Myg, der kan overføre malaria til mennesker, er en plage i den tredje verden. Men det er forbudt at sælge myggenet med insektgift i Danmark.

Myg, der kan overføre malaria til mennesker, er en plage i den tredje verden. Men det er forbudt at sælge myggenet med insektgift i Danmark.

Familieliv

Hel branche ramt af forbud mod myggenet

Butikker, der handler med friluftsudstyr, fjerner imprægnerede myggenet fra hylderne.

Familieliv

Over alt i Danmark pilles myggenet, der er imprægneret med insektdræbende midler, ned fra hylderne.

Miljøstyrelsen har forbudt salg af nettene, fordi deres imprægnering strider mod en paragraf i EU's biociddirektiv og vurderes som sundhedsskadelige.

Forbuddet har også ramt alle de butikker, der forhandler friluftsudstyr.

Ned fra hylderne Blandt de ramte er kæden Friluftsland, som har syv butikker.

»Vi sælger normalt omkring 1.000 imprægnerede net om året. Men efter henvendelsen fra Miljøstyrelsen har vi pillet nettene ned fra hylderne. I stedet har vi indkøbt ikke-imprægnerede net, som vi nu forsøger at markedsføre«, siger indkøbschef Henrik Hafstrøm, Friluftsland, til politiken.dk.

Men i Friluftsland vil man meget gerne sælge net, der er imprægneret med midler mod myg.

»Derfor håber vi på, at der snart opnås officiel godkendelse til markedsføring af imprægnerede net«, siger Henrik Hafstrøm.

Også friluftsbutikker som Fjeld & Fritid og Spejdersport har fået forbud mod salg af nettene.

Anmeldt af privatperson
Det var en privatperson, der henvendte sig til Miljøstyrelsen og gjorde opmærksom på, at der på det danske marked sælges imprægnerede, ikke-godkendte myggenet.

Det fik Miljøstyrelsen til at kontakte alle, der forhandler sådanne net og gøre opmærksom på, at salget skal stoppes.

Læger fik salgsforbud
Rigshospitalets epidemiklinik var blandt modtagerne af forbudsbrevet.

Hospitalet sælger imprægnerede net til rejsende, der skal til malaria-udsatte områder. Netop dér har nettene vist sig utroligt effektive, og de indgår som led i FN's globale bekæmpelse af malaria.

Nettene skønnes at redde titusindvis af menneskeliv i den tredje verden.

'Absurd' forbud
Det har fået tropemedicineren, overlæge Søren Thybo, Rigshospitalet, til at kalde Miljøstyrelsens forbud for 'absurd'.

Så på Rigshospitalet nægter man foreløbig at efterkomme Miljøstyrelsens forbud mod salg af nettene.

Derimod gør udlandsvaccinationen på Statens Seruminstitut udtrykkeligt opmærksom på, at 'det er ulovligt at sælge de pågældende myggenet, og derfor sælges de ikke i vores klinik'.

'Kan være sundhedsskadelige'
I Miljøstyrelsen understreger kontorchef Lea Frimann, at leverandørerne af de imprægnerede myggenet skal søge om godkendelse hos styrelsen, før der kan blive tale om, at salget genoptages.

»Nettene er imprægneret med insektgifte, og de kan være potentielt sundhedsskadelige. Så kravene er ikke til for at genere nogen. De skal beskytte miljø og sundhed«, siger Lea Frimann.

Insektgifte i myggespray
Flere af insektmidlerne findes i øvrigt allerede i godkendt form på det danske marked i ganske almindelige myggespray.

Det gælder eksempelvis permethrin, som netop nu er forbudt i myggenettene.

»Forklaringen på det er, at også dosis spiller en rolle. Og der er forskellige dosis i spray og net«, siger Lea Frimann.

Behandler ansøgning

Netop nu behandler Miljøstyrelsen en ansøgning om at bruge det insektdræbende middel deltamethrin i myggenet.

Denne ansøgning forventes færdigbehandlet den 1. juni i år.

Deltamethrin er ifølge Lea Frimann næsten identisk med permethrin.

Frimann vil derfor ikke udelukke, at ansøgninger om at få markedsføring til eksempelvis permethrin vil kunne behandles relativt hurtigt, fordi styrelsen så vil have de nødvendige oplysninger til brug for en eventuel godkendelse på hånden.

Redaktionen anbefaler:

Læs mere:

Annonce

Annonce

For abonnenter

Annonce

Podcasts

Forsiden

Annonce