Nuser. De er søde, de små, men kan også frustrere en del forældre, som ikke kan få maden ned i baby.
Foto: THOMAS BORBERG (arkiv)

Nuser. De er søde, de små, men kan også frustrere en del forældre, som ikke kan få maden ned i baby.

Familieliv

Småbørn lider af spiseforstyrrelser

Læger møder stadig flere børn fra 0 til 3 år, der ikke vil spise. I mange sager skyldes det forholdet til moderen.

Familieliv

Helt små børn bliver i stigende omfang henvist til hospitaler på grund af spiseforstyrrelser.

Nogle gange skyldes det fysiske eller psykiske handikap hos barnet.

Men ofte hænger forstyrrelsen sammen med, at forholdet mellem mor og barn har udviklet sig så problematisk, at der er tale om en relationsforstyrrelse, forklarer overlæge, dr.med. Anne Mette Skovgaard.

Hun er forskningsleder ved Glostrup Hospitals specialafsnit for småbørn med spiseforstyrrelser, hvor hun oplever »en markant stigning i henvisninger af små børn«.

LÆS OGSÅ

»Det er et omfattende problem. Vi har endnu ikke dokumentation for, om problemet er blevet større i løbet af årene, eller om det handler om større bevidsthed, men det er klart min oplevelse, at vi ser en forværring«, siger Skovgaard, der bakkes op af andre læger og sundhedsplejersker.

Flere hospitaler oplever forværring

Også Bispebjerg Hospital, Odense Universitetshospital og Risskov har i de senere år intensiveret indsatsen. »Vi ser helt bestemt samme mønster som i Region Hovedstaden. Der er mange forhold, der spiller sammen, når et barn får spiseforstyrrelser, men de fleste, vi får henvist, viser vanskeligheder i mor-barn-relationen«, siger overlæge Gitte Retbøll, spædbørnspsykiatrisk afsnit i Risskov. 20-30 procent af alle børn har spiseproblemer i det første leveår, uden at det ender alvorligt. Men for cirka fem procent af gruppen – omkring 750 børn årligt – udvikler det sig til helbredsproblemer, vurderer Anne Mette Skovgaard. Problemerne kan både opstå i løbet af ammeperioden eller ved overgangen til skemad. Hvis en spiseforstyrrelse udvikler sig, kan barnet ende med slet ikke at føle sult og risikere at blive underernæret. I værste fald er der brug for mad via sonde. Der kan opstå et skævt forhold mellem mor og barn på grund af stress, dårligt selvværd, manglende koncentration og for lidt støtte efter fødslen, vurderer flere, heriblandt overlæge på Herlev Hospitals børneafdeling Bodil Moltesen: »I dag er mange forældre mere i tvivl om deres forældrekompetencer. De overvældes af informationer om, hvad der er godt og skidt for barnet, og det tager opmærksomheden væk fra kerneydelsen, som er relationen til barnet«, siger hun. Sundhedsplejersker genkender problemet Fagfolk understreger, at det kan være svært at afklare, om en relationsforstyrrelse er opstået, fordi barnets spiseproblemer belaster moderen psykisk. Eller om barnet udvikler problemerne, fordi moderen i udgangspunktet er sårbar. Formand Susanne Hede fra Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker genkender problemet. Hun arbejder i Aarhus, hvor der er over to måneders ventetid for mødre, der ønsker ekstra hjælp fra sundhedsplejersken med videooptagelser, der hjælper til at udvikle relationen til ens barn. »Nybagte mødre har ofte for mange ting kørende ved siden af. De giver sig ikke selv plads til bare at være i nærværet med deres barn. Det lyder enormt gammeldags, men man har brug for fred og ro omkring sig«, siger Susanne Hede. I foråret kommer Sundhedsministeriet med nye anbefalinger om fødsels- og forældreforberedelse.


Redaktionen anbefaler:

Læs mere:

Annonce

Annonce

For abonnenter

Annonce

Forsiden

Annonce