! Den danske model, som vi kender den, har sin opgangstid, storhedstid og så sandelig også sin nedgangstid.

•En sidste myte drejer sig om, at succesfulde modeller ét sted i verden med held kan overføres til et andet sted på kloden.

Eksempelvis at reglerne, rutinerne og værdierne i den danske arbejdsmarkedsmodel kan overføres til andre lande. Problemet er bare, at dette ikke finder sted i praksis. Den danske arbejdsmarkedsmodel – såvel som modellerne på sundhedsområdet, uddannelsesområdet og velfærdsområdet – har historiske rødder, der gør dem unikke, indbyrdes forbundne og ekstremt komplekse.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Annonce

Man kan ikke bare tage en bid, efterlade resten og så tro, at succesen følger med. Det betyder i praksis, at vi nok skal tøve lidt, før vi engagerer os i den store globale systemeksport.

I stedet for at fordanske den store verden kan kræfterne måske mere konstruktiv bruges på at vende et selvkritisk blik indad mod de modelelementer, der vitterlig trænger til et serviceeftersyn.

Det er altså ikke kun ’her-og-nu’-reformer, der er brug for. Konvergensprogrammet og spareplanerne, der er i vente, er kun de første små skridt, der skal bidrage til en gentænkning af den danske model i globaliseringens tidsalder.

Redaktionen anbefaler:

Annonce

Mest læste

  • Annonce

Annonce

For abonnenter

Annonce

Forsiden

Annonce