screening. Er der blod i afføringsprøven, vil man blive inviteret til yderligere undersøgelser for tarmkræft.
Foto: FINN FRANDSEN

screening. Er der blod i afføringsprøven, vil man blive inviteret til yderligere undersøgelser for tarmkræft.

Sundhed

Læger: Ny kræftpjece giver forkert information til borgere

Sundhedstyrelsen afviser, at materiale om tarmkræftscreening er misvisende.

Sundhed

Sundhedsstyrelsen bevæger sig på kanten af den sundhedslov, den selv er sat i verden for at overvåge.

Sådan bastant lyder kritikken i dagens Kronik, der er skrevet af lektor og speciallæge i almen medicin John Brodersen og Ole J. Hartling, der er overlæge, dr.med.

De kritiserer det informationsmateriale, som Sundhedsstyrelsen bruger i forbindelse med det netop igangsatte screeningsprogram for tarmkræft.

Lægerne mener, at folderen lover mere, end screeningsprogrammet kan holde.

At programmets negative konsekvenser nedtones og »bagatelliseres«. Samt at screeningens skadelige virkninger beskrives som »ikke gennemskuelige«.

»Den nye informationsfolder om screening for tarmkræft informerer ikke ordentligt, og informationen er delvis misvisende. Folderen lover mere, end den kan holde, den er tendentiøst opbygget«, skriver de.

LÆS KRONIK Sundhedsstyrelsen er på kant med loven

Informationsmaterialet gør det »praktisk talt umuligt« for befolkningen at sammenligne de tilsigtede gavnlige virkninger med de utilsigtede skadelige virkninger af screeningen. Netop det forhold gør ifølge kronikørerne, at Sundhedsstyrelsen er på kant med loven.

Dødelighed på 25 procent
Sundhedsstyrelsen afviser kritikken:

»Vi har gjort os store anstrengelser for at sikre, at kritikkerne kunne komme med input. Derfor har vi holdt møder med eksempelvis John Brodersen og Cochrane-folkene. De mener jo basalt set ikke, at der skal screenes for kræft. Og at informationsmaterialerne skal skrives helt anderledes«, siger enhedschef i Sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm.

»Sundhedsstyrelsen har lyttet til dem, men er altså slet ikke enige, når vi taler om det nye program for tarmkræft-screening – men vi har jo lyttet til deres indvendinger, når vi taler mammografi-screenig og ændret i det materiale for år tilbage«, siger han og fortsætter:

»Vi er meget afbalancerede i vores nye informationsskrivelse. Vi opremser både fordele og ulemper ved deltagelse. Men alle skal også huske på, at Sundhedsstyrelsen faktisk anbefaler screeningsprogrammet, da vi mener, at fordelene for danskerne overstiger ulemper og gener. Men vi forholder altså ingen oplysninger«.

I Kroniken kritiseres Sundhedsstyrelsen for at skrive, at reduktionen i dødelighed er på 25 procent. Ifølge kritikerne er den kun på 15 procent. Også det afvises:

»De har ret, når man ser på reduktion i dødelighed for alle, der inviteres til at deltage i programmet. Men måler man på de mennesker, der vælger at deltage, er dødeligheden 25 procent. Det vil de nok også medgive. Hvorfor skulle vi ikke vælge det tal, som vil være genvinsten for de danskere, der ønsker at deltage«, spørger Søren Brostrøm.

Kritikerne undrer sig også over, hvorfor Sundhedsstyrelsen bruger relative tal til at forklare, hvor stor effekten er ved at deltage i screeningsprogrammet. En reduktion fra eksempelvis fire, der dør af tarmkræft, til tre ud af 10.000 er jo en reduktion på 25 procent.

Og virker af meget. Men det afviser Søren Brostrøm, for styrelsen har netop benyttet sig af både absolutte og relative tal for risikoreduktion, men nok fremhævet de relative.

»Vi har måske ikke de absolutte tal så langt fremme i plejecen, som de kunne ønske sig, men det er jo en smagssag. Den skal også være læsbar«, siger han.

Sundhedsstyrelsen påpeger, at både Kræftens Bekæmpelse og Danske Regioner har ytret sig positivt om informationsmaterialet.

Redaktionen anbefaler:

Læs mere:

Annonce

Annonce

For abonnenter

Annonce

Podcasts

Forsiden

Annonce