Tegning: Jørn Villumsen (arkiv)

Tegning: Jørn Villumsen (arkiv)

Per Christensen

Kom bare an med den disruption!

Vi skal turde investere og opkvalificere. Særligt de små og mellemstore virksomheder skal op i gear.

Per Christensen

Disruption er over os. Det er ikke bare et smart buzz-word, men forlængst virkelighed. Førerløse biler og robotternes indtog er begyndt.

Vi har kun set begyndelsen, og vi skal derfor være klar til at kysse fortiden farvel og byde de nye forstyrrelser velkommen.

Det stiller store krav til vores evne til omstilling. En udvikling, hvor vi skal spørge os selv: Er vi klar til i morgen. Er det danske arbejdsmarked klar til at blive forstyrret?

Det er vi i 3F, hvor vi i denne uge har inviteret en række virksomheder, repræsentanter for arbejdsmarkedets parter, politikere og forskere til konferencen Vision Danmark, hvor vi tillader os at tænke stort for at finde nye svar på svære spørgsmål om fremtidens virksomheder og job.

Vi er indstillet på fremtiden. Vores medlemmer er ikke maskinstormere. Vi tror på, at ny teknologi skaber nye behov og nye muligheder. Og dermed også nye arbejdspladser. I 3F er vi sikre på, at dansk erhvervsliv har alle muligheder for at klare sig, hvis vi baserer vækst på dygtige medarbejdere, samarbejde, omstillingsevne og innovation.

Men det er helt afgørende, at der sættes massivt ind med et uddannelsesløft. For her kniber det desværre i en del – især på små og mellemstore virksomheder.

LÆS MERE

I en undersøgelse blandt vores tillidsrepræsentanter svarer 30 procent, at medarbejderne løbende uddannes i brug af ny teknologi og nye måder at arbejde på, mens lige knap halvdelen svarer at de ikke gør. I de store virksomheder svarer næsten hver anden, at medarbejderne løbende bliver uddannet, mens det for de små virksomheder med under 20 ansatte kun er 16 procent.

Der er altså behov for en større indsats for at få opkvalificeret alle til at have de rette kompetencer, der efterspørges på et nyt arbejdsmarked præget af de nye teknologier. Det kræver større investeringer i voksen- og efteruddannelsessystemet, og der er tydeligvis en særlig udfordring med uddannelse netop i de små og mellemstore virksomheder.

De små og mellemstore virksomheder er udfordret i disse år, og det er jo netop dem vi har brug for - agile spillere, der kan tænke nyt og gå til markedet med nye løsninger

I 3F ser vi derfor frem til næste trepartsaftale, der netop handler om voksen og efteruddannelse. Det er særligt vigtigt at hjælpe personer uden lang skolegang bag sig, så de bedre kan klare de omstillinger, der sker på arbejdsmarkedet som følge af den digitale fremtid.

Men der skal mere til! De små og mellemstore virksomheder er udfordret i disse år, og det er jo netop dem vi har brug for - agile spillere, der kan tænke nyt og gå til markedet med nye løsninger.

I kølvandet på den økonomiske krise har der været massiv overkapacitet i økonomien, og mangel på efterspørgsel.

Alene de to faktorer har gjort det særdeles udfordrende at manøvrere som ejer af en lille eller mellemstor virksomhed. Hertil kommer et økonomisk klima, som længe har været præget af stor usikkerhed – et klima som også har gjort, at bankerne har været mere tilbageholdende med at låne penge ud. En nærmest gordisk knude, der løsnes så snart der kommer gang i økonomien igen og usikkerheden forsvinder.

Derfor foreslår 3F udover massiv satsning på uddannelse, at vi bør øge investeringerne i de små og mellemstore virksomheder. En beregning foretaget af AE, på den makroøkonomiske model ADAM viser, at øgede investeringer i materiel og digitalisering på 30 milliarder kroner over de kommende år vil forøge det danske BNP med 0,8 procent svarende til omkring 15 milliarder kroner og øge beskæftigelsen med 15.000 personer.

Morgendagens Google, Apple og Microsoft vil også blive født i en garage eller på et kollegieværelse – og hvorfor ikke i Danmark?

Redaktionen anbefaler:

Læs mere:

Annonce

Annonce

For abonnenter

Annonce

Forsiden

Annonce