Aftenen inden finanslovens fremlæggelse i forgårs havde finansminister Claus Hjort Frederiksen sørget for, at centrale sider var blevet revet ud af den udgave af finansloven, de andre partiers ordførere fik til gennemsyn. Foto: Peter Hove Olesen

Aftenen inden finanslovens fremlæggelse i forgårs havde finansminister Claus Hjort Frederiksen sørget for, at centrale sider var blevet revet ud af den udgave af finansloven, de andre partiers ordførere fik til gennemsyn. Foto: Peter Hove Olesen

Analyse

Hvem rev egentlig sider ud af finansloven?

Hvem var det egentlig, der rev sider ud af finansloven? Analyse viser, at embedsmænds neutralitet er under stærkt pres i disse år.

Analyse

Fundamentet vakler under den danske model for neutrale embedsmænd.

Uden offentlig debat er der sket et stille sporskifte i embedsmandens rolle. Forenklet sagt.

Embedsmanden er gået fra at være tjener af folkets interesser til statsautoriseret tjener af ministerens partipolitiske interesser.

Det gælder ikke alle embedsmænd. Det gælder ikke til alle tider. Der er stadige mange spejderdrenge på Slotsholmen. Men det er uomtvisteligt, at noget er i gærde og har været det lidt for længe.

Nogle af de seneste eksempler på denne tendens er yderst virkelige: Hvorfor forsvinder vigtige papirer fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet, når Rigsrevisionen vil undersøge statens betaling til privathospitaler?

Hvorfor glemmer landets dygtigste embedsmænd, i Statsministeriet, at de ikke må forære en millionbetaling til et reklamebureau, der skal stå for en informationskampagne?

Hvorfor regner Finansministeriet bestemte tal igennem til brug for ministerens partikollega, der er finansordfører i Folketinget?

Svarene står og blafrer.

Den politiserende embedmand
En embedsmand skal kunne komponere videre på de mere eller mindre skæve toner, en minister slår an.

Denne læresætning har i mange år været god latin på djøf’ernes læreanstalter. Præmisserne for den danske model med neutrale embedsmænd var ansættelse på livstid og en solid pension.

Dette skulle forsikre borgerne om, at de kunne have tillid til disse folkets tjenere i ministerierne. Ligebehandling, sandfærdighed og retssikkerhed var omdrejningspunktet i omgangen med borgernes rettigheder og skattekroner.

Der er tre årsager til, at vi i dag må se skeptisk på, om embedsmændene lever op til vores tillid – tre årsager, der til sammen tegner konturerne af den politiserende embedsmand:

For det første er det i højere grad blevet karrierefremmende at være en politisk embedsmand, der tør at få olie på hænderne. Politikerne forventer at få en strategisk sparring. De forventer, at embedsmændene omskriver i ministerkalenderen efter forgodtbefindende eller udsender to gode historier, når en dårlig har ramt forsiderne. Tag blot et kig på jobopslag for stillingerne til fuldmægtige i bunden af de ministerielle kolosser: Vil du være »policy entreprenør« og »strategisk sparringspartner?«.

For det andet er ministerens tid en mangelvare. Antallet af love i 1950’erne var ikke over 100, i dag er vi ofte oppe omkring 300 årligt. Oppositionen sender endnu større kaskader af spørgsmål og indkaldelser til samråd. Medierne kræver mere, har deadline hvert øjeblik og flere platforme, der skal fyldes. Alt dette betyder, at embedsmanden ofte selv må udtænke politik og markedsføring samt svare på spørgsmål fra medier og oppositionen. Noget, som ministeren ofte er svært tilfreds med.

For det tredje har ministerierne mistet deres autoritative kraft. Tal betvivles. Udsagn granskes. Der foregår til forskel fra tidligere en helt offentlig og intensiveret nævekamp på hvert ressortområde. Embedsmændene må selv tage aktiv del i at skabe dagsorden, hvilket gøres gennem et stadigt stigende antal ministerielle publikationer, politikformulerende konferencer og godbidder til pressen. I dette virvar af meningsdannelse er der stor fare for, at embedsmandens faglige autonomi presses til det yderste. Kampen om dagsordenen bliver vigtigere end kampen for sagligheden.

Debatten om spindoktorer er mere sexet
Vi har ikke haft en offentlig diskussion om, hvor grænsen går for embedsmandens politiske ageren. Tværtimod.

En mere sexet debat har til gengæld overstrålet dette grundlæggende spørgsmål i demokratiet: Vi har nemlig længe talt om spindoktorernes indtog i ministerierne. Men der findes alt efter beregningsmetode 15 spindoktorer i ministerierne og mange tusinde embedsmænd. Derfor må debatten holdes i de rette proportioner.

Annonce

Artiklen fortsætter efter annoncen

Annonce


Det store spørgsmål er, hvad der kan sætte gang i en ny diskussion om embedsmændenes rolle?

Enhver regering og enhver minister nyder således godt af, at embedsmanden overskrider grænser.

Det påtales sjældent. Når rollen som minister er mere presset end nogensinde, har regeringen selvfølgelig ikke lyst til at opgive en hel hær af skarpe karriereforfængelige embedsmænd.

Men oppositionen vil også ofte være en bremseklods for en sådan diskussion. Den vil sjældent være interesseret i at give en regering endnu flere politiske udnævnelser og ben, der kan løbe med dagsordenen.

Endelig har embedsmændene også selv i mange årtier forhindret denne diskussion om grænserne for deres arbejde. Mange embedsmænd ser rødt, hvis der fyldes lidt varm kommunikationsluft ind mellem minister og den klassiske, materietunge embedsmand.
Løsninger

Vi har de samme forventninger til embedsmændenes saglighed, som vi altid har haft, men rammevilkårene og praksis har ændret sig.

Spørgsmålene for fremtiden er således, hvor og hvem der skal udføre den strategiske rådgivning i ministerierne?

Et par løsninger kan som afslutning her kort skitseres:

1. Udnævn viceministre, som det kendes fra andre vestlige lande. Disse skal, under opsyn fra ministeren, drive politikformuleringen på udvalgte områder.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Annonce

2. Håndpluk politiske medarbejdere, der skal understøtte en klarere arbejdsdeling mellem forvaltning og politik i ministeriet.

3. Indskrænk ministerens ansvar for detaljen, så ministeren administrerer mindre og politiserer mere.

  • Ældste
  • Nyeste
  • Mest anbefalede

Skriv kommentar

2000 tegn tilbage

Annonce

Annonce

For abonnenter

Annonce

Podcasts

Forsiden

Annonce