skybrud. I Hovedstadsområdet er der dobbelt så mange som på landsplan, der har oplevet skader efter skybrud. Men alligevel har kun fire ud af ti af de ramte investeret i klimasikring af deres bolig.
Foto: Bax Lindhardt

skybrud. I Hovedstadsområdet er der dobbelt så mange som på landsplan, der har oplevet skader efter skybrud. Men alligevel har kun fire ud af ti af de ramte investeret i klimasikring af deres bolig.

Hjemmet

Kun hvert femte danske hus er sikret mod skybrud

Under halvdelen af de allerede vandskadede sikrer sig mod nye oversvømmelser.

Hjemmet

Hver femte danske boligejer har oplevet at få vandskader i boligen efter skybrud.

I Hovedstadsområdet er det dobbelt så mange, der har oplevet skader efter skybrud. Det skyldes især skybruddet den 2. juli for snart to år siden, som ramte Hovedstadsområdet hårdest.

Klimaændringer skal tages alvorligt

Men alligevel har kun fire ud af ti af dem, der er ramt af skybrudsskader, investeret i overløbsventiler, faskiner i haven eller andre ting, der kan reducere vandskaderne næste gang, himlen åbner sine sluser.

Det viser en undersøgelse, forsikringsselskabet Codan har lavet. Selskabet har startet en kampagne for at få danske boligejere til at tage truslerne fra ændringerne i klimaet mere alvorligt.

Af dem der ikke har oplevet skader, er det 17 procent, der har investeret i klimasikring, viser undersøgelsen også.

LÆS ARTIKEL

Det manglende lyst til at investere i installationer, der kan sikre boligen mod vandskader og den manglende viden om mulighederne - også for at få tilskud og gode råd - har ført til en del bekymring hos både myndigheder og forsikringsselskaber.

Frederiksberg Forsyning vil derfor sende konsulenter ud til de borgere, der enten er meget udsatte ved skybrud, eller som bor steder, hvor man rentabelt kan nedsive regnvand, pløje faskiner ned i baghaven, anlægge regnbede eller grønne tage for at mindske belastningen på kloaksystemet.

Kristian Beyer, der er chef for forretningsudvikling hos Frederiksberg Forsyning mener, at mulighederne for rådgivning stadig er for ukendte for boligejerne.

Nu er også forsikringsselskabet Codan gået i aktion. Mandag formiddag stoppede 50 ansatte fra Codan og fra WWF Verdensnaturfonden folk i Københavns gader for at fortælle dem, hvad de kan gøre og hvilke økonomiske incitamenter, der kan komme på tale.

For eksempel tilbyder forsikringsselskabet 15 procent rabat på præmien til husforsikringen, hvis boligejeren sørger for at installere et højvandslukke på kloakafløbet i kælderen.

Skybruddet i København 2. juli 2011 kostede forsikringsbranchen 5 milliarder kroner. Alene forsikringsselskabet Codan behandlede i alt 6.500 skader som følge af skybruddet.

»Vi tror, at der er et stort informationsbehov hos boligejerne, når det gælder forebyggelse af vandskader. Derfor gik vi på gaden«, fortæller Jeanette Fangel Løgstrup, direktør for kommunikation og CSR i Codan.

DMI forudser, at de stigende temperaturer på kloden betyder, at de mest ekstreme regnskyl og storme vil forekomme markant hyppigere i Danmark end tidligere. Derfor må danskerne gøre en ekstra indsats for at sikre boligen mod vandskader, lyder det fra Jeanette Fangel Løgstrup:

»Som boligejer kan man gøre meget for at undgå vandskader, når et skybrud rammer landet. Selv små ting som at rense tagrender og sørge for at afløbsriste ikke er stoppet til af blade kan være med til at forhindre vandskader. Bor man i et udsat område, kan det dog være nødvendigt at sikre boligen ved for eksempel at lægge dræn eller installere et højvandslukke«, siger hun.

Redaktionen anbefaler:

Læs mere:

Annonce

Annonce

For abonnenter

Annonce

Forsiden

Annonce