Få avisen leveret hele julen: 15 aviser for kun 199 kr.

familieliv. Der er brug for mere tid til familien og mindre stress i børnefamilierne, mener et nyt netværk, der vil arbejde for en bedre familiepolitik i Danmark. (Arkivfoto)
Foto: LÆRKE POSSELT

familieliv. Der er brug for mere tid til familien og mindre stress i børnefamilierne, mener et nyt netværk, der vil arbejde for en bedre familiepolitik i Danmark. (Arkivfoto)

Familieliv

Ny bevægelse vil have bedre familiepolitik i Danmark

Debattører stifter et netværk, der skal hjælpe pressede børnefamilier.

Familieliv

Politikerne har alt for længe ladt børnefamilierne i stikken, mens fokus har været på forbrug, produktivitet og effektiviseringer. Det mener stifterne af Familiepolitisk Netværk, som er en ny bevægelse, der har det som erklæret mål at få familiepolitikken på dagsordenen ved næste folketingsvalg.

»Familiepolitikken har været nedprioriteret hele vejen op gennem 00’erne og indtil nu, og jeg tror, det er derfor, vi det seneste cirka halve år har set, at debatten om de pressede børnefamilier i den grad har præget medierne. Børnefamilierne har været klemt for længe, og der er behov for, at der kommer en bedre balance mellem arbejdsliv og familieliv«, siger den ene af stifterne, freelancejournalist og debattør Sofie Maria Brand.

Hun henviser blandt andet til tal, der kom frem for nylig om, at hver tredje forælder har afleveret et sygt barn i daginstitution, og at to ud af tre mødre og hver anden far i Rockwoolfondens undersøgelse af fritid fra 2014 angiver, at de næsten altid er stressede.

Sammen med direktøren for den idépolitiske tænketank Cura, Karen Lumholt, lancerede hun i denne uge det nye netværk, som har base i en Facebook-gruppe, hvor alle kan være med.

»Netværket skal samle de kræfter, der allerede er derude, så vi kan danne fælles fodslag. Ambitionen er, at vi skal have alle mulige mennesker med. Både eksperter, der forsker i området, lokalpolitikere og folketingsmedlemmer, fagforeninger og organisationer og ikke mindst de helt almindelige forældre, der kæmper for at få hverdagen til at hænge sammen. De er jo de ægte eksperter«, forklarer Sofie Maria Brand og opfordrer alle til at gå ind og melde sig under fanerne på Facebook.

Chistiansborg-politikere skal på banen

Familiepolitisk Netværk planlægger en stor familiepolitisk konference i Landstingssalen på Christiansborg til februar i samarbejde med Forældrenes Landsforening, FOLA, og tænketanken Cura. Håbet er, at netværket inden da vil have vokset sig så stærkt, at der er folketingspolitikere fra alle dele af det politiske spekter med.

»Vi kan se, at vi appellerer bredt til lokalpolitikere, som gerne vil have familiepolitikken på dagsordenen. Nu mangler vi bare at få Christiansborg-politikerne mobiliseret. De er nødt til at tage familiernes opråb alvorligt«, mener Sofie Maria Brand.

Nogle af de temaer, som initiativtagerne til Familiepolitisk Netværk mener bør komme på dagsordenen, er livsfasepolitik, forældres stressniveau, retten til at passe syge børn og bedre mulighed for at arbejde deltid, når børnene er små, dele et fuldtidsjob og halvdagspasning i daginstitutionerne.

Norge og Sverige er foran

Man kunne vælge at lade sig inspirere af vores nordiske søsterlande Norge og Sverige, hvor familiepolitikken er langt mere udbygget, pointerer initiativtagerne og refererer til, at i Norge har man kontantstøtte, der gør det muligt at arbejde på nedsat tid i det første år efter barselsorlov, og forældre har ret til hver 10 barnets sygedage.

Svenskerne har 69 ugers barselsorlov (mod 52 uger i Danmark), ret til deltid indtil barnet fylder otte år og 60 omsorgsdage per forælder til at være hjemme med et sygt barn, hvor man får udbetalt 80 procent af sin løn af Försäkringskassan.

Redaktionen anbefaler:

Læs mere:

Annonce

Annonce

For abonnenter

Annonce

Forsiden

Annonce