Tegning: Anne-Marie Steen Petersen (arkiv)

Tegning: Anne-Marie Steen Petersen (arkiv)

Henrik Marstal

Lad tvivlen komme de tvivlende til gode

Det er vigtigt at tvivle, for tvivl har omverdenen i stedet for egoet som sit perspektiv og baseres på empati i stedet for afsky.

Henrik Marstal

Det staar skrevet, at den, der tvivler, altid, altid skal ende med at undlade, han skal ende med at lade den Sag falde, der er Genstand for hans Tvivl«.

Ordene stammer fra Johannes V. Jensens ’Kongens Fald’ (1900-1901), hvor de falder tungt og hårdt over kong Christian II’s ubestemmelige færd frem og tilbage hen over Lillebælt: Han kan ikke finde ud af, om han skal blive og kæmpe, eller om han skal flygte fra det hele. Og tvivlen bliver hans undergang.

Selv om jeg elsker romanen højt, er jeg i tvivl om, hvorvidt jeg kan tilslutte mig dens fremstilling af tvivlen som først og fremmest ubeslutsomhed. Jeg tror ganske enkelt ikke, at det er hele billedet.

For tvivlen er også en undertiden uventet følgesvend, som kan være både besværlig og krævende, men som ikke desto mindre skaber fremdrift og afviser stilstanden.

For tvivlen skaber grundlag for ikke blot ydmyghed, men også uendelighed. Kun den kan sikre, at vi formår at holde fødderne på jorden, selvom vores tanker måtte række til himlen.

FORFATTER

Og kun den kan sikre, at vores tankerækker aldrig definitivt afsluttes, men bliver overvejet igen og igen.

For der er altid noget, som kunne gøres anderledes. Og det kunne desuden være, at vi tog fejl – eller havde overset vigtige detaljer. Tvivlen giver rum for eftertanken.

Men med fremkomsten af de sociale medier på internettet har skråsikkerheden og dens faste makker, rethaveriskheden, fået gode betingelser for at udfolde sig. I de undertiden hidsige og selvhævdende diskussioner på især Facebook er vores egne opfattelser og vurderinger altid de rigtige, og modpartens altid de forkerte.

Denne konfrontatoriske gestus er som en slange i internettets paradis, som ikke vil nogen det godt. For slangen vil lokke i baghold, eller den vil bide. Det er dens natur.

Med fremkomsten af de sociale medier på internettet har skråsikkerheden og dens faste makker, rethaveriskheden, fået gode betingelser for at udfolde sig

Under kirkefestivalen ’Himmelske Dage’ i foråret deltog jeg i en aktion, som billedhuggeren og performancekunstneren Bjørn Nørgaard stod for.

Titlen var ’Er mennesket skabt i Guds billede, eller er Gud skabt i menneskets billede?’, og hver deltager blev bedt om at reflektere over spørgsmålet i titlen.

Preben Brandt, formand for projektet Udenfor, som tager sig af udstødte borgere, fremsatte her den påstand, at det er gennem tvivlen, vi når til klarhed. Han sagde det på denne måde: »Den klarhed, som tvivl bringer, er en klarhed, der vedvarende bliver udfordret af tvivlen«.

SVEND BRINKMANN

Hans ord kan meget vel overføres på relationen mellem to kombattanter i en debat på et socialt medie: For er vi i virkeligheden ikke nødt til at tvivle på sandhedsværdien af vores egne inkvisitoriske udsagn, hvis vi ellers skal kunne blive oplyst af selv et menneske, vi er uenige med eller provokeret af?

Jeg er ikke i tvivl om, at kombattanter, som aldrig tvivler undervejs, mangler en dimension i deres selvopfattelse: De diskuterer efter et konfliktoptrappende princip, hvor de bliver mere og mere stædige i overbevisningen om deres egen retfærd og ender med at affeje modparten som en idiot.

For det handler mere om at have ret end om at blive klogere. Det første giver nemlig mere prestige og glæde end det andet, om end prestigen er erhvervet med brug af hån, og om end glæden er nok så bitter.

Men at tvivle er jo at se muligheder.

Annonce

Artiklen fortsætter efter annoncen

Annonce

Måske derfor er processerne i kreative sammenhænge, ikke mindst i kunsten, så ofte ledsaget af den nagende, men også frisættende tvivl, der er forudsætningen for at kunne forholde sig ydmygt til sine egne frembringelser: Er det, jeg laver, godt nok? Og er jeg egentlig i stand til at vurdere, om det er det?

Jeg er ikke i tvivl om, at kombattanter, som aldrig tvivler undervejs, mangler en dimension i deres selvopfattelse

I disse spørgsmål bliver tvivlen aldrig til vished, men muliggør i stedet en åbenhed, en sårbarhed over for tingenes tilstand, ligesom den giver næring til videre overvejelser, også når værket er definitivt færdigt.

De to journalister og forfattere Malene Bjerre og Mikkel Hvid skrev sidste år en kronik i Kristeligt Dagblad med titlen ’Vi bør værne om tvivlens nådegave’.

Kronikken handlede om den skråsikkerhed, som fagpersoner undertiden kommer til at udvise som følge af såkaldte fikseringsfejl – som når lægen fejlvurderer en blodprøve, fordi denne er overbevist om, at patienten fejler noget andet, end hvad prøven viser, eller når politiet overser vigtige spor i en kriminalsag, fordi det er overbevist om, at gerningspersonen er en anden.

Kronikørerne kritiserede tilsvarende de fikseringsfejl, som opstår, når vi i en debat låser os for meget fast på vores egne synspunkter.

LÆS KRONIKVi bør værne om tvivlens nådegave

For er vi først blevet det, misser vi mulighederne for at genoverveje, bløde op, revurdere vores holdning eller måske begynde forfra med at forstå modpartens bevæggrunde.

Derfor er tvivlen vigtig: Den åbner i stedet for at lukke, den har omverdenen i stedet for egoet som sit perspektiv, og den baserer sig på empati i stedet for afsky.

Men der er et stort arbejde at gøre for at få tvivlen mere i spil – i hvert fald ifølge den britiske filosof Bertrand Russell, som kronikørerne slutter af med at citere: »Problemet med verden er, at de dumme er skråsikre, mens de kloge er fulde af tvivl«.

At han i øvrigt selv efterlevede ordene, viser et andet citat af ham: »Jeg vil aldrig dø for mine overbevisninger – for jeg kunne tage fejl«.

Men måske sangeren og sangskriveren Peter Sommer allerbedst har opsummeret, hvad det hele handler om.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Annonce

Det gjorde han på nummeret ’Himmelflugt’ fra 2008 med ordene: »Lad tvivlen komme de tvivlende til gode«.

Lige præcis. Det er sådan, det bør være.

Det er jeg ikke et sekund i tvivl om.

  • Ældste
  • Nyeste
  • Mest anbefalede

Skriv kommentar

2000 tegn tilbage

Redaktionen anbefaler:

Læs mere:

Annonce

Annonce

For abonnenter

Annonce

Forsiden

Annonce