Kommunikation. Der er et større ønske om værdibaseret styring af sygehusene. Billede fra Køge Sygehus.
Foto: Peter Hove Olesen (arkiv)

Kommunikation. Der er et større ønske om værdibaseret styring af sygehusene. Billede fra Køge Sygehus.

Sundhed

Sygehuse skal belønnes for at lytte til patienterne

Regioner vil ændre takstsystem, der har bragt ventelister ned. Minister og V er positive.

Sundhed

Det skal være slut med, at sygehusene kun belønnes for at behandle patienterne hurtigt. De skal også have betaling for kvalitet og for at give sig mere tid til at sætte sig ind i patienternes erfaringer. Det kan forebygge fejl og misforståelser, lyder det fra Danske Regioner.

Formanden for regionerne, Bent Hansen (S), peger på, at den kraftige satsning gennem 10-12 år på høj aktivitet ganske vist har gjort ventelisterne korte.

»Men bagsiden er, at det ikke rigtig kan betale sig at lytte ret meget til patientens behov«, siger Bent Hansen.

Ønsket om mere såkaldt værdibaseret styring af sygehusene kommer op på Danske Regioners generalforsamling til april og vil blive et krav ved de økonomiske forhandlinger med staten om budgettet for 2016. Regionernes formand er ikke i tvivl om, at hvis sundhedspersonalet gør tingene rigtigt fra starten sammen med brugerne, er det en investering, som på længere sigt letter presset på dem:

»Patient og behandler skal ses som to eksperter. Den ene som ekspert i sin sygdom, den anden som faglig ekspert«.

Sundhedsminister Nick Hækkerup (S) er parat til at diskutere en ny økonomisk styring: »Vi har udviklet et sundhedsvæsen, der er mere gearet til at levere mange behandlinger og i mindre grad gode resultater, der holder. Vi skal have færre genindlæggelser, og der skal vi se på, om der er lagt de rette incitamenter ind«.

Patient og behandler skal ses som to eksperter. Den ene som ekspert i sin sygdom, den anden som faglig ekspert

Også Venstres sundhedsordfører, Sophie Løhde, melder sig klar til at se på andre typer af økonomisk gulerod og pisk:

»Det var rigtigt af os i 2002 at tage et opgør med den tidligere SR-regerings lange ventelister og sikre, at pengene fulgte patienterne. Der er opnået enorme resultater, men udfordringerne ændrer sig, og vi ser gerne på nye incitamentsstrukturer«.

Professor Jakob Kjellberg, programleder hos Kora, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning, bakker op om en reform:

»Ventelisteproblemerne er mere eller mindre løst takket være det store fokus på øget aktivitet, og nu kan man godt være bekymret for, om der er aktivitet i systemet, som primært bare er der for at udfylde aktivitetsmålene. For eksempel kontrolbesøg, hvor patienterne kommer til tjek, som der ikke er behov for. Det er på høje tid at bremse den udvikling«.

Jakob Kjellberg understreger, at det nuværende taxametersystem kun delvis er bygget op om princippet ’Flere behandlinger, flere penge’ – derfor vil det ikke løse alle problemer at ændre det.

Ud af de 105 mia. kr., der sidste år blev givet til sygehusenes drift, er det kun godt 20 mia. kr., der direkte udløses efter behandlingsaktivitet. Resten er bloktilskud fra staten, som hvert år kræver produktiviteten øget med et par procent.

Redaktionen anbefaler:

Læs mere:

Annonce

Annonce

For abonnenter

Annonce

Podcasts

Forsiden

Annonce