Brud. 18.000 børn går hvert år fra en tilværelse i en samlet familie til at blive skilsmissebørn.
Foto: THOMAS BORBERG

Brud. 18.000 børn går hvert år fra en tilværelse i en samlet familie til at blive skilsmissebørn.

Familieliv

Eksperter: Børn får for lidt hjælp, når far og mor skal skilles

18.000 børn oplever hvert år en skilsmisse uden at få hjælp til at håndtere omvæltningen.

Familieliv

Når kærligheden er forsvundet, eller konflikterne er blevet for store, og mor og far vælger at gå hver til sit, bliver børnene alt for ofte glemt.

Forældre, der er i gang med at blive skilt, er gode til at søge professionel hjælp til at klare sig gennem en skilsmisse, men børnene må klare sig selv.

Kun 11 procent af de hvert år i alt 20.000 børn, der oplever, at deres forældre går fra hinanden, får professionel hjælp til at håndtere krisen, hvorimod 29 procent af forældrene får professionel hjælp til at tackle konflikter i forbindelse med skilsmissen. Det viser en megafonundersøgelse foretaget af Egmont Fonden.

Børn tilpasser sig
»Som voksen skal man tage vare på rigtig mange ting, og hvis barnet ikke har en tydelig reaktion, kan både lærere og forældre tænke, at barnet tager det godt«, siger Annette Due Madsen, psykolog og centerleder på Center for Familieudvikling.

LÆS OGSÅ

En anden årsag til, at få børn får professionel hjælp i forbindelse med skilsmisse, kan ifølge Annette Due Madsen være, at skilsmisse er blevet så almindeligt, at det ikke opfattes som en stor livsbegivenhed, hverken i klassen eller i byen.

Hun oplever ofte, at man i samfundet glemmer, at børn har en særlig evne til at tilpasse sig, og når de ser, at mor er ked af det, eller at far har fået en ny kæreste, vil de ikke skabe flere problemer.

»Børnene fornemmer, hvad der er brug for, og så tager de ansvar for det«, siger Annette Due Madsen. Hun mener, at det er medvirkende til, at børnene kan komme til at gå meget alene med deres følelser.

LÆS OGSÅ

Ifølge Anna Prip, familieterapeut med særligt fokus på børn i sorg og forfatter til to bøger om børn og skilsmisse, er en skilsmisse et muligt livstraume. Børnene er fuldstændig magtesløse i en situation, hvor hele deres livsgrundlag forsvinder.

»Børns liv er uigenkaldeligt forandret, når forældrene bliver skilt«, siger Anna Prip.

Med eller uden konflikt
Anna Prip oplever ofte, at selv i familier, hvor skilsmissen ikke har et højt konfliktniveau, mistrives børnene alligevel.

»Det, alle har brug for, især børn, det er at blive set, der hvor man er. Hvis omverdenen udelukkende ser, at de voksne godt kan finde ud af at kommunikere, ser de ikke, at der er et barn, som faktisk har fået revet det liv, som det kendte og følte sig tryg i, op med rode«.

I megafonundersøgelsen svarede kun 8 procent af de adspurgte, at de ikke oplevede, at deres skilsmisse var konfliktfyldt.

»Hvis de to mennesker, som barnet elsker højt, ikke bryder sig om hinanden eller taler nedladende om hinanden, kommer barnet i en indre konflikt«, siger Anna Prip.

En konflikt, der ifølge hende kan få store konsekvenser for det enkelte barn.

Det understøttes af en rapport udarbejdet af Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI) om børn og unge i Danmark. Undersøgelsen viste, at skilsmissebørn oftere dukker op i statistikker som ’udsatte’. En kategori, der dækker over, at de langt oftere indgår i statistikker om misbrugsproblemer; de ryger og drikker mere, de optræder oftere i kriminalregistre, og flere falder hurtigere ud af uddannelsessystemet.

Derudover kæmper mange børn, der oplever en skilsmisse, med ensomhed.

»Hvis ikke der er nogen, der ser en, føler man sig alene, og det er det værste, vi sociale væsener kan bliver udsat for, at vi er alene midt i en menneskemængde«, siger Anna Prip og tilføjer, at det kan føre til ensomhed og depression.

40 millioner til børnene
Egmont Fonden ønsker at skabe bedre forhold for skilsmissebørn. Derfor sætter fonden 40 millioner kroner af til skilsmisseområdet over de næste fire år.

Pengene skal bruges til at sætte fokus på skilsmissebørns trivsel.

»Visionen er, at intet barn skal føle sig alene på grund af forældrenes skilsmisse«, siger Grethe Nymark, konstitueret leder i Egmont Fondens støtte- og bevillingsadministration.

De 40 millioner kroner skal støtte initiativer på tre områder. Flere børn skal høres, flere forældre skal have større viden om de negative konsekvenser for børnene, og man ønsker at få flere voksne til at engagere og støtte barnet.

De 40 millioner er endnu ikke øremærket til specifikke projekter, men 3. december er sat som frist for ansøgning om penge til projekter.

»Vi ser det som starten på en bevægelse med henblik på at give børn og unge de bedste rammer, når forældrene bliver skilt«, siger Grethe Nymark.

Også Anna Prip er overbevist om, at det, der skal ændre på de triste statistikker, er et oplysningsarbejde, som kan være med til at skabe en ny opfattelse af skilsmissebørns behov.

»Det kommer til at ændre livet til det bedre for rigtig mange delebørn i Danmark«.

Redaktionen anbefaler:

Læs mere:

Annonce

For abonnenter

Annonce

Podcasts

Forsiden