host. Det er værst, hvis det er en dieselbil, der forurener, viser den nyeste forskning om luftforureningen i København og på Frederiskberg.
Foto: Thomas Borberg (arkiv)

host. Det er værst, hvis det er en dieselbil, der forurener, viser den nyeste forskning om luftforureningen i København og på Frederiskberg.

Sundhed

Bilos og brændeovne dræber 67 københavnere om året

Ny forskning sætter tal på, hvor farlig forureningen er i hovedstaden.

Sundhed

Hver eneste uge dør mindst én københavner for tidligt på grund af den luftforurening, der bliver udledt i København og Frederiksberg Kommuner.

Det viser en ny rapport fra DCE, Nationalt Center for Miljø og Energi under Aarhus Universitet, som er bestilt af Københavns Kommune,skriver DR Nyheder.

Rapporten konkluderer, at 67 københavnere hvert år mister livet før tid af lokale kilder til forurening, og at det særligt skyldes bestemte kilder til luftforurening.

Dieselbilerne er de værste »Det er udledning fra brændeovne og vejtrafik, der udgør de største kilder inden for Københavns grænser«, fortæller Jørgen Brandt, der er seniorforsker på Aarhus Universitet og en af forfatterne bag rapporten, til DR Nyheder.

I trafikken er det særligt udstødningsgassen fra dieselbiler, som har en sundhedsskadelig effekt. Varebiler, store lastbiler og busser bidrager også til en stor del af forureningen i hovedstaden på trods af, at de udgør en lille procent del af trafikken.

De lokale kilder til luftforurening i København er ikke kun skyld i tidligere dødsfald, men gør også københavnerne syge.

Ifølge rapporten er den årsag til næsten 1.500 af københavnernes ugentlige sygedage, og på årsbasis forårsager den lokale luftforurening 12 tilfælde af lungekræft, 76 tilfælde af bronkitis og godt 20.000 episoder med hoste blandt børn og voksne.

Luftforureningen rammer særligt børn hårdt, men det er især svagelige og ældre, der i forvejen har luftvejslidelser eller hjertekarsygdomme, der ender med at dø for tidligt af luftforureningen.

Risikoen er størst inde i selve byen

Rapporten slår fast, at det er betydeligt mere risikofyldt af bo inde i selve København og på Frederiksberg end i kommunerne rundt om hovedstaden på grund af den høje partikelforureing og befolkningstæthed.

Seniorforsker Jørgen Brandt forklarer videre, at danskere bosat på landet generelt er udsat for mindre luftforurening.

»Inde i byerne får de alt det, der er på landet plus et yderligere bidrag fra de kilder, der ligger inde i byen. Så man er mere udsat, hvis man er inde i byerne«, siger han til DR Nyheder.

Der er dog ikke så slemt at bo i byen, hvis man undgår de trafikerede gader.

Tidligere forskning har vist, at personer, der bor inden for 50 meter af en stærkt trafikeret vej, har øget risiko for at dø for tidligt af hjerte- og lungesygdomme. I forhold til motorveje er afstanden 100 meter.

Redaktionen anbefaler:

Læs mere:

Annonce

Læs mere

Annonce

For abonnenter

Annonce

Forsiden

Annonce