Unødvendigt. At fyre op i brændeovnen sparer ikke store mænder penga på varmeregningen.
Foto: THOMAS BORBERG

Unødvendigt. At fyre op i brændeovnen sparer ikke store mænder penga på varmeregningen.

Hjemmet

Brændeovne er unødvendige i moderne huse

Der er ingen synderlig gevinst ved brændeovnsopvarmning i moderne huse, viser ny rapport fra Miljøstyrelsen.

Hjemmet

Der er ikke den store gevinst at hente på varmeregningen ved at udstyre et moderne hus med en brændeovn.

Det konkluderer en ny rapport udgivet af Miljøstyrelsen baseret på en undersøgelse af brændeovne i moderne huse udført af Statens Byggeforskningsinstitut med bistand fra Dansk Standard.

LÆS ARTIKEL

Syv moderne brændeovne blev opsat i seks nye og et ældre hus, og undersøgelsesgruppen var i to tilfælde til stede ved en optænding og målte efterfølgende på varmeudvikling og partikeludslip. For hvert hus udarbejdede gruppen et energiregnskab i form af en varmebalance, der trods en vis usikkerhed illustrerede den opvarmningssituation, som det enkelte hus befandt sig i.

I huset med den bedste varmebalance bidrog brændefyringen med 35 procent af varmebehovet, mens brændefyring i huset med den ringeste varmebalance kun bidrog med 20 procent af behovet.

På baggrund af tallene konkluderer rapporten, at der umiddelbart ikke er noget, der taler for, at brændeovne i nye huse, og måske også i fremtidens huse, kan fungere som kilde til opvarmning, »da moderne huse stadig bliver mere tætte og kun har behov for tilførsel af lidt varme«.

SE TEST

Hvis brændeovnene skal have deres berettigelse i de moderne huse, skal de blandt andet blive endnu bedre til at afgive varme over længere tid og måske endda kobles til et varmelager frem for, som undersøgelsen i visse tilfælde viste, at overophede rummet, hvori ovnen er placeret.

Partikler til indeluften

Når det gælder udslip af partikler viser undersøgelsen, at partikler ikke kun er et spørgsmål om nabogener, som tidligere undersøgelser har peget på, men også kan være til gene for beboerne i huset. Således viser undersøgelsen, at brug af brændeovne let kan give anledning til udslip af partikler direkte til indemiljøet.

Rapporten konkluderer dog, at en stor del af partikelforureningen kan undgås ved »korrekt optænding og ved, at brugeren har den fornødne viden om undertryk og luftbehov ved optænding og genpåfyldning«.

SE GUIDE

Læs hele rapporten her.

Redaktionen anbefaler:

Læs mere:

Annonce

Annonce

For abonnenter

Annonce

Forsiden

Annonce