Da Højesteret for knapt fire år siden afgjorde, at det var i orden, at arbejdende folkepensionister ikke har ret til dagpenge, talte Politiken med den 70-årige lægesekretær Annie Lykke, som mente, at hvis man følger ’opfordringen’ til at arbejde ind i pensionsalderen, så skal man også have de samme rettigheder, som andre lønmodtagere.
Foto: Jens Dresling

Da Højesteret for knapt fire år siden afgjorde, at det var i orden, at arbejdende folkepensionister ikke har ret til dagpenge, talte Politiken med den 70-årige lægesekretær Annie Lykke, som mente, at hvis man følger ’opfordringen’ til at arbejde ind i pensionsalderen, så skal man også have de samme rettigheder, som andre lønmodtagere.

Forbrug

Højesteret: Ingen dagpenge til pensionister - de må smides ud af a-kassen

For fire år siden afgjorde landets højeste domstol, at det var i orden, at folkepensionister i arbejde ikke har ret til dagpenge.

Forbrug

I december 2007 får et medlem af Ledernes Hovedorganisation besked om, at hans medlemskab af a-kassen vil ophøre i april 2008, fordi han er på vej til at fylde 65 år. Det er ifølge loven ikke muligt at få dagpenge, hvis man er berettiget til folkepension.

Det vil den 65-årige mand ikke acceptere, så efter at han har mistet sit job, melder han sig arbejdsløs, og beder om at få udbetalt dagpenge fra april 2009. Det afviser Ledernes Hovedorganisation kort efter med henvisning til lov om arbejdsløshedsforsikring.

Det bliver indledningen til et årelangt juridisk slagsmål. I november 2009 klager interesseorganisationen Ældre Sagen på vegne af manden til Ligebehandlingsnævnet over tvangsudmeldingen af arbejdsløshedskassen, som de betegner som aldersdiskrimination. Klagen bliver året efter afvist af nævnet med den begrundelse, at lov om forskelsbehandling ikke omfatter udbetalinger fra arbejdsløshedskasser.

Ældre Sagen går videre med sagen i Østre Landsret, hvor Beskæftigelsesministeriet bliver stævnet. Her fører advokat Peter Breum sagen for Ældre Sagen.

»Det interessante og principielle i sagen er, at der i mange andre forhold på arbejdsmarkedet er regler mod at diskriminere i forhold til alder. Det gælder for eksempel i fyringsrunder, hvor man ikke bare må fyre de ældre medarbejdere«, siger Peter Breum fra advokatfirmaet Elmer Advokaterne.

Landsretten godkender imidlertid praksis med at tvangsudmelde folkepensionister af a-kasser med en dom i efteråret 2012.

»Det var nok til at forudse, at sagen ville blive tabt i landsretten. Der ville være tale om et nybrud, hvis folk over folkepensionsalderen fik ret til at forsikre mod arbejdsløshed. Sådan en afgørelse vil det være fristende at overlade til landets højeste domstol«, siger Peter Breum.

Men sådan gik det ikke. I 2015 stadfæster Højesteret landsrettens dom, så juridisk er landets a-kasser på sikker grund, når de ikke udbetaler dagpenge til folkepensionister. Det er Kammeradvokaten, som fører sagen for Beskæftigelsesministeriet.

»Normalt er aldersdiskrimination forbudt, men her er der tale om en tilladt form for diskrimination. Populært sagt, så er det tilladt at lade det ene forsørgelsessystem afløse det andet. Arbejdsløshedsunderstøttelse kan man få, til man når en vis alder, og så får man ret til en anden form for forsørgelse – folkepension«, siger advokat Niels Banke.

Redaktionen anbefaler:

Læs mere:

Annonce

Annonce

For abonnenter

Annonce

Forsiden

Annonce