Genoptræning. Et stort dansk studie viser, at mange patienter kan opnå store forbedringer af deres knæsmerter ved at lave simple træningsøvelser.
Foto: Finn Frandsen

Genoptræning. Et stort dansk studie viser, at mange patienter kan opnå store forbedringer af deres knæsmerter ved at lave simple træningsøvelser.

Sundhed

150.000 lider af slidgigt - kun hver 10. kommune tilbyder gratis knætræning

Gratis træningstilbud, der holder borgere fra hospitalskirurgen, breder sig i kommunerne. Men det går alt for langsomt, siger Gigtforeningen.

Sundhed

Dit postnummer afgør, om du i din kommune kan få gratis hjælp til slidgigt.

Kun 10 kommuner har i dag et tilbud om et gratis evidensbaseret forløb med træning og patientuddannelse til de smertende slidgigtramte knæ og hofter.

Omkring det samme antal kommuner arbejder i disse uger på lignende kommunale tilbud, hvor data fra forløbene indgår i en national videnskabelig database.

»Der bør være et nationalt gratis tilbud i alle kommuner. Ellers skaber det ulighed alt efter postnummer«, siger Gigtforeningens direktør, Mette Bryde Lind, og fortsætter:

»For de fleste sårbare og udsatte har ikke råd til selv at betale for et længerevarende forløb med fysioterapi. Derfor er der behov for en national politisk prioritering, hvor nogle siger, at det her er den vej, vi skal gå«.

Gigtforeningen slår alarm

Helt nye endnu ikke offentliggjorte tal fra Statens Institut for Folkesundhed viser, at 150.000 danskere har slidgigt og er så generet af smerter og helbredsrelateret funktionsnedsættelse, at de er i målgruppen.

Vi ved, at smerter isolerer og giver folk en forfærdelig livskvalitet

Det får Gigtforeningens direktør til at slå alarm: »Det er voldsomt bekymrende, at tallet er så stort. Vi ved, at smerter isolerer og giver folk en forfærdelig livskvalitet. Derfor er det rigtig, rigtig godt, at nogle kommuner nu begynder at tilbyde særlige forløb med patientuddannelse og træningsøvelser, for vi ved, at det virker«, siger Mette Bryde Lind.

Ifølge formand for Danske Fysioterapeuter Tina Lambrecht »går det alt for langsomt« med at udbrede de evidensbaserede uddannelses- og træningsforløb i alle landets kommuner, når der er solid evidens for, at »det er den bedste tilgang for langt de fleste patienter med knæ-artrose«:

LÆS ARTIKEL

»Med den viden, vi har nu, er det uholdbart, at der er brugerbetaling på den bedste og billigste løsning, mens det offentlige betaler hele regningen, hvis det i stedet ender med en operation. Det er ikke en fornuftig måde at bruge pengene på, og det er ærgerligt for patienterne«, siger hun.

Thomas Adelskov (S), formand for Social- og Sundhedsudvalget i Kommunernes Landsforening, roser dog de kommuner, der på kort tid har taget det gratis tilbud til sig:

»Det er rigtig godt, at mange kommuner har taget denne her opgave på sig. For mange borgere er træning et bedre alternativ end en operation«, siger han.

Træning og vægttab først

Ifølge Sundhedsstyrelsens nationale kliniske retningslinje for moderat slidgigt fra 2012 er patientuddannelse, knætræning og vægttab basisbehandling.

Jeg kan godt forestille mig, at de i fremtiden vil få en mere fremtrædende plads

Kirurgiske indgreb i knæene bør ifølge Sundhedsstyrelsen være sidste udvej. Men i dag er systemet skruet sådan sammen, at mens kirurgi er gratis, kræver gratis kommunal træning – hvis ikke borgeren er så heldig at bo i en af de 10 kommuner med det nye tilbud – en genoptræningsplan fra hospitalet. Og selv med en plan må kommunen bestemme kvalitet og træningsomfang.

Egen læge kan henvise til privatpraktiserende fysioterapi ved slidgigt, men der er egenbetaling på over 2.000 kroner for samme tilbud, som de 10 kommuner tilbyder gratis.

Derfor er det danske sundhedsvæsen slet ikke gearet til at opfylde Sundhedsstyrelsens retningslinjer, fastslår Gigtforeningen:

»Man holder skåltaler om det nære sundhedsvæsen og dets mange potentialer. Og myndighederne påpeger, at træning og uddannelse skal være førstevalg, alligevel prioriterer man ikke penge til det her alle steder i landet – og slet ikke fra statens side til en indsats, som vi ved virker«, siger direktør Mette Bryde Lind.

