Skybrud. Den ekstreme mængde regn, der ramte København og omegn 2. juli sidste år og efterlod tusindvis af boligejere med vandskader, er blevet kaldt det voldsomste regnvejr i 50 år. Men meget tyder på, at der ikke går 50 år før næste gang, mener forskere.
Foto: MIRIAM DALSGAARD

Skybrud. Den ekstreme mængde regn, der ramte København og omegn 2. juli sidste år og efterlod tusindvis af boligejere med vandskader, er blevet kaldt det voldsomste regnvejr i 50 år. Men meget tyder på, at der ikke går 50 år før næste gang, mener forskere.

Hjemmet

Sådan sikrer du din bolig mod vandmasserne

DMI advarer om skybrud i dag - sådan sikrer du bedst din bolig.

Hjemmet

DMI advarer om risiko for oversvømmede veje og kældre i dagens kraftige regnvejr.

Og når regnen kommer, er der en række ting, du selv kan gøre for at sikre dit hus mod vandmasserne her og nu:

 • Rens tagrender, riste og afløb.
 • Tjek at rør og tilslutninger er samlet korrekt og er tætte.
 • Tjek at dæmninger mod vand, render i terræn, faskiner (hulrum under jorden), brønde og dræn er intakte og virker efter hensigten.
 • Tjek at vinduer og døre er lukkede, og at tætningslister lukker tæt. Vær særligt opmærksom på kælder- og tagvinduer samt andre åbninger, som kan komme i kontakt med vandet.
 • Ryd op og fjern løse genstande omkring huset og dæk genstande, der ikke kan tåle vand.
 • Har du installeret højvandslukker, bør du sikre dig, at den virker korrekt.
 • Tøm regnvandstønden (et sted hvor det ikke kan skabe problemer)
 • Vær hjemme.
 • Fjern genstande, for eksempel elektriske apparater, møbler, tæpper og andet indbo inden for vandets rækkevidde, for eksempel fra gulv i kælder og gulv i lavtliggende huse.
 • Sluk for elektriske apparater og andet, der kan komme i kontakt med vandet.
 • Hold dig orienteret om situationen for eksempel gennem telefon, tv, radio og internet.
 • Vær klar til at hjælpe din nabo.

Men også de mere langtidsikrende forholdsregler er værd at tage for danske husejere, der kan forvente kraftige skybrud fremover.

»Jeg synes, man skal forsøge at gøre noget selv, inden skaden opstår. Og det er ikke nødvendigvis de store summer, det drejer sig om. Det handler om at være lidt fornuftig«, siger Tommy Glinvad, bygningssagkyndig hos firmaet Botjek, der blandt andet rådgiver om sikring af bygninger i forbindelse med klimaændringer.

LÆS GUIDE

Tommy Glinvad fokuserer på tre områder, hvor den enkelte boligejer kan sætte ind for at sikre huset mod fremtidens voldsommere vejr. For det første er det vigtigt, at tag og vinduer er tætte. Det kan man for eksempel sikre ved halvårligt at få renset og efterset tagrenderne og kontrollere, at de er tætte.

Desuden skal man sørge for at fjerne ansamlinger af rådne blade fra tagryggen, for eksempel ved ovenlysvinduer. Alt, der forhindrer vandet i at løbe væk, øger risikoen for lækager. Det samme gør trætte, krakelerede fuger i vinduerne. De bør efterses omtrent hvert tiende år, det er nemlig vigtigt, at fugerne er elastiske.

Det andet indsatsområde ligger i eget afløb. Her anbefaler Tommy Glinvad, at man får installeret en såkaldt tilbageløbsstopper. Det er en plastskive i afløbets munding, der tillader vand at løbe nedad, men klapper tilbage og forhindrer opstemmet vand i at bevæge sig tilbage op af afløbet.

LÆS ARTIKEL

Ifølge Tommy Glinvad vil tilbageløbsstopperen typisk blive monteret i et hug sammen med en ny og tæt brønd, og prisen vil ligge i størrelsesordenen 5.000-10.000 kroner. Han understreger, at det er vigtigt, at man får en autoriseret kloakmester til at udføre arbejdet.

Læg haven om
Endelig kan man også gøre noget ved husets omgivelser, så effekten af oversvømmelser fra gaden mindskes. Det er vigtigt, at der ikke er for meget fald ind mod huset, og man kan derfor tænke i at få lagt sin have om, så vandet render væk fra huset, og grave en lavning, der vil kunne tjene som bassin for ekstreme mængder af regnvand.

Tommy Glinvad erkender, at boligejerne under omstændigheder som dem, københavnerne oplevede 2. juli, kan have ekstremt svært ved at dæmme op for vandmasserne.

»Men har man ikke taget nogen forholdsregler, har man jo slet ingen chance; det betyder ikke, at man skal lade være«, siger han.

Sundhedsfarlige skader

Annonce

Artiklen fortsætter efter annoncen

Annonce

Da vandet strømmede ind i stuerne hos Lis Nyboe Hansen, fik hun travlt med at forsøge at redde bøger, tøj og sengetøj, mens hun gik i vand til knæene. 2,10 meter stod det, da det var på sit højeste. Først efter nogle timer havde vandmasserne trukket sig tilbage fra stuerne.

LÆS GUIDE »Men vi gik stadig og sluppede rundt i bare fødder på de fine asketræsgulve. Det var absurd. «, siger Lis Nyboe Hansen. Da de efter tre dage i huset uden elektricitet begyndte at hoste, blev hun og hendes mand genhuset i en lejlighed på Amager, fordi vurderingsmanden sagde, at det var sundhedsfarligt at blive. Lis Nyboe Hansen modtager nu krisehjælp, og det 210 kvadratmeter store hus i Rødovre er blevet tømt for indbo og er i gang med at blive affugtet. 1. oktober står de uden bolig.

FACEBOOK

Redaktionen anbefaler:

Læs mere:

Annonce

For abonnenter

Annonce

Podcasts

Forsiden