Sortering. Kun 22 procent af danskernes husholdningsaffald bliver genbrugt.
Foto: Per Folkver

Sortering. Kun 22 procent af danskernes husholdningsaffald bliver genbrugt.

Forbrug

Danskerne skal snart genbruge langt mere affald

Rapport giver redskaber, der gør det lettere for især folk i lejligheder at kassere korrekt.

Forbrug

Mælken og gulerødderne er økologiske og bæres hjem i den medbragte indkøbspose. Der er sparebruser i badet, og de hårde hvidevarer har markedets mest sparsommelige energimærker.

Den bæredygtige bevidsthed er i top hos mange danskere, når det gælder indkøb, vand og el, men når vores affald skal ud, ryger genanvendelige materialer som metal, plast og pap i den samme skraldespand og bliver kørt til forbrænding.

Det skal der ændres på; både Danmark og EU har høje ambitioner på affaldsområdet. I Danmark skal vi genanvende 50 procent af vores husholdningsaffald i 2022. På landsplan genanvender vi i øjeblikket kun 22 procent af affaldet fra husholdningerne, og andelen er lavere for folk, der bor i etageejendomme, og højere for beboere i enfamilieshuse. Det viser tal fra Miljøstyrelsen.

»Det kræver en bevidsthedsændring at betragte affald som værdifuld ressource, men folk vil gerne sortere deres affald, hvis de tror på, at det nytter. De savner dog ofte rigtige faciliteter til det og oplever, at det hurtigt bliver besværligt i hverdagen«, siger Agnethe Grøn, antropolog i rådgivningskoncernen Rambøll og leder af projektet ’Bedre affaldssortering starter hos borgeren’.

LÆS ARTIKEL

Sammen med andre fagfolk er hun gået helt tæt på 10 lejlighedsbeboeres affaldsvaner og har identificeret, hvad der sker, fra emballage bliver til affald i deres køkken, og til det ender i den rigtige container i gården.

»I samtalerne med borgerne blev det klart, at viden om affaldet og konkrete, brugervenlige løsninger er afgørende, hvis vi for alvor skal rykke på det her område«, pointerer Agnethe Grøn.

Projektholdet og borgerne har derfor udviklet og testet forskellige løsninger, der kan få folk i etagebyggeri til at sortere mere af deres husholdningsaffald – heriblandt to digitale apps og genbrugsposer med indbygget ’sladrehank’, der gør det muligt at følge med i sine egne affaldsmængder. Se detaljer i boksen og grafikken på højre side.

I tvivl om affald til genbrug

Kan man være sikker på, at affaldet bliver genanvendt? Ryger det ikke bare sammen i én stor dynge i skraldebilen? Der findes flere sejlivede myter om affaldssortering, og de bliver gerne nævnt som en slags forsvar for, at man ikke er så flittig med sorteringen, fortæller Agnethe Grøn.

Lysten til at stå og fedte med tomme tundåser daler også hos borgerne, hvis de oplever, at andre ikke sorterer deres affald. Hvad nytter det så, tænker de ifølge affaldsantropologen.

Og hvis tundåsen oven i købet skal skylles af inden aflevering, er der ikke langt til argumentet om, at den manøvre jo koster vand, og det skal vi spare på.

De 10 borgere, som har fået deres affaldsadfærd gransket, er generelt velorienterede forbrugere med en positiv indstilling til affaldssortering. Alligevel havner de hyppigt i hverdagssituationer, hvor de ikke aner, hvad de skal stille op med affaldet: Er bakken fra det hakkede kød af blød eller hård plast, og kan den overhovedet genbruges, når der er kødsaft på? Og hvordan skal mælkekartonen kasseres, når den både består af karton og plastik?

»Folk har behov for at få de rigtige informationer på det rigtige tidspunkt. Løsninger til smartphonen, som de fleste har ved hånden, er derfor mere oplagte end at skulle lede efter en informationsfolder, man har fået og forlagt«, fremhæver Agnethe Grøn.

Mange oplever, at de bliver påført affald. De mener, at det overordnet set må være politikernes ansvar at nedbringe mængderne – ikke den enkelte borgers, fortæller Agnethe Grøn.

Annonce

Artiklen fortsætter efter annoncen

Annonce

En anden udfordring er opbevaringen af affaldet i lejligheden. Et er at have en skraldepose og få den med ned fra 4. sal. Noget andet er at bøvle med beholdere til forskellige typer affald og få dem tømt, inden de begynder at lugte.

»I Sverige er beholdere til genbrugsaffald en almindelig del af boligindretningen, men herhjemme har vi endnu ikke vænnet os til at have flere forskellige affaldsbøtter. De passer ikke altid ind i indretningen og æstetikken i et fikst køkken«, viderefortæller Agnethe Grøn.

Noget tyder dog på, at genbrugsspandene er på vej ind i varmen – hos Ikea i Danmark er salget af skraldespande og sorteringssystemer vokset omkring 20 procent over det sidste år, oplyser Ikeas sustainability manager Jonas Engberg.

»Da Ikea for et par år siden lancerede et nyt køkkensystem, var et af vores mål at blive bedre til at vejlede kunderne i affaldssortering. Men der er fantastisk stor forskel på, hvordan og hvor meget man sorterer rundt omkring i landet, og hvordan det bliver kommunikeret«, siger Jonas Engberg.

Han har pløjet sig gennem samtlige 98 kommuners hjemmesider og lavet en kvikguide til affaldshåndteringen i de danske kommuner. På Ikeas hjemmeside kan man få et hurtigt overblik og klikke videre til detaljerede informationer hos de enkelte kommuner.

»Vi vil selvfølgelig gerne sælge nogle affaldsspande, men vi engagerer os først og fremmest i det, fordi vi skal bruge mange flere genbrugsmaterialer til fremstilling af vores varer i fremtiden«, forklarer Jonas Engberg.

Bedst til genbrug

En undersøgelse af affaldet på Frederiksberg viser, at en tredjedel af det affald, der er i beholderne til restaffald, kan bruges til genbrug. Alt for meget affald havner forkert. Men det går den rigtige vej: Sammenlignet med 2005 er mængden af affald til genbrug, der havner i restaffaldet, faldet med 25 procent. Det har hjulpet bl.a. at indføre beholdere til metal, hård plast og pap ved etageejendomme.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Annonce

LÆS OGSÅ

I øjeblikket konkurrerer 100 boligforeninger på Frederiksberg om at være bedst til genbrug. Kommunen tjekker deres skraldespande til restaffald i løbet af 2014 for at se, hvor meget der kunne være sorteret til genbrug. Vinderne kåres i november.

Redaktionen anbefaler:

Læs mere:

Annonce

Annonce

For abonnenter

Annonce

Forsiden

Annonce