Det kræver en politisk beslutning i Folketinget at lave sådanne tilbud landsdækkende. I øjeblikket er kapaciteten i kommunerne ganske enkelt ikke stor nok

Flere videnskabelige studier har de senere år påvist, at ikke-kirurgisk behandling er effektiv medicin til slidte knæ.

LINK:Se alt om træning og patientuddannelse ved slidgigt

Senest dokumenterede et stort dansk studie i det verdensførende videnskabelige tidsskrift New England Journal of Medicine, at mens 85 procent af de patienter, der får operation og kunstigt knæ, får såkaldt klinisk relevante forbedringer af deres knæsmerter, gælder det for hele 68 procent af de patienter, der blot laver simple træningsøvelser, forsøger at opnå vægttab og får patientuddannelse.

Det er en meget høj succesrate for de ikkekirurgiske behandlinger, understregede de danske forskerne – ikke mindst, når risici forbundet med kirurgisk indgreb tages i betragtning. I forsøget var der otte alvorlige bivirkninger blandt de 50 opererede patienter.

Annonce

Artiklen fortsætter efter annoncen

Annonce

Færre langtidssygemeldinger

Gigtforeningen havde til de netop overståede satspuljeforhandlinger ønsket fire millioner kroner til en national udrulning af særlige slidgigtskoler i kommunalt regi målrettet svage borgere.

Der kom ingen penge.

Thomas Adelstov fra Kommunernes Landsforening er enig i, at »man burde satse på at investere i nationale træningstilbud, for eksempel i kommunalt regi – men sådan er reglerne ikke i dag«.

Når de enkelte kommunerne ifølge ham alligevel af sig selv er gået i gang med disse tilbud om gratis træning og patientuddannelse, skyldes det, at en bedre førlighed mindsker borgerens behov for pleje, og det kan få folk væk fra langtidssygemeldinger.

»Det kræver en politisk beslutning i Folketinget at lave sådanne tilbud landsdækkende. I øjeblikket er kapaciteten i kommunerne ganske enkelt ikke stor nok«, siger Thomas Adelskov (S).

»Det kan betyde, at nogle får operation, som ikke har behov for det. Det er både dyrere og dårligere. Vi mener derfor, at Folketinget burde sikre landsdækkende behandlingstilbud i kommunalt regi, hvor det fortsat er vigtigt med en lægelig visitation til tilbuddet – så dem, der har brug for operation, får det, og de andre får træning i stedet«, siger Thomas Adelskov, formand for KL’s Social- og Sundhedsudvalg.

Thomas Adelstov mener ikke, at det er landets kirurger, der er afholdende fra at sende patienter mod de ikke-kirurgiske behandlingsalternativer.

»Det er et spørgsmål om, hvordan man politisk vælger at prioritere ressourcerne. Her er der et eksempel på, at man kan få bedre kvalitet til en lavere pris«, siger han.

Minister: Kommuner kan få mere fremtrændende plads

Sundhedsminister Sophie Løhde (V) kalder det i en skriftlig kommentar »positivt, at kommunerne gerne vil være med til at løfte opgaverne i sundhedsvæsnet, og jeg kan godt forestille mig, at de i fremtiden vil få en mere fremtrædende plads, når det for eksempel gælder træning og vejledning af borgere med slidgigt«.

»Og når vi nu ved, at mange af dem, der har slidgigt i knæene, faktisk kan have større gavn af fysisk træning end af en operation, så er det tosset ikke at se nærmere på, hvordan indsatsen kan styrkes på området«, siger hun.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Annonce

Ministeren kalder det »rigtig godt«, når kommunerne de senere år har oprustet på sundhedsområdet.

»For kommunerne kommer til at spille en endnu vigtigere rolle i sundhedsvæsnet de kommende år, hvor der bliver flere ældre og borgere med kroniske sygdomme«, siger hun.

Sophie Løhde mener, at de kommunale indsatser på sundhedsområdet gerne skal løftes, »så de eksempelvis bliver mere ensartede og bygger på viden om, hvad der virker. Og de skal også i højere grad tænkes sammen med de tilbud, som findes i almen praksis og regionerne. I regeringen vil vi derfor også sammen med KL og regionerne lave en plan for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen«.

Vil du ikke gå glip af de nyeste artikler fra sundhedsredaktør Lars Igum Rasmussen eller sundhed, så klik på ’Følg’-knappen i toppen af denne artikel. Så dukker de automatisk op i Din Strøm, når du er logget ind på Politiken.

Redaktionen anbefaler:

Læs mere:

Annonce

Læs mere

Annonce

For abonnenter

Annonce

Forsiden

Annonce