Under det obligatoriske helbredstjek, der nu bortfalder, tjekker lægen blandt andet synet hos den ældre bilist.
Foto: Miriam Dalsgaard

Under det obligatoriske helbredstjek, der nu bortfalder, tjekker lægen blandt andet synet hos den ældre bilist.

Forbrug og liv

Fra 1. juli kan ældre køre bil uden at blive tjekket

Trods modstand fra lægerne bortfalder det obligatoriske helbredstjek af bilister over 75 år. Fremover skal den praktiserende læge af egen drift gribe ind, hvis en patient med kørekort for eksempel har »en væsentlig mangel på dømmekraft og overblik«.

Forbrug og liv

Om en uge bortfalder kravet om, at ældre med kørekort i forbindelse med deres 75 års fødselsdag skal igennem en særlig kontrol hos lægen, hvis de fortsat vil sætte sig bag rattet. De skal heller ikke til tjek hos lægen hvert andet år efter den runde fødselsdag.

Det er resultatet af en bred politisk aftale, som blev indgået tidligere på året, og som altså træder i kraft 1. juli. I stedet skal den praktiserende læge holde et vågent øje med, om patientens helbred ændrer sig, så det ikke længere er forsvarligt at køre bil. Styrelsen for Patientsikkerhed har sendt en vejledning til de praktiserende læger i høring.

»Lægerne skal som følge af de nye regler i højere grad være opmærksom på, om patienterne fortsat kører bil og være parat at skride ind, hvis de kan se, at en patient ikke er egnet til at håndtere et køretøj på betryggende vis«, siger Henrik L. Hansen, kontorchef i styrelsen.

Fokus på demente bilister

Finder lægen for eksempel ud af, at »en patient har en væsentlig mangel på dømmekraft og overblik, eksempelvis på grund af demens, skal lægen med det samme udstede et lægeligt kørselsforbud«, hedder det i en pressemeddelelse fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

Den politiske aftale kom i stand trods massiv modstand fra Lægeforeningen, der er det officielle talerør for lægerne i Danmark. Lægeforeningen advarede på baggrund af undersøgelser fra udlandet om, at uden det obligatoriske lægetjek vil der komme flere trafikulykker med ældre bilister. I værste fald vil det koste liv, lød advarslen.

Ældresagen har i årevis argumenteret for, at det var diskriminerende at tvinge ældre til at gå igennem et tjek hos lægen for at få lov at køre bil efter 75-årsdagen.

Og de har på det punkt kunnet støtte sig til dokumentation fra Rådet for Større Færdselssikkerhed, der har kaldt det en myte, at ældre er farlige i trafikken. Tværtimod er ældre trafikkens dydsmønstre, lyder konklusionen fra rådet efter et kig i ulykkesstatistikken.

Syn, hørelse og mental tilstand

Under helbredstjekket, der nu bortfalder, blev den ældre bilists syn, hørelse, førlighed og mentale tilstand undersøgt. Regeringen har anført af transportminister Ole Birk Olesen (LA) kaldt helbredstjekket nedværdigende og aldersdiskriminerende og fik opbakning fra Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne til ændringen af reglerne.

Regeringen argumenterede med, at ældre ikke udgør en særlig risikogruppe i trafikken, at den nuværende test ikke virker efter hensigten, samt at Sverige og Tyskland intet alderstjek har og ikke har oplevet et boom i antal ulykker med ældre ved rattet.

For en mindre gruppe ældre bilister er et lægetjek dog fortsat obligatorisk, oplyser Styrelsen for Patientsikkerhed. Det drejer sig om bilister, der på grund af kroniske sygdomme som for eksempel diabetes og epilepsi er underlagt særlige krav for at få lov at køre bil. Disse bilister kan kun få fornyet deres kørekort, hvis lægen siger god for det - uanset deres alder.

Redaktionen anbefaler:

Læs mere:

Annonce

Annonce

For abonnenter

Annonce

Podcasts

Forsiden