Foto: Sara Galbiati (Arkivfoto)
Sundhed

Det hjælper at træne slidte knæ

30 procent mindre smerte efter et år. Professor glæder sig over resultaterne.

Sundhed

Mindre smerte, mindre medicin, færre sygemeldinger, øget ganghastighed og øget fysisk aktivitet.

Det er resultatet et år efter, at 425 patienter med knæartrose, tidligere kaldet slidgigt, er begyndt på et særlig træningsprogram, der følger Sundhedsstyrelsens kliniske retningslinjer på området.

Det viser 2014-årsrapporten fra træningsprojektet Godt liv med Artrose i Danmark (GLA:D), der ikke tidligere har været offentliggjort.

LÆS ARTIKEL

»Det overrasker mig jo desværre ikke. Det har været almen kendt i 10-15 år, at særlig træning ved knæartrose har en virkelig positiv effekt på bevægefunktionen, smerteniveauet og patientens generelle oplevelse af sin situation«, siger professor og forskningsleder Ewa Roos, Forskningsenheden for Muskuloskeletal Funktion og Fysioterapi, Syddanmark Universitet.

Hun er en af initiativtagerne til GLA:D-registret og uddannelse til fysioterapeuter, der tilbyder den særlige træning til patienterne, som Sundhedsstyrelsen i 2012 fastslog, bør være den primære indsats ved let til moderat artrose.

Først når lægen ikke kan komme videre med patienten efter forsøg med vægttab, patientuddannelse og træning, bør kirurgens kniv findes frem.

Undersøgelsen viser, at patienterne et år efter første træningssession har fået reduceret deres smerteintensitet med 36 procent.

Hvor 13 procent af alle artrosepatienter i GLA:D-registeret, der også indeholder hofteartrose, havde været sygemeldt i året forud for træningsstart på grund af deres led, så var det faldet til 8 procent i det år, de var påbegyndt træning.

Forbruget af smertemedicin faldt fra 57 procent, der tog medicin mod smerter før træning, til 36 procent efter tre måneds træning.

30 procent har øget deres fysiske aktivitetsniveau et år efter træningsstart.

Effekten holder efter et år

Træningen består af to uddannelsestimer samt 12 superviserede træningsøvelser. Ewa Roos siger:

»Vi havde en klar forventning om, at vi ville få positive resultater efter tre måneder, som årsrapporten også viser. Det er jo direkte efter den superviserede træning. Det virkeligt interessante er, at vi nu kan se, at effekten holder også efter et år, hvor det er folk selv, der skal motivere sig til træning derhjemme«.

Professoren pointerer, at det ikke er et lodtrækningsstudie, hvorfor andre faktorer end selve træningen kan have indflydelse på det positive resultat. Hun har dog en ide om, hvorfor de nu kan dokumentere en varig effekt:

»Når du i årevis har været smerteplaget og nærmest handikappet af din knæartrose og så bliver klogere på din sygdom og finder ud af, at simpel, men vedvarende træning rent faktisk virker, mindsker dine smerter og giver en del af førligheden tilbage, så fortsætter man jo«.

Gigtforeningen glæder sig over, at det nu tyder på, at resultaterne fra træningen viser sig at holde også på længere sigt:

»Det bliver interessant at følge, om denne udvikling også vil holde de kommende år, når endnu flere patienter vil indgå i registreret«, siger Gigtforeningens direktør, Lene Witte og fortsætter:

»Desuden bliver det spændende at se, om GLA:D får betydning for behovet for hjælp i hjemmet«.

Praktiserende læger kan henvise gigtpatienter til fysioterapi, hvor der er en del egenbetaling. Vil patienten eksempelvis følge et GLA:D-forløb med træning og patientuddannelse vil egenbetalingen være omkring 2.000 kroner.

31. december 2014 havde 2.290 patienter deltaget ved tre måneders opfølgning. 425 patienter havde været til 12 måneders opfølgning.

Redaktionen anbefaler:

Læs mere:

Annonce

Annonce

For abonnenter

Annonce

Podcasts

Forsiden

Annonce