Nye regler fra EU kræver, at plastiklåg skal  fastgøres på plastikflasker, så lågene ikke ender i naturen til skade for miljø og dyreliv.
Foto: Niels Hougaard

Nye regler fra EU kræver, at plastiklåg skal fastgøres på plastikflasker, så lågene ikke ender i naturen til skade for miljø og dyreliv.

Nyt design: 2.000 tons plastik til nye låg skal gøre vand- og sodavandsflasker mindre miljøskadelige

Plastiklåg skal lænkes til plastikflasker, så de små dimser ikke ender i naturen.

Din sodavandsflaske vil skifte udseende. Formentlig kommer den til at minde lidt om mange børns drikkedunke, hvor låget er lænket til en ring rundt om flaskens hals, så det ikke bliver væk.

Kravet om nyt design af plastikflasker stammer fra et EU-direktiv, som blev forhandlet på plads kort før jul. Direktivet forbyder 10 konkrete engangsprodukter af plastik og stiller krav til en masse andre.

Målet er at begrænse plastikspild og plastikforurening. Plastikflasker og plastiklåg bidrager i stort omfang til svineri på europæiske strande til skade for natur og dyreliv.

Nej til dansk undtagelse

Den danske regering forsøgte at få dispensation fra kravet om, at plastlåg skal fastgøres til plastikflasker med den begrundelse, at kravet er overflødigt i Danmark, hvor hovedparten af flasker fra læskedrikke indsamles ganske effektivt gennem det danske pant- og retursystem.

Men der blev ikke givet dispensation, så nu må forbrugere indstille sig på et nyt look, og producenterne må rette ind.

Bryggeriforeningen har beregnet, at designkravet vil kræve 3,8 gram mere plastik per flaske end i dag. Med et årligt forbrug på 546 millioner plastflasker vil det resultere i et merforbrug på 2.075 tons plastik om året.

Ifølge Bryggeriforeningen er kravet ikke blot overflødigt i Danmark, fordi langt hovedparten af lågene indsamles. Det er også miljøskadeligt og dyrt.

»Miljøskadeligt, fordi der årligt skal bruges flere tusinde ton mere plast for at fastgøre lågene, og fordi der derfor ender mere plast i affaldet og i naturen. Dyrt på grund af udgiften til ekstra plastik og omstilling af teknologien på tapperierne. Det er en unødvendig fordyrelse, som forbrugerne risikerer at skulle at betale«, siger direktør Niels Hald i et mailsvar.

Drikkevareproducenterne estimerer, at kravet vil betyde merudgifter på over 100 millioner kroner årligt.

Låget mangler på hver 10. flaske

Tilhængere af ændringen efterlyser dokumentation for, at det nye krav vil resultere i mere plastikaffald i skraldespande og natur. Når 10 procent af de plastikflasker, som afleveres i det danske retursystem, i dag er uden låg, er problemet også relevant her. Og låg fra plastikflasker, som ikke indgår i pantsystemet, er slet ikke afdækket, lyder argumentet.

»Det er på tide, at vi ser alvoren i øjnene og gør op med vores enorme forbrug af engangsplastik. Derfor er jeg lettet over den aftale, vi står med i dag. Vi må og skal mindske vores forbrug, så vi ikke fortsætter med at brødføde de kæmpe plastiksupper i havene og kvæle dyr med vores brug-og-smid-væk kultur«, siger Margrete Auken (SF), der i årevis har kæmpet for forbud og stramninger som plastikordfører for den grønne gruppe i Europa-Parlamentet.

Kravet om, at plastiklåg ikke må kunne adskilles fra beholderen, gælder også papkartoner med plastbelægning som for eksempel juice- og mælkekartoner. Designkravet træder i kraft i 2024.

Redaktionen anbefaler:

Læs mere:

Annonce

For abonnenter

Annonce

Forsiden

Annonce