Hensynet til børnene fylder stadig mere i debat om omskæring

Dilemmeaer om omskæring af drenge til debat på Christiansborg i dag.

Sundhed

»Jeg vil ikke være en del af et fællesskab, hvis jeg skal lægge en del af mit legeme i pant«, siger Leo Milgrom, som er omskåret.

Han repræsenterede den ene fløj ved eftermiddagens høring ’Omskæring af drenge – hvad med rettighederne?’ på Christiansborg, arrangeret af Folketingets Tværpolitiske Netværk for Seksuel og Reproduktiv Sundhed og Rettigheder.

»Med et forbud mod omskæring af drenge vil det være slut med jødisk liv i Danmark. Det er en meget alvorlig ting«, fremførte Henri Goldstein, overlæge og repræsentant for Det Jødiske Samfund, i debatten.

»Selvfølgelig skal vi bevare de religiøse mindretal, men hensynet til barnet må vægte højere«, lød det fra advokat og sagkyndig i menneskeret Tyge Trier.

Afdække argumenter for opg imod

Målet med høringen var at afdække argumenter for og imod omskæring af drenge i Danmark og give politikere input til at drøfte de dilemmaer, som spørgsmålet om omskæring af drenge rejser. Det fik de – det føg med fakta og følelser i den fyldte sal, hvor fagfolk og repræsentanter for jøder og muslimer bidrog med viden, erfaringer og holdninger.

»Omskæring er et menneskeretligt dilemma. Barnets medbestemmelse, fysiske integritet og sårbarhed taler for en begrænsning, mens forældrenes religionsfrihed og religiøse gruppers forhold taler imod«, forklarede Louise Holck, vicedirektør i Institut for Menneskerettigheder.

Europarådet har taget stilling imod drengeomskæring; det samme har de nordiske børneombudsmænd. Overlæge Morten Frisch sammenlignende omskæring af drenge med omskæring af piger og gav eksempler på udbredte følger af omskæringer, heriblandt nedsat følsomhed hos manden.

»Risikerer vi så uautoriserede omskæringer?«

Sundhedsstyrelsens direktør Else Smith opsummerede, at styrelsen vurderer, at der ikke er tilstrækkelig sundhedsfaglig dokumentation til generelt at anbefale omskæring af drengebørn, men heller ikke risici, der giver anledning til at anbefale et forbud.

Enhedslisten og Liberal Alliance ønsker et forbud. Venstres Sophie Løhde er ikke sikker på, at Danmark skal være det første land med et forbud: »Jeg kan være bekymret for konsekvenserne af et forbud mod omskæring – risikerer vi så uautoriserede omskæringer?«.

Partifællen Hans Christian Schmidt tager udgangspunkt i, at børn ikke er forældrenes ejendom, og går ind for et forbud.

Redaktionen anbefaler:

Læs mere:

Annonce

Annonce

For abonnenter

Annonce

Podcasts

Forsiden