Guide: Sådan hjælper du dit syge barn

Det er rigtig svært at være langtidsindlagt barn. Men forældre kan gøre meget.

Sundhed

Børn, der har kroniske sygdomme og derfor tilbringer meget af deres liv med skiftevis at være indlagt og gå i en almindelig skole føler sig ofte meget anderledes end andre børn. De har svært ved at få venner og mistrives i det hele taget socialt. Men som forælder kan du hjælpe dit barn ved at følge nogle af disse råd:

 1. Lav en aftale med skolen om, at kontakten med barnet skal holdes under sygdomsforløbet. Det kan være en god idé ligefrem at lave en fælles handleplan, der sætter rammer for, hvordan kontakten skal holdes.
 2. Vær ikke bange for at stille krav til skolen. Det står faktisk i loven, at barnet har ret til undervisning under et langvarigt sygdomsforløb.
 3. Tal med lærerne og pædagogerne om, at det er vigtigt, at barnets kammerater får viden om sygdommen, så de får mulighed for at danne sig et indtryk af, hvad deres ven går igennem.
 4. Arrangér, at kammerater kommer på besøg på hospitalet eller derhjemme, når barnet har overskud til det.
 5. Hvis børnene er store nok, kan det aftales med læreren, at børnene skiftes til at skrive klassedagbog for en uge ad gangen. Den kan sendes som mail hver fredag for eksempel.
 6. I klassen er det en god idé, at barnets plads står tom, så længe det ikke er i skole. Det minder de andre børn om, at den syge stadig er en del af klassen.
 7. Informér jævnligt både lærere og forældre om, hvordan barnet har det. Både om, hvordan det går med sygdommen og om barnets trivsel i det hele taget. Vær ikke bange for at bede om hjælp, hvis barnet har det svært socialt.
 8. Gør opmærksom på, at det kan være dejligt at få en sms, en tegning, en mail eller nogle billeder fra hverdagen fra klassekammeraterne.
 9. Hjælp dit barn til at få svaret og til selv at holde kontakt med vennerne derhjemme og klassekammeraterne.
 10. Hvis barnet har det svært socialt, når det er i skole, kan det være en idé at foreslå lærerne at lave en mentor-ordning, hvor et eller flere børn får til opgave at tage sig særligt af dit barn. Det kan virke akavet i begyndelsen, men undersøgelser viser, at det hjælper barnet til at finde en plads i fællesskabet igen.
 11. Brug de sociale tilbud, der er på hospitalet. Måske er der en børne- eller ungecafé, hvor barnet kan møde andre på deres egen alder, der også er indlagt.

Kilder: Projektchef Per Bøge fra Kræftens Bekæmpelse, projektchef i Danske Patienter Charlotte Bredahl Jacobsen og hæftet ’OmSorg - Tilbage til skolen?’ fra Kræftens Bekæmpelse

Redaktionen anbefaler:

Læs mere:

Annonce

Annonce

For abonnenter

Annonce

Podcasts

Forsiden

Annonce