OMSORG. I Sverige har forældre ret til i alt 120 årlige barnets sygedage per barn. Mariah Carsen og hendes mand har flere gange været hjemme i en uge ad gangen med syge børn. Hun kalder den svenske ordning for et utroligt privilegium. »Min arbejdsgiver har aldrig nogen indvendinger eller kommentarer, når jeg er hjemme med et sygt barn«, sagde hun, da Politiken besøgte en svensk børnehave i august 2014. (Arkivfoto)
Foto: Peter Klint

OMSORG. I Sverige har forældre ret til i alt 120 årlige barnets sygedage per barn. Mariah Carsen og hendes mand har flere gange været hjemme i en uge ad gangen med syge børn. Hun kalder den svenske ordning for et utroligt privilegium. »Min arbejdsgiver har aldrig nogen indvendinger eller kommentarer, når jeg er hjemme med et sygt barn«, sagde hun, da Politiken besøgte en svensk børnehave i august 2014. (Arkivfoto)

Familieliv

Politikere åbner op for flere barnets sygedage

Politikere fra højre til venstre erklærer sig klar til at se på evt. lovgivning.

Familieliv

Måske er der godt nyt på vej til danske børnefamilier, der kæmper med at få arbejdsliv og familieliv til at hænge sammen, når børnene er syge.

Her til eftermiddag mødtes politikere fra begge partifløje nemlig til paneldebat om fremtidens familiepolitik, og fra både højre og venstre åbnede de op for, at det nok er på tide at se på, om det er hensigtsmæssigt, at forældre kun har ret til barnets 1. sygedag eller - hvis man er rigtig heldig - barnets 2. sygedag.

Diskussionen foregik som en del af en stort anlagt familiepolitisk konference, som blev holdt på Christiansborg i dag.

Svensk model inspirerer politikerne

Her erkendte flere politikere, at de har forsømt familiepolitikken de seneste år under den økonomiske krise, men at det nu er på tide at få den på dagsordenen i folketingssalen. Blandt andet ved at se på, om der skal indføres flere barnets sygedage.

»Det er oplagt at undersøge Sveriges model med sygedage og se, om vi kunne lære noget af den. For eksempel kunne man indføre en tidskonto for hver forælder, hvor man så kan hæve tid hver gang, barnet er sygt eller skal til lægen«, foreslog SF’s socialordfører Trine Pertou Mach (SF) med henvisning til en af eftermiddagens oplægsholdere, som kom fra den svenske Försäkringskassan.

Försikringskassan finansierer, at svenske forældre har ret til 120 sygedage per barn per år, indtil barnet er 12 år. Når en af forældrene tager barnets sygedag, får de udbetalt 80 procent af deres normale løn via Försäkringskassan. Sådan har det fungeret i 40 år, fortalte oplægsholderen Niklas Löfgreen, familieøkonomisk talsperson.

Folketingskandidat for Venstre og socialordfører for Venstre i Københavns Borgerrepræsentation Karina Rohrberg Jessen gik så vidt som til at sige, at familiepolitikken skal øverst på dagsordenen, og at:

»Den danske ordning med barnets 1. sygedag er et klokkeklart eksempel på, hvor ekstremt gammeldags vores politik på familieområdet er indrettet. Barnets 1. sygedag er et levn fra dengang, der fandtes pensionerede bedsteforældre med masser af tid og hjemmegående nabokoner, der lige kunne se efter poden«.

Hun erklærede, at hun ikke var spor nervøs for økonomien i at indføre flere barnets sygedage.

»Jeg behøver ikke at kende bundlinjen, før jeg kan fastslå, at det er en god investering at bruge penge på et godt børneliv og forebygge stress blandt forældre. Det vil komme samfundet til gode - også økonomisk«.

EL: Nu skal vi tage nogle beslutninger

Rosa Lund, børne- og familieordfører for Enhedslisten, tog resten af panelet i ed og bad dem forpligte sig på, at »næste gang, vi diskuterer familiepolitik, så bliver det i folketingssalen, så vi også kan få taget nogle beslutninger«.

Hun fortalte, at hun selv har arbejdet i en vuggestue som pædagogmedhjælper i fire år.

»Det var ikke spor sjovt for hverken børn, forældre eller personalet, når børnene blev afleveret, selv om de var syge. Det er en kamp for os politikere, at børnefamilierne ikke skal væres så pressede, at de er nødt til at aflevere syge børn«, sagde hun og fulgte dermed op på en pointe fra en anden af eftermiddagens oplægsholdere - FOA's formand Dennis Kristensen – som erklærede, at det ville være helt umuligt for arbejdsmarkedets parter at opnå enighed om at indføre en model a la den svenske.

»Vi kan ikke aftale os ud af det; der skal lovgivning til«, sagde han.

Annonce

Artiklen fortsætter efter annoncen

Annonce

En repræsentant fra LO holdt også oplæg og havde samme budskab til politikerne. Hos Socialdemokraterne opfordrede familieordfører Julie Skovsby (S) dog til, at arbejdsmarkedets parter sidder med ved bordet, hvis politikerne skal ind at lovgive om retten til barnets sygedage.

»For det første vil jeg gerne høre arbejdsgivernes syn på sagen. Hvem ved - måske kan der findes en fælles holdning? Jeg vil i hvert fald gerne holde fast i, at i Danmark har vi den danske model, hvor den slags normalt aftales via overenskomsterne. Men når det er sagt, så er jeg enig i, at diskussionen om sygedage er meget væsentlig, og jeg er optaget af at forbedre børnefamiliernes vilkår. For eksempel ved at lære af, hvordan de gør i Sverige«.

Også Dansk Folkepartis børne- og familieordfører Karin Nødgaard (DF) kaldte den svenske model »spændende« og »perspektivrig«.

»Jeg har en masse spørgsmål, særligt til økonomien i den, men den er vældig interessant. Lad os få en politisk debat om, hvad der er forældrenes eget ansvar og hvad, der er samfundets. Familiepolitikken har alt for længe levet en alt for omtumlet tilværelse«, lød Karin Nødgaards opfordring.

Efter paneldebatten var medarrangør af konferencen og medstifter af bevægelsen Familiepolitisk Netværk Sofie Maria Brand opløftet over politikernes udmeldinger.

»Noget af det mest fantastiske var, at der var åbninger for at se på det med sygedagene og andre dele af familiepolitikken lige fra den yderste venstrefløj til den yderste højrefløj. Det er et meget vigtigt skridt, der blev taget i dag«.

Redaktionen anbefaler:

Læs mere:

Annonce

For abonnenter

Annonce

Podcasts

Forsiden

Annonce