Danmark. Op imod 600.000 danskere er tatoveret, hvilket svarer til 13 procent af voksenbefolkningen.s
Foto: ENGEL JANUS

Danmark. Op imod 600.000 danskere er tatoveret, hvilket svarer til 13 procent af voksenbefolkningen.s

Sundhed

Tatoveringer kan resultere i blødninger og blodforgiftning

Hver tredje dansker får kroniske eller periodevise gener af deres tatovering.

Sundhed

I takt med at flere og flere danskere får lavet en tatovering, stiger antallet af bivirkninger.

Det viser en ny rapport fra Vidensråd for Forebyggelse. Rapporten, 'Tatovering - helbred, risici og kultur', er den første danske gennemgang af international videnskabelig litteratur om tatoveringer.

Ifølge rapporten oplever mange danskere, at der opstår blødninger og infektioner, efter at de er blevet tatoveret.

En ud af tre danskere oplever kroniske eller periodevise gener, mens to ud af tre får hudproblemer, i tiden efter at de har fået en tatovering.

For andre kan det ende endnu værre. Jyllands-Posten skriver i dag om en mand, der har fået amputeret benet på grund af en tatovering. Samt om to andre mænd, som har oplevet at få en livsfarlig blodforgiftning og en farlig allergi, efter at en tatovør har været i gang med at arbejde på deres hud.

»Stadig flere bliver tatoveret, og som naturlig følge heraf er der også flere, som får gener eller alvorlige komplikationer. Synderen er i nogle tilfælde tatoveringsblækket, vi ved eksempelvis, at 10 procent af alt nyindkøbt blæk er forurenet med bakterier. Men ofte skyldes det også selve tatoveringsproceduren, amatørtatovering og uhygiejniske forhold«, siger Jørgen Serup, der professor og hudlæge ved Bispebjerg Hospital og formand for arbejdsgruppen bag rapporten.

Regler skal strammes

Vidensråd for Forebyggelse foreslår i rapporten, at man iværksætter en forebyggende indsats mod generne ved tatovering i Danmark.

Det skønnes, at op imod 600.000 danskere er tatoveret, hvilket svarer til 13 procent af voksenbefolkningen. Alligevel er tatovørbranchen kun i meget begrænset omgang underlagt regulativer.

»Skønt tatoveringsindustrien er i vækst og har været det i mange år, må vi konstatere, at det er et forsømt område. Det er lidt som i det Vilde Vesten. Der er ingen regler eller kontrol med området, ligesom der heller ikke stilles krav til tatovørerne. Alle og enhver kan købe et tatoveringssæt på nettet og slå sig ned som tatovør. Det betyder, at forbrugerne står uden sikkerhed« siger Morten Grønbæk, der er formand for Vidensråd for Forebyggelse.

Her ser man gerne, at der fra politisk hold strammes op på den generelle information om faren ved tatoveringer, samt at der indføres fælles standarder for hygiejne hos tatovører.

Vidensråd for Forebyggelse foreslår blandt andet en ansvarlig instans, der skal regulere og føre kontrol med området.

»Det handler om at forbedre sikkerheden og forebygge komplikationer hos de danskere, der vil have en tatovering. De skal sikres bedre vilkår end i dag. Blækket skal være sterilt, tatovørerne skal certificeres, klagemulighederne skal forbedres, og der skal mere oplysning til, sådan at borgerne kender de sundhedsmæssige risici ved en tatovering«, siger Morten Grønbæk.

Politisk indgreb måske på vej

Rådet påpeger også, at en frivillig registreringsordning for tatovører, som blev indført 1. januar 2014, aldrig er slået igennem.

Således har ingen af de 1.000-1.200 tatovører, som findes i Danmark, endnu tilmeldt sig ordningen.

Flere partier er dog nu klar til at sætte ind på området.

Ifølge Jyllands-Posten vil både Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, De Radikale, De Konservative og Dansk Folkeparti se på, om reglerne skal strammes.

»Når nu ingen har benyttet sig af den frivillige ordning, er det klart, at vi bør indgå i en dialog med branchen. Det virker jo til, at den organiserede del af tatovørbranchen gerne vil reguleres«, siger Socialdemokraternes sundhedsordfører, Flemming Møller Mortensen (S), til Jyllands-Posten.

Redaktionen anbefaler:

Læs mere:

Annonce

Annonce

For abonnenter

Annonce

Forsiden

Annonce