Foto: JENS DRESLING
Familieliv

Antallet af dræbte cyklister er halveret på to år

Vintervejret spiller ind, men udviklingen er også et resultat af tekniske forbedringer.

Familieliv

I årene 1998 til 2008 mistede i gennemsnit 50 cyklister hvert år livet i trafikken, så det vækker glæde i Dansk Cyklist Forbund og Rådet for Sikker Trafik, at antallet i 2009 og 2010 ifølge politiets statistik er halveret til hhv. 25 og 26 ofre.

»Vi har jublet over udviklingen, som viser, at det ikke er så farligt at cykle, som kampagnerne nogle gange kan give indtryk af. Og udviklingen ser ud til at fortsætte. Min personlige opgørelse viser, at der i årets første fire måneder har været fem dødsfald blandt cyklister«, siger cyklistforbundets formand, Claus Steffen Hansen.

Den opmuntrende tendens ser også ud til at gælde antallet af alvorligt tilskadekomne cyklister, som politiet sidste og forrige år registrerede henholdsvis 392 og 494 tilfælde af. Her var der det forudgående tiår et gennemsnit på cirka 700 tilfælde om året.

LÆS ARTIKEL

En del af forklaringen på nedgangen i dødsfald og alvorlige skader er givetvis hårdt vintervejr – folk har simpelt hen kørt mere forsigtigt eller helt ladet cyklen stå i en periode. Tallene er også så små, at statistiske tilfældigheder spiller ind.

Men der er alligevel grund til at tro, at udviklingen markerer en ny tendens og ikke blot skyldes, at vi cykler mindre. For efter en nedgang i antallet af kørte kilometer på 10-15 procent i 1990’erne har cykeltrafikken ifølge Vejdirektoratets cykelindeks siden stabiliseret sig, og den er stigende i bl.a. København, Frederiksberg, Odense, Aarhus og Aalborg.

»Der er grund til at tro, at de færre dødsfald og alvorlige skader skyldes øget fokus i medierne på cyklisters sikkerhed, samt at der rundt i kommunerne er lavet masser af tekniske forbedringer i forbindelse med vejkryds, cykelstier og lignende«, siger Claus Steffen Hansen fra Dansk Cyklist Forbund med henvisning til bl.a. Færdselssikkerhedskommissionens handlingsplan fra 2007.

LÆS GUIDE

Dokumentationschef Jesper Sølund fra Rådet for Sikker Trafik er enig:

»Der er tale om en systematisk indsats gennem flere år af mange parter, og det har heldigvis en effekt, når myndigheder, interesseorganisationer, kommuner, branchefolk, skoler etc. arbejder for et fælles mål«, siger han og nævner som eksempel indsatsen mod højresvingulykker, som bl.a. omfatter tilbagetrukket stoplinje, kontrol af spejle og kampagner.

Han mener også, det har betydning, at andelen af cyklister, som bruger cykelhjelm, er steget fra 15 til 25 procent i løbet af to år.

LÆS ARTIKEL

»For 10 år siden døde cirka 25 cyklister årligt efter kraniebrud. I 2009 skete det for 9 mennesker«, siger Jesper Sølund og nævner, at den fremadrettede indsats for cyklisters sikkerhed skal have fokus på bl.a. vejkryds og cyklisters stigende trængselsproblemer i byerne.

Der er i den grad plads til yderligere forbedring. Ifølge Ulykkesregisteret, som baseret på stikprøver udregner et skøn over forekomsten af cykelulykker på landsplan, måtte over 25.000 mennesker i 2009 på skadestuen efter cykelulykker.

Heldigvis kan man selv gøre meget for at undgå at havne i den statistik.

Redaktionen anbefaler:

Læs mere:

Annonce

Annonce

For abonnenter

Annonce

Podcasts

Forsiden