ugyldig. Viasats ensidige indførsel af en ny et års bindingsperiode på et grundabonnement, bare fordi der blev tegnet et tillæg til den, er netop blevet kendt ulovlig i Forbrugerklagenævnet. Personerne på billedet har vist noget med sagen at gøre. (Skærmdump fra tv-reklame)

ugyldig. Viasats ensidige indførsel af en ny et års bindingsperiode på et grundabonnement, bare fordi der blev tegnet et tillæg til den, er netop blevet kendt ulovlig i Forbrugerklagenævnet. Personerne på billedet har vist noget med sagen at gøre. (Skærmdump fra tv-reklame)

Forbrugersikkerhed

Viasat skal betale 3.000 kroner tilbage til kunde

Viasat må ikke genstarte kunders bindingsperiode på grund af en tillægspakke.

Forbrugersikkerhed

En tidligere kunde hos Viasat skal have over 3.000 kroner tilbage - plus renter - efter at han i en principiel sag har fået ret i en klage til Forbrugerklagenævnet.

Sagen drejer sig om urimelige opsigelsesregler hos Viasat, som har overtrådt forbrugeraftaleloven ved ensidigt at ændre på en gammel abonnementsaftale.

Kunden har nu betalt til sit abonnement i ni måneder for længe, fordi Viasat krævede, at fordi han havde bestilt en tillægspakke med HD-kanaler til sit grundabbonnement, skulle han starte forfra med en periode på et helt år. I det år kunne han så hverken sige tillægspakken eller grundabonnementet op.

LÆS ARTIKEL

Kunden har haft grund-abonnementet hos Viasat siden 2004, og Forbrugerklagenævnet skriver i sin afgørelse i den principielle sag, at selskabet i henhold til forbrugeraftaleloven ikke bare kan lade kunden starte forfra på den lange uopsigelighedsperiode på grundaftalen, bare fordi han bestiller et tillæg til den.

Parterne blev uenige, da kunden tre måneder efter bestillingen af tillægsabonnementet på HD-kanalerne ville opsige både tillægs- og grundabonnementet. Opsigelsen blev afsendt sidste år den 30. juni til endeligt ophør tre måneder senere sidst i september.

Men Viasat afviste opsigelsen med henvisning til, at kunden allerede ved bestillingen havde accpteret, som det senere kom til at stå i den skriftlige aftale, at da tillægsaftalen havde en opsigelsesfrist på 12 måneder, måtte de 12 måneder også - igen - træde i kraft for hovedabonnementets vedkommende.

Men selv om Viasat har aftalen på skrift, afvises den i Forbrugerklagenævnet, fordi det i sig selv er en overtrædelse af Forbrugeraftaleloven, at Viasat ensidigt ændrer vilkårene for det hovedabonnement, som kunden har haft siden 2004.

Og da tillægsaftalen om HD-kanalerne ikke kan bruges uden hovedabonnementet, fører en opsigelse af hovedabonnementet altså til, at også tillægsaftalen må siges op med de samme tre måneders varsel, som kunden mener skal gælde. Og det giver Forbrugerklagenævnet ham ret i.

Et flertal i nævnet lægger også vægt på, at aftalen blev indgået i telefonen, og at kunden først fik aftalen på skrift, efter at den var trådt i kraft. Desuden fremgår det ikke tydeligt, at tillægsaftalen på HD-kanalerne ikke kan bruges uden hovedabonnementet.

»Forbrugerklagenævnet har vurderet, at tv-udbyderen ikke havde ret til at ændre bindingsperioden på hovedabonnementet til 12 måneder, blot fordi forbrugeren tegnede et nyt tillægsabonnement. Den nye bindingsperiode var derfor ugyldig, og da forbrugeren havde været kunde hos tv-udbyderen gennem flere år, kunne han opsige sit hovedabonnement med tre måneders varsel«, siger specialkonsulent i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Henrik L. Sedenmark.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er sekratariat for Forbrugerklagenævnet.

TV-selskaber dominerer klagerne

Netop blandt henvendelser om opsigelsesvilkår og bindingsperioder dominerer betalings-tv-selskaber billedet. I hvert fjerde opkald til styrelsens forbrugerhotline om opsigelse og bindingsperioder, er det et tv-distributionsselskab, der er i fokus.

LÆS OGSÅ

'Den nye forbrugeraftalelov, der trådtre i kraft 1. januar 2010 indførte generelt, at i abonnementsaftaler kan kunden bindes i seks måneder, og at en aftale herefter kan siges op med en måneds varsel.

Men tv-distributørerne har siden haft dispensation til at fastholde en bindingsperiode på 12 måneder og en opsigelsesfrist på tre måneder, hvis de sammen med tv-signalerne har leveret teknisk udstyr til kunden.

Men den dispensation udløber 1. januar 2012, og herefter er branchen stillet lige med for eksempel teleselskaberne.

Fra Viasat forlyder det, at selskabets jurister først skal nærlæse afgørelsen, inden de tager stilling til sagen.

FACEBOOK

Redaktionen anbefaler:

Læs mere:

Annonce

Annonce

For abonnenter

Annonce

Podcasts

Forsiden