PARTIKELFORURENING. Københavnske brændeovne bruges mindre end hidtil antaget. Derfor forurener de også langt mindre, end man har troet. Direktør for Morsø, Peter Jessen Hansen (til venstre) og seniorrådgiver i Det Økologiske Råd, Kåre Press-Kristensen.
Foto: PER FOLKVER

PARTIKELFORURENING. Københavnske brændeovne bruges mindre end hidtil antaget. Derfor forurener de også langt mindre, end man har troet. Direktør for Morsø, Peter Jessen Hansen (til venstre) og seniorrådgiver i Det Økologiske Råd, Kåre Press-Kristensen.

Energi

Storbyens brændeovne uretfærdigt anklaget for kæmpeforurening

Partikelforureningen fra københavnske brændeovne er langt mindre end antaget.

Energi

Brændeovnene i København og på Frederiksberg bruges langt mindre end tidligere beregninger har vist, og derfor står de også for en langt mindre del af den samlede forurening i byen, end man hidtil har regnet med.

Især forureningen med sodpartikler fra røgen har hidtil skabt bekymring og har klassificeret brændeovnsrøg som den største enkeltforurenede faktor i partikelforureningen på landsplan.

Men den hidtidige beregningsmetode fra 2010 har ikke været korrekt, fordi man har formodet, at københavnerne brugte deres brændeovne lige så meget som landsgennemsnittet.

LÆS ARTIKEL

Det viser en ny beregning fra DCE- Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet, der er baseret på det faktiske antal brændeovne og deres geografiske placering i henholdsvis Københavns og Frederiksberg Kommune.

Resultaterne viser, at udledningerne af partikelforurening og forurening med kvælstofoxider fra skorstenene i de to kommuner i forhold til den tidligere beregning fra 2010 er 77 procent mindre for kvælstofoxider og 78 procent mindre for partikler.

Udledningerne fra individuel opvarmning i husholdninger stammer hovedsageligt fra brændeovne. Udledningerne fra andre opvarmningsformer som oliefyr og naturgasfyr er også med i opgørelsen, men udgør kun en lille del.

De nye resultater for, hvor stor en del af forureningen, brændeovnsrøgen står for, ændrer på det samlede billede af fordelingen af kilder til forurening - i hvert fald i de to kommuner, hvor beregningerne er foretaget.

Det indebærer, at udledningen af kvælstofoxider og partikler nu er forholdsvis større for vejtransport end for brændeovne i København. Og at den samlede forurening med partikler i luften i København i højere grad kommer fra motorkøretøjer end fra brændeovne i modsætning til, hvad man hidtil har antaget.

I Det Økologiske Råd har man tidligere kraftigt advokeret for en begrænsning af udledningen af partikelforurening fra brændeovne.

Seniorrådgiver ved rådet, Kaare Press-Kristensen, siger i en kommentar til de nye resultater, at det ikke ændrer ved Det Økologiske Råds anbefaling af at enten udfase eller afgiftsbelægge brændefyringen.

»Når de nye beregninger, som er baseret på mere realistiske tal for, hvor meget mindre københavnerne bruger deres brændeovne i forhold til resten af landet, viser at energiproduktionen fra ovnene er nede på en halv procent af den samlede energiproduktion, men at ovnene i de nye beregninger står for 30 procent af partikelforureningen, så synes jeg man skal høste de lavthængende frugter og udfase eller lægge afgifter på forureningen«, siger han til Politiken.

»Man har hidtil regnet med i tallene fra 2010, at københavnerne brugte deres brændeovne lige så meget, som befolkningen i landet som gennemsnit gør. Men man kan ikke overføre de tal til en storby som København«, siger han.

»Og det er da positivt, at det viser sig, at en mindre del af den partikelforureningen, vi kan konstatere i København, kommer fra brændeovne. Men de forurener i følge de nye beregninger forsat lige så meget som alle de 100.000'er af biler, der hver dag kører rundt i København. Vi er interesseret i at få nedsat partikelforureningen fra begge kilder kraftigt«, siger Kaare Press-Kristensen.

Redaktionen anbefaler:

Læs mere:

Annonce

Annonce

For abonnenter

Annonce

Forsiden

Annonce