Selvransagelse. Flere danske økonomer bør tage de hidtil benyttede modeller op til genovervejelse.
Foto: PATRICK SINKEL (arkiv)/AP

Selvransagelse. Flere danske økonomer bør tage de hidtil benyttede modeller op til genovervejelse.

Analyse

Økonomerne burde tage sig en tænkepause

Aldrig har så mange økonomer taget så meget fejl som med udviklingen i dansk økonomi de seneste 5-10 år.

Analyse

»Der gik et gys igennem os alle sammen den dag«, erindrer økonomiprofessor Nina Smith (Politiken 21.8.), da det ved mødet i Det Økonomiske Råd i maj i år gik op for den forsamlede kreds af økonomer, at de havde taget grundigt fejl af konjunktursituationen.

De var samlet for at diskutere vismændenes halvårsrapport, der indeholdt det glade budskab, at nu gik det atter fremad og opad for dansk økonomi. Økonomerne havde kikket i deres krystalkugle: ligevægtsmodellen. Heraf fremgik det, at dansk økonomi nu havde lagt krisen bag sig og var tilbage på vækstsporet.

Det herskede der enighed om. Den største trussel mod dansk økonomi var den mangel på arbejdskraft, der ville melde sig om få år.

Så kom ’chokket’ fra Danmarks Statistik; at produktionen (BNP) var faldet i første kvartal 2011.

Det ødelagde den gode stemning; for efter to kvartaler med negativ vækst var det vanskeligt for ligevægtsøkonomerne over for offentligheden at fastholde, at dansk økonomi var tilbage på vækstsporet.Man fristes til at spørge, om der da ikke blandt de tilstedeværende økonomer var blot en, der havde set problemerne komme – men nej, »der gik et gys igennem alle«, for der var kun ligevægtsøkonomer til stede.

På denne noget uheldige baggrund er det måske ikke så underligt, at en række af de ofte citerede ligevægtsøkonomer ønsker at holde en lidt lavere profil i den aktuelle valgkamp; for den økonomiske krise tilhører helt øjensynligt ikke fortiden – den er særdeles nærværende.

At dansk økonomi kører i lavt gear burde ikke være kommet som en overraskelse for ’økonomstanden’; for usikkerhed omkring fremtiden er stadig stor, hvilket får både husholdninger og virksomheder til at holde igen.

Det betyder, at efterspørgslen efter forbrug og investeringer ligger underdrejet.

Og uden efterspørgsel, ingen vækst – det var budskabet fra John Maynard Keynes afgivet under krisen i trediverne, men stadig med absolut gyldighed.

Var det virkelig helt utænkeligt, at dansk økonomi ville køre af ligevægtssporet?I en situation med i forvejen svag inden- og udenlandsk efterspørgsel vil regeringens ’genopretningspakke’ altså blot gøre ondt værre ved at reducere efterspørgslen. Lægges en stram finanspolitik oven i en omfattende kredit- og gældskrise, står der fortsat beskæftigelseskrise på den økonomiske dagsorden.

Problemet er blot, at disse for samfundsøkonomien så væsentlige forhold ikke er indeholdt i de ’ligevægtsmodeller’, som benyttes ved vurderingen af dansk økonomi frem mod år 2020.

Tager vi f.eks. den danske Dream-model, er der overhovedet ingen finansiel sektor – finansieringen af produktionen er simpelt hen negligeret: Kreditklemmen udgør ingen bremse på væksten.

Finanspolitikken har heller ingen effekt; for den private sektor kan uden vanskelighed – i Dream-modellen – beskæftige de personer, der fyres i den offentlige sektor, når finanspolitikken strammes.Arbejdsmarkedet er i 2020-perspektivet altid i ligevægt. Det er kun ’generøse’ arbejdsløshedsdagpenge, efterløn og folkepension, der kan holde beskæftigelsen og dermed væksten tilbage – i Dream-modellen.

Det er desværre ikke første gang, at ligevægtsøkonomerne er gået fejl af den økonomiske udvikling.

Helt galt gik det for Velfærdskommissionen (2003-06) og Arbejdsmarkedskommissionen (2008-09), hvilket tre fremtrædende medlemmer af kommissionerne med en betydelig forsinkelse har erkendt, idet Torben M. Andersen, Nina Smith og Michael Svarer slutter deres analyse i Politiken (18.3.) med den bemærkelsesværdige konklusion, at »kommissionerne har taget fejl – det er værre, end vi regnede med«.

De havde nemlig regnet på en ’krisefri’ økonomisk model.

Annonce

Artiklen fortsætter efter annoncen

Annonce

Set i lyset af den faktiske udvikling i årene 2005-2011 kunne ligevægtsøkonomerne nok med fordel gå i tænkeboksen.Velfærdskommissionen havde stirret sig blind på de regneark, hvori Dream-modellens fremskrivninger af dansk økonomi blev præsenteret. Her blev overskuddet på statens finanser fra midten af 2000’erne ukritisk fremskrevet årtier frem.

I Velfærdskommissionens hovedrapport blev det således antaget, at der ville være et solidt overskud på de offentlige finanser helt frem til begyndelsen af 2020’erne. Intet har efterfølgende vist sig at være mere forkert. Tankevækkende er det, at ikke én af økonomerne i Velfærdskommissionen hævede blikket fra regnearkene.

Var det virkelig helt utænkeligt, at dansk økonomi ville køre af ligevægtssporet?

Men ligevægtsøkonomerne rystede ikke på hånden. Der var i kommissionsrapporten ikke antydning af, at dansk økonomi kunne løbe af sporet og hurtigt få betydelige budgetunderskud. De meldte sig, som det fremgår af figuren, allerede i 2009 (blot tre år efter at kommissionen havde afsluttet sit arbejde).Forklaringen på disse fejlskøn skal søges i Velfærdskommissionens og vismændenes fagligt set meget ensidige valg af beregningsmodel, når forløbet frem mod 2020 skal vurderes. Her spiller den finansielle sektor endsige efterspørgslen efter arbejdskraft ingen rolle.

Set i lyset af den faktiske udvikling i årene 2005-2011 kunne ligevægtsøkonomerne nok med fordel gå i tænkeboksen. Det er i hvert fald reaktionen i de internationale faglige miljøer, hvor problemet med ligevægtsmodellernes utilstrækkelighed er erkendt, når så væsentlige forhold er udeladt.

Set i dette perspektiv er det måske ikke så dårlig en idé, hvis de ofte citerede ligevægtsøkonomer tog sig en tænke- og mediepause.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Annonce

Her kunne de kritisk gennemgå deres hidtidige bidrag til den økonomiske rådgivning – og afsløre behovet for en række grundlæggende revisioner af de hidtil benyttede modeller.

  • Ældste
  • Nyeste
  • Mest anbefalede

Skriv kommentar

2000 tegn tilbage

Redaktionen anbefaler:

Læs mere:

Annonce

Annonce

For abonnenter

Annonce

Forsiden

Annonce