LUFTFORURENING. Hvis man står på gaden, så betyder trafikken inde i byen meget, men står man i en park, så kommer næsten 90 procent af luftforureningen fra uden for byen.
Foto: JONATHAN BJERG MØLLER

LUFTFORURENING. Hvis man står på gaden, så betyder trafikken inde i byen meget, men står man i en park, så kommer næsten 90 procent af luftforureningen fra uden for byen.

Sundhed

Meget af Københavns luftforurening er blæst herop fra Europas storbyer

Luftforurening i København koster 4 milliarder kroner årligt, viser rapport.

Sundhed

Luftforureningen i København og Frederiksberg Kommune koster årligt samfundet 4 milliarder kroner og 540 menneskeliv.

Det viser en ny rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet, som Københavns Kommune har fået lavet.

De 4 milliarder dækker både over omkostningerne ved de for tidlige dødsfald, et øget sygefravær og andre negative helbredseffekter skabt af luftforureningen.

SE DOKUMENTATION her ( eksternt link)

Af rapporten fremgår det, at 540 personer mister livet for tidligt grundet luftforureningen i de to kommuner. Cirka 70 af de for tidlige dødsfald skyldes forurening, der kommer fra de to kommuner, mens de resterende cirka 470 dødsfald forårsages af forurening, der kommer ind i København fra resten af Danmark og verden.

Luftforureningen udledt i de to kommuner koster cirka 500 millioner kroner årligt i indirekte helbredsomkostninger, dvs. udgifter ved større sygefravær og behandling af de sygdomme, som forureningen forårsager.

Brændeovne og biler er dræber
Det er hovedsageligt biler og brændeovne i København og Frederiksberg, der foranlediger de cirka 70 dødsfald.

»Vi har set på, hvilke kilder der foranlediger de her dødsfald. Og det er særligt brændeovne og biler. Brændeovne står for cirka 75 procent af bidraget fra København , og biler står for cirka 25 procent«, siger Jørgen Brandt, der er en af forskerne bag rapporten og seniorforsker ved Nationalt Center for Miljø og Energi på Aarhus Universitet.

I trafikken er det særligt udstødningsgassen fra dieselbiler, som har en sundhedsskadelig effekt. Varebiler, store lastbiler og busser udgør kun en lille procent del af trafikken i hovedstaden, men bidrager alligevel til en stor del af forureningen.

Jørgen Brandt fortæller, at det er første gang, man har fået en komplet opgørelse over hvor mange af helbredseffekterne, (fx de tidlige dødsfald) i København og Frederiksberg, luftforureningen udledt i kommunerne rent faktisk er skyld i.

Det er derfor også første gang, at der er foretaget en økonomisk afregning i forhold til, hvad forureningen udledt i de to byer koster samfundet.

Forureningen kommer også ude fra
Forskerne bag rapporten var overraskede over, at en stor del af forureningen i de to kommuner faktisk kommer ude fra.

»Hvis man står på gaden, så betyder trafikken inde i byen meget, men står man i en park, så kommer næsten 90 procent af luftforureningen fra uden for byen. Det var en overraskende opdagelse, at københavnere selv kan gøre meget lidt ved det«, siger Jørgen Brandt.

Men det kommer an på, hvilket kemisk stof i luftforureningen, man ser på. Inde i byen er det nemlig særligt partikler og kvælstofdioxid, som står for den farlige del af forureningen, forklarer han.

»Står man i en gade i København, så er det kun 20 procent af partiklerne, som kommer fra selve gaden, 10 procent fra København og resten ude fra (70 procent af partiklerne, red). Derimod kommer 70 procent af kvælstofdioxiden fra trafikken i den gade, man står i, og 15 procent kommer fra resten af byen, og 15 procent fra Danmark og resten af verden«, siger Jørgen Brandt.

Annonce

Artiklen fortsætter efter annoncen

Annonce

Selv om kommunerne ”kun” står for en mindre del af luftforureningen, så har den såkaldte interne forurening stadig en stor indflydelse på befolkningens sundhedstilstand i områderne.

Ifølge rapporten er den lokale luftforurening årsag til næsten 1.500 af københavnernes ugentlige sygedage,12 tilfælde af lungekræft, 76 tilfælde af bronkitis og godt 20.000 episoder med hoste blandt børn og voksne.

Vinden bringer forureningen

Grunden til at der kommer meget forurening ude fra skyldes blandt andet vindretningen.

»Danmark ligger i vindretningen af andre lande i Europa, og derfor er luftforureningen højere i Danmark end den ellers ville være. Luftforurening fra Holland, Belgien og Luxembourg rammer os, fordi vinden typisk kommer fra sydvest. Og det giver et væsentligt bidrag til partikelforureningen. Det er faktisk kun ca. 25 procent af den samlede partikelforurening i Danmark, som vi selv bidrager til«, fortæller Jørgen Brandt.

Lige nu er det samlede antal af for tidlige dødsfald grundet luftforurening i Danmark dog nedadgående. I 2000 var det årlige antal 4.000 personer, mens det i 2013 er på 3.300. Det samlede antal forventes at falde til 2.200 i 2020.

»Det er nedadgående, grundet de reguleringer, som sker på EU-niveau, hvor man har meget fokus på reguleringen af luftforureningen over tid«, siger Jørgen Brandt.

LÆS MERE

Artiklen fortsætter efter annoncen

Annonce

Københavns Kommune har fået forfærdiget rapporten som et led i udarbejdelsen af ’renluftplaner’ for kommunen. I den forbindelse har det været nødvendigt at få byens egen udledning af luftforurening kortlagt i forhold til det samlede forureningsniveau.

Undersøgelsen har derfor både afdækket, hvor meget forurening de to kommuner selv står for, hvilke kilder der er skyld i forureningen og hvor mange sygdomme og for tidlige dødsfald, der skyldes luftforureningen byerne selv udleder.

Redaktionen anbefaler:

Læs mere:

Annonce

Mest læste

  • Annonce

Annonce

For abonnenter

Annonce

Forsiden

Annonce